Hoekom?

Elke dag hoor ek hierdie kort, maar kragtige vraag van mense rondom om. Hulle het ‘n onberekenbare verlies gely. Hulle voel asof hulle buite hulself lewe, besig om na die ondenkbare te staar. Op goeie dae vloei hulle maar net saam met die stroom. Op die slegte dae kan hulle glad nie funksioneer nie.

As jy nou deur lyding gaan, weet jy waarvan ek praat. Dalk vra jy nou hierdie selfde vraag. Dalk staan jy op hierdie oomblik voor die grootste berg van jou lewe. Jy staan voor ‘n ontbering wat jy nie glo jy kan oorleef nie. Jy wil graag aan beweeg, maar soms is dit selfs te moeilik om net uit die bed uit te klim.

Jy hoef nie ‘n slaaf van jou probleme te wees nie.

As jy vandag lyding ervaar, ten volle bewus van jou eie swakheid, kan jy leer om blymoedig te ly. Jy hoef nie ‘n slaaf van jou probleme te wees nie. Die feit is dat jy gesonde strategieë kan aanleer wat jou sal help om weer jou voete te vind en selfs te floreer. Deur te vra “Hoekom?” skep jy ‘n leë sirkel van frustrasie. “Hoekom?” is die verkeerde vraag wat jou heel moontlik net dieper in die put aftrek waaruit jy so graag wil klim.

In plaas daarvan om tyd te mors deur te probeer uitvind hoekom ons ly, moet ons eerder uitvind hoe om te oorleef—en hoe om blymoedig te oorleef. Soms word ons worsteling en lyding, die mees bekende komponente van ons lewens. Depressie, skaamte, angs, bitterheid, hartseer, siekte en verslawing raak met verloop van tyd op ‘n vreemde wyse gemaklik en voorspelbaar. Ons kan ons amper nie ‘n lewe sonder pyn voorstel nie. Ons raak selfs bang vir ‘n lewe sonder worsteling.

Jy mag bang wees om terug te keer na die normale.

Miskien het pyn deel van jou roetine geword, jou gerieflike verskoning vir ontoereikenheid. Dit verteer jou tyd en jou aandag, ja, selfs ook jou identiteit. Jy mag bang wees vir veerkragtigheid. Jy mag bang wees om terug te keer na die normale. Jy mag wonder: 

  • Wie sal ek wees sonder worsteling?
  • Wat sal ander van my verwag?
  • Wat is my doel afgesien van my pyn?

Maar jy kan terug bons. Dit begin by jou denkpatroon en deur die aanleer van vaardighede wat die manier hoe jy ly sal hervorm.

  • Wat beteken die woord veerkragtigheid vir jou?
  • Op watter manier hou jy jouself “vasgevang” in jou lyding?

‘n Verandering in Perspektief

Om veerkragtigheid op te bou moet ons ontslae raak van herhalende, afbrekende gedagtes oor onsself, God, ander mense en ons omstandighede. Jy mag vind dat wanneer jy die meeste sukkel, jy fokus op gedagtes soos:

  • God help my nie.
  • Ek kan nie nog ‘n dag langer so aangaan nie.
  • Ek sal nooit weer iets goeds in die lewe ervaar nie.
  • Niemand verstaan my nie. Dit is aaklig.
  • Ek sal nooit hierdeur kan kom nie. Ek kan dit nie meer hanteer nie.

Ek’s ‘n aaklige mens.

Om veerkragtigheid op te bou moet valse gedagtes met die waarheid vervang word. Wanneer ons hierdie oorlog voer lei ons bewustelik ons gedagtes en met harde werk vervang ons die onwillekeurige, afbrekende gedagtes met gedagtes van hoop, waarheid en dankbaarheid, soms bewustelike dankbaarheid.  Deur ons gedagtes te omskep kan ons terugbons van die lewe se seer en veerkragtigheid opbou. Let wel, ons kan niks aan ons omstandighede doen nie, maar ons kan ons perspektief en gedagtes aangaande ons omstandighede aanspreek.

Wanneer ek die woord veerkragtigheidhoor, dink ek onmiddelik aan daardie rubber balletjies wat hoër hop as sy beginpunt. Hoe harder jy dit gooi, hoe hoër bons dit. Die veerkragtigheid van die balletjie oorkom swaartekrag.

Absoluut! Vriend, jy kan ook terugbons

Kan dit so wees met ons lewenspyn?Is dit moontlik dat ons hartseer ons kan aandryf om terug te bons? Kan ons uiteindelik in ‘n beter toestand wees as voordat ons in die grond ingedryf was? Absoluut! Vriend, jy kan ook terugbons. Ek weet jy kan, want ek ken die God wat jou veerkragtig kan maak!

