Bekering van Petrus

salvationEk lees in Luk 22:32 dat Jesus vir Petrus gesê het dat as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. In Matt 14:31 lees ons dat Jesus Sy hand uitgesteek het en Petrus gegryp het uit die water waar Jesus vir hom dan gesê het Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?

In Markus 8:33 lees ons dat Jesus sê vir Petrus gaan weg agter my, Satan! Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. Die realiteit van die lewe is baie van ons is soos Petrus, ons moet ons broers en susters versterk en help wanneer dit kom by die Woord en met God, maar ons is baie keer Kleingelowiges en sien nie kans om met ons naas bestaandes die waarheid te deel nie, weens die feit dat ons “soms” meer die dinge van die lewe bedink as die dinge van God. In Matt 4:18-20 ontmoet Jesus en Petrus mekaar en Jesus vra Petrus: kom agter My aan, in vers 20 het hulle dadelik hulle nette laat staan en Hom gevolg! Doen ons dit? los ons alles en doen wat Jesus vra? Sonder om eers daaroor te bid of om iemand te raadpleeg? Petrus moes toe hoor in Matt 26:34 dat hy daardie nag Jesus sal verloon 3x voor die haan kraai, maar wat ons baie keer mis lees is wat 3 verse voor dit staan in Matt 26:31 dat Jesus sê vir hulle almal: Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan My!

Ons as mense wys so maklik ander se foute uit en probeer om ons self te regverdig en wat Petrus gedoen het was presies wat Jesus gesê het in Matt 16:18 Jy Petrus, op hierdie rots sal Ek my gemeente bou!

Petrus het die openbaring by die Vader reeds ontvang oor wie Jesus werklik is toe al. Maar die lewe van Petrus raak ons almal daagliks, die manier dat hy net alles gelos het vir God en God blindelings gevolg het, die realiteit dat hy die geloof gehad het om uit die boot te klim en dat hy die eenigste een was wat nie wou gehad het hulle moes Jesus wegneem nie. Maar tog leer ons so baie deur Petrus dat ons deur alles waardeur hy gegaan het die vraag moes antwoord: Joh 21:17 het jy my werklik lief Petrus?

Is dit nie dalk die groot vraag na alles nie, nie dat of, is Petrus werklik bekeerd nie, maar is jy werklik lief vir Jesus, Want as jy lief is vir Hom laat Sy skape wei. Leer en ondersteun mekaar soos wat dit van jou verlang word daagliks nie net wanneer dit gemaklik is vir jou nie.

1 Pet 5:12 sê Petrus vir ons om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin ons almal staan.

My siening op Petrus se bekeering is dan dat dit maak nie saak waar of wanneer Petrus werklik tot inkeer gekom het nie, maar dat hy ‘n man was na God se Hart, hy het nie alles reg gedoen nie maar hy het volgehou daagliks tot die einde. Hy het die goeie nuus verkondig tydig en ontydig, hy het Jesus werklik liefgehad en is ‘n voorbeeld vir ons almal. Continue reading “Bekering van Petrus”