Twee redes hoekom ek deel van die “Plaaslike Kerk” moet vorm.

Ek is oortuig dat elke Pastoor ontmoet mense wat opgegee het of versoek word om op te gee, om saam met God se mense aan te hou glo en self te bid. Op enige gegewe tyd het omtrent elke kerk sommige mense wat die gevaar beleef om weg te dryf en nie meer aan die lewe van die kerk deel te neem nie.

Om dit te doen, is om direk Hebreërs 10:24-25 te ongehoorsaam, wat sê: en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle; die dag sien nader kom. Hierdie gedeelte waarsku ons om nie die plaaslike kerkgenootskap en deelname daaraan te verwaarloos nie, en terselfde tyd rig dit ook ‘n wenk vir die redes waarom ons dit moontlik alreeds mag doen.

Hier is twee redes waarom jy versoek word om te versuim om saam met God se mense te kuier en self te aanbid:

1. Jy vergeet wat jy bring:

Hebreërs 10:25 waarsku Christene om plaaslike kerkgenootskap te verlaat, en die vers gee dadelik die rede. As Christene dra ons almal dieselfde verantwoordelikheid om mekaar te verwek tot liefde en goeie werke. Ons moet mekaar uitlok om liefdevol te wees en ons moet mekaar uitlok om goeie werke te bevorder. En die eenvoudige feit is dat ons nie hierdie dinge kan doen as ons nie saam is nie.

Oorbodige LiggaamsdeleOp die agtergrond van die boek Hebreërs is die Nuwe Testamentiese leer dat ons as Christene soos ‘n liggaam-Christus se liggaam is. In Romeine 12 sê Paulus: “Want soos in een liggaam het ons baie lede, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie, so alhoewel ons baie, is ons in een liggaam in Christus en individueel lede van mekaar.” In sommige manier waarop God na Christene kyk, net soos ons kyk na die baie dele van een liggaam – baie dele, maar een persoon.

Op een of ander manier kyk God na die plaaslike kerk wat in soveel dele as een liggaam funksioneer. Paulus verduidelik dieselfde tema in 1 Korintiërs en in albei hierdie gedeeltes maak hy dieselfde afleidings – net soos elke deel van die liggaam ‘n belangrike funksie het, het elke Christen ‘n belangrike geskenk. Net soos elke deel van die liggaam die liggaam goed funksioneer, en as ‘n geheel, is elke Christen se geskenk bedoel om die kerkfunksie goed en as geheel te maak. Daar is geen oorbodige liggaamsdele nie, en daar is geen oorbodige Christene nie.

As jy versoek word om van die plaaslike kerk af te skei, hetsy permanent of semi-permanent of selfs vir ‘n luie Sondag waar jy net nie gepla kan word nie, het jy vergeet wat jy na die mense van jou kerk bring. Jy het nagelaat om te verstaan of te glo dat jy, ja jy !, ‘n belangrike deel van die liggaam van Christus is. Jy het ‘n geskenk om te bring, en die kerk is net voltooid as jy dit bring en dit dan gebruik.

God het jou deel van die liggaam gemaak, en die liggaam het jou nodig om goed te funksioneer. As jy nalaat om met God se mense te ontmoet, ontken jy hulle die gawes wat hy aan jou gegee het – geskenke wat Hom eer bring as jy dit vir die goeie van ander gebruik.

2. Jy vergeet wat jy nodig het:

As dit waar is dat God jou gawes gegee het om deel te wees van die liggaam, is daar ‘n belangrike implikasie: God het hulle ook gawes dan gegee. Jy is onvolledig sonder jou kerk. God het jou nie so geseën dat alle mense wat jy ken net kan floreer en groei sonder die gawes wat Hy aan ander gegee het nie. Jy is deel van die liggaam, maar slegs ‘n klein en enkelvoud daarvan. Tensy jy jou kan voorstel dat jou duim op sy eie opvallend is en self ‘n lewe opbou, of as jy nie jou blindederm in jou liggaam kan sien nie maar wel moontlik sonder hom kan floreer, Jy moet jou nie verbeel dat jy jou plaaslike kerkgenootskap kan verlaat en ook nogsteeds floreer nie.

Om op hierdie manier te versuim om te ontmoet met God se mense is ‘n teken van oorweldigende en verregaande trots. Jy het op een of ander manier vasgestel dat die gawes wat God aan ander gegee het, geen werklike gevolg vir jou het nie, of jy het vasgestel dat jy so begaafd is dat jy gelukkig kan oorleef. Die realiteit is natuurlik dat God Christene laat floreer het en slegs in die gemeenskap oorleef.

Alleen lopende Christene is dooie Christene.

God het jou deel van ‘n liggaam gemaak, en jy benodig die res van die liggaam om goed te funksioneer. As jy nalaat om met God se mense te ontmoet, ontken jy jouself die gawes wat Hy aan hulle gegee het – gawes wat Hom eer bring wanneer jy dit saam hulle bymekaar sit en vir Sy doel goed gebruik.

In daardie tye waar dit net moeilik lyk om deel te wees van ‘n plaaslike kerk, en in daardie tye waar die kerk se verwaarloos blyk of selfs so aantreklik lyk, vergeet jy wat jy bring en wat jy nodig het. Jy het natuurlik ook dan nagelaat om te oorweeg hoe sleg jy die prediking van God se Woord en die viering van die Nagmaal en die getuienis van die doop en die ander pragtige gewone genademiddels wat God deur sy gemeente uitstort, benodig. Maar dalk moet jy eers besef jy het vergeet dat jy deel is van ‘n liggaam – ‘n liggaam wat jy nodig het, en ‘n liggaam wat jou nodig het.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s