Natuurlik werk God volgens Sy tydlyn, nie ons s’n nie. Hy is ‘n prosesgeoriënteerde geneesheer wat ons deur ons seer en genesing lei, eerder as om ons daarom te lei of dit weg te neem. Sal jy Hom vertrou om jou deur jou pyn te lei? Dit is tyd om terug te bons. Vergun jouself die voorreg van die geleentheid. Net omdat jy vasgekeer voel, beteken dit nie dat jy so hoef te bly nie. God sal seëninge uit jou vervloekings bring. Hy wil hê jy moet terugbons.

Watter afbrekende gedagtes koester jy gereeld?

Wat sê dit oor hoe jy oor jouself dink?

Met watter positiewe gedagtes kan jy dit vervang?

Eerlik tot God

Wanneer ons die verhouding tussen ons lyding, ons emosie en ons gedrag verstaan, is ons in die posisie om doelbewuste veranderinge aan te bring sodat ons kan groei. Hierdie pragtige gedaanteverwisseling begin met ons eerste stap: die erkenning van ons lyding. Hierdie stap maak dit makliker om ‘n wonderlike reis na vryheid en veerkragtigheid aan te pak.

Jy mag dalk dink: Dit klink wonderlik, maar hoe erken ek my lyding? Hoe lyk hierdie proses? Om jou pyn te erken beteken slegs dat jy dit by die naam noem. Moenie wegskram daarvan om die woorde te gebruik wat jou ondervinding die beste beskryf nie. As dit verkragting was, noem dit verkragting. As dit kanker is, noem dit kanker. As dit selfmoord was, noem dit selfmoord. As dit onvrugbaarheid is, noem dit onvrugbaarheid. As dit ‘n buite-egtelike verhouding was, noem dit ‘n buite-egtelike verhouding.

Erken nou jou lyding, en erken dit akkuraat.

Erken nou jou lyding, en erken dit akkuraat. Moet dit nie versag nie. Moet nie verskoning maak daarvoor nie. Moet dit nie minimaliseer nie. Moet dit nie vergroot nie. Wees eerlik. Praat oor die emosionele impak. As jy ontmoedig is, sê dit. As jy hartseer is, erken dit. As jou hart gebreek is, erken dit. As jy bang is, verbaliseer dit. Nee, dit beteken nie dat jy elke grafiese besonderheid moet herleef nie. Dit is nie ontwerp om ‘n straf te wees nie. In teendeel.

Almal is verskillend, so natuurlik sal sommige mense sekere metodes van erkenning bo ander verkies. Party verkies om hardop te praat en hulle lyding in die privaatheid van hulle eie huis of op ‘n afgesonderde bergtop uit te spreek. Sommige verkies om hulle erkenning te prosesseer deur met ‘n betroubare vriend, berader of predikant te praat. Ander verkies om hulle gedagtes neer te skryf in ‘n joernaal.

Vir erkenning om effektief te wees, moet jy dit uitpraat met jouself en God. God kan jou lei, of nie lei nie, om ook jou lyding in vertroulikheid aan ‘n ander persoon te erken. As Hy jou lei om dit te doen, vertrou dat Hy jou sal help en wees gehoorsaam aan sy leiding.

Net soos wanneer jy ‘n pleister aftrek, gaan jy die seer voel. Maar die seer sal minder raak. Die hartseer oor die erkenning sal verdof, en wanneer dit gebeur, sal dit vir jou deure oopmaak om te kan terug bons. Wanneer die pyn eers erken is, sal jy verligting en hoop ervaar. Jy het hierdie stap nodig om veerkragtigheid te begin opbou, so maak gereed om die risiko te neem.

Hoe sal jy eerlik jou lyding beskryf?

Hoekom dink jy maak dit ‘n verskil om die pyn waarin jy is te erken?

 

Hou Vas Aan God!

As jy vasgevang voel, voel jy waarskynlik ook verwyderd van God. Dalk voel jy dat God jou verstoot het. Of dalk het jy gekies om Hom te verstoot, omdat jy nie meer glo dat Hy die krag het om jou lewe te verander nie. Jy mag voel dat Hy nie omgee nie, of dat Hy téén jou instede van vir jou is. Jy gaan kerk toe, maar vind dit ‘n afgesaagde roetine. Jy lees die Woord, maar kry niks daaruit nie. Jy mag regtig kwaad wees. God, wat belowe het dat Sy weg nie bedoel is om seer te maak nie, het toegelaat dat iets vreesliks in jou lewe gebeur. Jy voel dat God jou verraai het. Jy voel teleurgesteld in sy beskerming.

Jy gaan kerk toe, maar vind dit ‘n afgesaagde roetine.

