Vier vrae om te vra wanneer jy die regte besluit wil neem:

Vrae

Ons het almal gehoor van kopers se berou – wat jy voel as jy iets koop en later spyt raak jy het. Die meeste van ons het dit op verskillende tye ervaar, miskien na die aankoop van ‘n nuwe hemp, ‘n TV, of selfs ‘n motor.

As Christene kan ons ook ‘n golf van twyfel ervaar wanneer ons ‘n besluit ondervind waar daar geen duidelike antwoord is nie. Dit kan lyk as: “Moet ek huis A of huis B koop?” “Moet ek die geld spandeer en my familie op vakansie neem of vir ‘n reënerige dag stoor?” Sommige besluite maak ons dadelik sonder om te veel daaroor te dink, maar ander kan ons vir weke oor top terwyl ons opsoek is na die regte antwoord.

Jakobus skryf in: Jakobus 1:5 En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

As jy enige iets soos ek is, wil jy die antwoord uit die bladsy van jou Bybel te laat uitspring of die Heilige Gees hoorbaar te vertel wat om te doen. Maar dikwels gebeur besluite nie so nie. As jy jou opsies in gebed na God toe geneem het en steeds nie weet watter keuse om uit te oefen nie, gebruik hierdie vrae om jou besluit te help lei.

1. Wat sê die Bybel daarvan?

Die Bybel is God se woorde op papier om ons te help om Hom en Sy plan vir die wêreld te ken (2 Timoteus 3: 16-17). Die Bybel help ons ook om ons motiewe na te gaan, sodat ons weet dat ons met ‘n suiwer hart besluit om die regte rede. Hebreërs 4:12 sê: Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.”

2. Bevestig dit wat God my reeds gesê het om te doen?

In Lukas 11:28 sê Jesus: ….., maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar.” Ons kan altyd gehoorsaam wees aan alles wat God ons geroep het om te doen, maak nie saak hoe maklik of moeilik dit is nie.

Elke besluit wat ons maak, moet ‘n stap verder wees op die reis wat God vir ons uitgelê het.

Ons wil nooit ‘n keuse maak wat ons belemmer van wat God ons al geroep het om te doen nie. Elke besluit wat ons maak, moet ‘n stap verder wees op die reis wat God vir ons uitgelê het.

3. Sal iemand wyser saamstem met my besluit?

Ons het almal iemand in ons lewens nodig om na te gaan wie ons wys, Bybelse raad kan bied. Spreuke 1: 5 sê, “laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry,”

Alhoewel my mentor baie keer nie die presiese omstandighede ervaar het nie, kan hy iemand ken wat die positiewe en negatiewe van elke opsie ken en kan spreek. Om iemand te hê om deur besluite te praat, help my om wyser besluite te neem.

4. Verheerlik dit God?

1 Korintiërs 10:31 sê, “Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.” Ons is gemaak om God eer te bring, so as ons ons beste lewens wil lei, is ‘n goeie vraag om te vra: verheerlik my keuse God?

As Christene is ons Jesus se ambassadeurs op aarde (2 Korintiërs 5:20). Elke aksie en besluit wat ons maak kan ‘n positiewe of negatiewe uitwerking hê op hoe mense Hom in ons sien. Te midde van moeilike keuses het ons twee opsies: ons kan fokus op ons omstandighede of op ons hemelse Vader. Wanneer ons vorentoe beweeg in ons verhouding met Hom, help Hy ons om die beste besluite te neem in elke deel van ons lewens.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s