Tegniek, Tegnologie en Vertroue

Die liggaam is ‘n asemrowende sisteem!  Een van die belangrikste en kritiese stelsels in die liggaam is bloedvloei.  Gesonde bloedvloei bring mee dat voeding, suurstof en belangrike chemiese boodskappe oral in die lyf versprei word.

Wanneer die bloedvloei egter beperk word of selfs verstop word deur vernoude are, cholesterol of ‘n bloedklont kan dit fataal wees vir die liggaam.

Vertrou, Tegniek en Tegnologie

Stephen R. Covey skryf “Vertroue is die lewensaar van alle verhoudings, van alle transaksies, en dit is die fundamentele en fondasie van alles in die lewe.”

Wanneer daar verlies aan vertroue is, gebek aan vertroue of ontrouheid is dit een van een van die vernietigendste magte wat jy op aarde kan kry!  Sisteme word verwoes deur gebrek aan vertroue…  die diepste vriendskap kan deur verlies van vertroue gebreek word: dink maar terug aan situasies waar jy dit gesien of beleef het, hoe ‘n mooi vriendskap van jare deur verlies aan vertroue gebreek word!  Op skool op die speelgrond ervaar kinders dis so baie en intens!

Daar is selfs seer verhale van ‘n diep ouer-kind verhouding wat vernietig is deur ‘n kind of ouer wat die vertroue gebreek het deur hulle optrede.  Soms is dit nie eers een daad nie, maar groeiende verlies van vertroue dag na dag. Die gevolg is dan gewoonlik baie reëls, beperkings en maatreëls. ‘n persoon met sterkste karakter kan deur gebrek aan vertroue gebreek word.  Sy reputasie kan in oogwink veroorsaak dat hy alle geloofwaardigheid verloor.

Dink net aan die impak as daar nie vertroue is tussen kollegas nie.  Alles gebeur moeiliker, ongemakliker, stadiger met baie pyn. Wantroue by die werk veroorsaak verskuilde agendas, mags- en politieke speletjies en interpersoonlike konflik.

Sonder die olie van vertroue gaan die meeste verhoudings staan!  Daar is ‘n baie hoë koste aan lae vertroue!  As daar tussen mense nie vertroue is nie laat dit alles stadiger gaan.  Mense hoor mekaar nie, want hulle wantrou selfs wat gesê word.

As daar egter hoë vlakke van vertroue is, laat verhoudings laat dit vloei en groei!   Hoë vertroue versnel alles:

Tom Peters sê: Tegniek en tegnologie is belangrik maar die grootste kwessie vandag is vertroue!

By verre die meeste van meer as 200 tekste oor vertroue of betroubaarheid  verwoord die feit God absoluut betroubaar is.  Dat die Here onvoorwaardelik vertrou moet en kan word.

Wanneer daar egter in ons verhouding met God vertroue is, kan die grootste uitdagings op ons afstuur en ons sal nie wankel nie, omdat ons op God vertrou om ons te dra en ondersteun te midde van die situasie.  Ons vertrou God se goedheid en liefde.  Hierdie vertroue is die basis van ons verhouding met God!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s