God saam met ons op die bergtop

 

Of dit nou gaan om ‘n nuwe werk te kry, om kanker te oorwin, ‘n verskriklike ongeluk te oorleef, ‘n groot promosie te ontvang, om te trou, selfs uiteindelik swanger te raak, of net eenvoudig geloof te ontdek, ons het almal bergtop oomblikke, en bergtop oomblikke nodig.

Blog

Stel jou voor dat jy ‘n berg klim. Met elke stap verhoog jou hoogte, die suurstof verminder, jou bloeddigtheid verander, jou hart klop vinniger en alles onder jou vertoon kleiner. Soos ons, gedagtes skoonraak, merk ons op dat die eens enorme boom daar vêr in die roete wat ons laat voel dit is onmoontlik, is nou ‘n spitspunt in ‘n asemrowende uitsig op valleie, riviere, heuwels, weivelde, huise, paaie en afgeleë gemeenskappe vol mense wat net kan sien wat reg voor hulle is nie. Iets in jou wil sing, gooi jou vuiste in die lug, skree, skryf of reageer op die krag van wat jy sien. Be doen dit.

Berge is ‘n konstante geografiese opsomming van sommige van God se grootste stories in die Bybel. Onthou Moses en die brandende bos? dit het plaas gevind op die Berg Sinai. Moses en die Tien Gebooie? Dieselfde berg. Onthou waar Noag se ark uiteindelik geland het en waar hy God se belofte ontvang het? was op Berg Ararat. Wat van toe Abraham met Isak gehoorsaam was aan God, en God die ram voorsien het? dit was op Berg Moria. Waar het Moses uiteindelik ‘n blik op die Beloofde Land gekry? op die berg Nebo. Waar het Elia bewys dat ons God, is die een ware God? op die berg Karmel. Dan is daar Jesus se beroemde bergprediking op die berg waar Jesus ons geleer het hoe om te lewe. En uiteindelik, Golgota, die berg waar Jesus gesterf het.

As God by ons op die bergtop is, wat sal die doel wees daarmee? Hoe kan ons daarop reageer? Hier is ‘n vinnige, Bybel-geïnspireerde lys.

God ontlok ons ​​passie. Wanneer ons moeg of afgelei word, stel God ons bloot aan Sy majesteitse krag en lig ‘n vuur in ons om Sy naam groot te maak. Ons kan reageer met nederige aanbidding en moedige optredes.

God verifieer ons visie. Wanneer ons onseker is oor wat om volgende te doen, gebruik God bergtop-ervarings om ons die weg te wys. Ons kan reageer deur dadelik die volgende stap te volg om Hom te volg.

God vorm ons geloof. God gebruik bergtoppe as ‘n geleentheid om ons ‘n lugfoto te gee van alles wat Hy vir ons gedoen het. Ons kan reageer deur God se goedheid met ander te deel.

God gee sy opdrag. Saam met nuwe perspektief sal God ons dikwels onderrig en regstelling gee. Ons kan met bekering en gehoorsaamheid reageer.

God gee wat Hy beloof. Van Moses op Nebo, na Abraham op Moria, en uiteindelik Jesus op Golgota, kom God genadiglik en oorvloedig voor ons. Ons kan reageer met ons hele hart en lewe.

Met watter bergtop identifiseer jy? Is daar bergtop-ervarings in jou lewe?

Wat is God se Wil dan nou?

God se Wil

Vanoggend vra iemand my ‘n baie goeie vraag:  “Wat is God se wil…”  Nou ja toe dit is waaroor ek so ‘n bietjie wil skryf vanoggend.

Jy sien mense verwar partymaal God se wil met hul eie wil.  Kom ek noem ‘n voorbeeld:

  • Iemand kom na my toe by die kerk en sê byvoorbeeld.  Pastoor ek wil gaan sendingwerk doen in Zimbabwe en die kerk moet my ondersteun.Want, dit is God se wil, of; dit is wat die Here vir my gesê het.

Wel ek is jammer dat ek sinies is, maar dan vra ek myself dikwels af: Is dit die Here se wil of is dit sommer daardie persoon se wil?  Die punt wat ek wil probeer maak is dat ons baie maal vir die Here vra om op ons wa te klim.  Eintlik moet ons op Sy wa klim.

As ons die vraag vra wat die Here se wil is.  Dan moet ons gaan soek na Sy wil.  En as ons Sy wil gevind het, moet ons daarby inskakel.  Ek dink nou aan Jesus se woorde toe Hy gesê het “Soek allereers die Koninkryk van God en die wil van God en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word.”(Matteus 6:33)  God se Koninkryk en Sy wil is sinoniem met mekaar.

Henri Nouwen skryf in A Sprituality of imperfection die volgende:  “The journey inward is the journey to find the Christ dwelling within us.  The journey outward is the journey to find the Christ dwelling among us and in the world.”

Ek interpreteer sy woorde dat ons na Jesus (of God se wil) binne ons moet soek, want dit is waar God woon (1 Korintiërs 6:19).  Dan gaan dit ons dring om na God se wil in die wêreld te gaan soek.  Eers gaan soek ons in ons eie hart en dan gaan soek ons in mense se harte na God se wil.  Of soos dit in God se woorde staan:

2 Korintiërs 5:14 (AFR1983)  14Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het.

Gaan dus oop oë deur die lewe en soek God se wil rondom jou…  Kyk binne in jouself om Christus ook daar te vind en dit sal jou dring om Hom daar buite te soek en te sien.  Jesus het mos self vertel van die man wat rustig besig was met sy dagtaak.  Hy het in ‘n saailand geploeg.  En toe!  Daar ploeg hy iets raak!  ‘n Skat!  Net daar; gaan verkoop hy alles wat hy het om daardie skat te bekom…