Hou by die tred, of Hou by die vrede.

Trend of VredeMaak nie saak wat jy versoek word om te vergelyk nie, daar sal altyd iemand met meer as wat jy weet wees en daar sal altyd iemand met minder as wat jy weet wees. Of jy nou oor selfone of haarstyle vergelyk, daar sal altyd iemand anders wees wat jaloers sal wees en iemand gewoonlik iemand wat met jou stry en dan die wat ook dit selfs beny.

So jy het ‘n keuse: hou by die tred of hou by die vrede.

Vergelyking sal jou aanmoedig om tred te hou, om meer te versamel en beter te doen. Maar die gelykenis in vandag se illustrasie toon dat die ophoping van meer dinge om by die trend te hou is ‘n waardelose strewe wat jy ophoop, indien die goed nie gebruik word vir God se doel in jou lewe nie, waaroor versamel jy dit dan? Die wyse keuse is vrede met wat God aan jou toevertrou het.

Ons lees in Lukas 12:16-21:

16 Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ’n Ryk man se grond het goed gedra.
17 En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie?
18 Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel.
19 En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik.
20 Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?
21 So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.


In sommige gebiede het Hy jou meer as ander gegee. Miskien is jy ‘n talentvolle sanger of begaafde skrywer. Op ander maniere kan jy kortkom – miskien het jy ‘n uitdagende jeug of teleurstellende huwelik gehad. Maar God vra jou nie om te verander wat Hy jou gegee het nie. God vra jou om te gebruik wat jy gegee is.

Of dit nou baie of ‘n bietjie is, is minder belangrik as wat jy doen met wat jy het.

Probeer die: Ons het almal ‘n oorskot van iets. Dink aan ‘n dinkskrum van een area waarin God jou ‘n oorskot gegee het en verbind tot een ding wat jy vandag kan doen om dit beter vir Hom te kan gebruik.