Ons Swakheid

Wanneer ons met ons swakheid gekonfronteer word, kan ons saamstem met die veroordeling van die aanklaer, of met die getuienis van Jesus se bloed gegiet vir ons aan die kruis. Die apostel Paulus veg die vyand se soeke na ons eie haat en diskrediteer ons onsself met die waarheid van God se getrouheid aan ons te midde van versoeking om ons onberispelik voor te stel as Sy kinders. Om die goeie stryd te stry, lyk dikwels soos om volhardend te wees deur ons mislukkings en vas te hou aan die goedheid en getrouheid van Jesus. Dit bou ‘n blywende geloof.

In 2 Korintiërs 12:7 beskryf Paulus ‘n doring in sy vlees wat die Here nie sou verwyder nie – om die apostel in nederigheid te bind. In Romeine 7 het hy erken dat hy voortdurend dinge gedoen het wat hy nie wou doen nie. Die Here het Paulus geheilig en sy begeertes was dikwels in teenstelling met sy vlees. Paulus het sy sonde nie verskoon nie. Hy het sy sonde nie verberg nie. Paulus het sy sonde bely en die swakheid van sy vlees gevier as ‘n middel vir God se magtige genade om in hom volmaak te word. Ons wat van Jesus afhanklik is vir verlossing, heiligmaking en volwassenheid in Christus, kan nie ons dae spandeer met die aanklaer van die broeders nie. Ons moet ten volle op die integriteit van God se Woord staatmaak en aan die beloftes wat in Christus aan ons gestel word, bymekaarkom en ons verlossing met vrees en bewing bewerk (Filippense 2:12).

Die waarhede van die Evangelie moedig ons aan, bemagtig en bekagtig ons om deur beproewinge en selfs persoonlike mislukkings te volhard. Kom ons vra God om ons moed te gee om ons ongeloof te verloën en eerder elke dag op Hom in Christus te glo.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s