‘n Seisoen van geestelike worsteling na ‘n tragedie of teleurstelling is normaal. Ons het ‘n verhouding met God en natuurlik sal daardie verhouding sekere tye sterker wees as ander kere. Maar as ons vasgevang raak as gevolg van vernietigende teologie of denke, is ons vatbaar vir ‘n lang termyn skeiding. Jy sien, God is ‘n ware Heer, Hy dwing Homself op niemand af nie. Wanneer ons ruimte wil hê, gee Hy dit vir ons. Ongelukkig kan dit gebeur dat ons worsteling ons permanente fokus raak. Dis nie ons plan om ons lyding te aanbid nie, maar wanneer ons vasgevang raak, raak ons onbewustelik oormatig toegewyd daaraan. Hierdie oormatige toewyding kan lei tot ‘n vorm van onbewuste afgodsdiens, wat ‘n normale periode van geestelike worsteling kan verleng tot ‘n lang termyn verwydering van God.

Een ding is seker — God verlang jou, of jy nou voel dat Hy doen of nie. Hy is die grootste bron van jou veerkragtigheid en hierdie verwydering moet aangespreek word sodat jy kan terug bons uit die seer wat jou gevange hou. Om hierdie verwydering te oorbrug verg risiko. Jy mag voel dat jy nie meer op God kan ertrou nie. Jy mag bang wees vir wat Hy sal doen met jou geloof in Hom of met jou soeke na daardie verhouding. Ek moedig jou aan om daardie onbekende te ondersoek.

Jy voel dat God jou verraai het. Jy voel teleurgesteld in sy beskerming.

Ek word herinner aan die Psalms waar Dawid in angs en wanhoop uitroep na God. Volg sy voorbeeld volg en roep vandag uit na God. Lê al jou gemors voor Hom neer. Laat jouself toe om kwesbaar en deursigtig te wees. Nooi God uit om deel te word van ‘n gesprek oor areas in jou lewe waarin jy Hom voorheen nie toegelaat het nie. Wat het jy om te verloor?

Spandeer tyd om vandag uit te roep na God oor dit wat vir jou lyding veroorsaak.

Gee die volgende tree  

Baie mense het my al gevra, hoe kan ek die geloof wat jy tentoonstel ook ontvang, en ek het meeste van die geleenthede nie antwoorde vir hulle nie, my mees algemeenste antwoord:- “As jy my geloof wil he, moet jy my battles ook wil he!”

Maar ek wil vandag eerder daai antwoord uit die woord gee, soos wat ek dit leef ek het nie altyd dit besef nie maar die antwoord van hoe ek dit uit leef is in die woord:

Job leer ons: Dan sal jy jou in die Almagtige verlustig en jou weer tot God wend.
Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou gebed verhoor,die beloftes wat jy gemaak het, sal jy nakom. Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig gaan met jou. JOB 22:26-28

Om jou droom op ’n werklike en praktiese manier uit te leef, moet jy die volgende doen:

• Jou huidige situasie evalueer

• Jouself toerus

• Die hulpbronne wat jy nodig het, identifiseer

• Daaglikse doelwitte stel

Dit is ’n voortgaande proses. Jy moet jouself gereeld evalueer en toerus, nuwe hulpbronne wat vereis word, identifiseer en nuwe doelwitte stel. Dit is die enigste manier om te kan groei.

Evalueer

Die evalueringstadium het te doen met jou wete van waar jy wil wees en om dit te vergelyk met waar jy nou is. Dit kos moed om te bepaal wat gedoen moet word, skep dus diep asem en skryf in enkele sinne wat dit jou gaan kos om hierdie droom uit te leef.

Rus jouself toe

Die bereiking van jou droom mag dalk nuwe vaardighede en die verbetering van jou huidige vaardighede vereis.

Identifiseer die hulpbronne wat jy nodig het

Mense beperk hulself dikwels deur te sê dat hulle nie die geld, toerusting of tyd het nie, of dat die risiko te groot is. As jy die hulpbronne wat jy sal nodig hê, neerskryf, sal dit twee dinge vir jou doen: Dit sal jou weer tot die proses verbind; en jy sal besef dat dit nie so oorweldigend is as wat jy aanvanklik gedink het nie.

Stel daaglikse doelwitte

Jy kan maklik oorweldig word as jy dit nie stapsgewys aanpak nie. Al wat jy nodig het, is om die eerste tree te gee.

Gaan voort om doelwitte te stel op jou reis om jou droom uit te leef. Skryf dit neer, stel ’n keerdatum vir jouself. Besluit vandag dat jy God gaan vra om jou te help om die onbekende binne jou te verken sodat jy jou ware self kan ervaar en alle verwagtings kan oortref. Onthou, God werk nie vinnig nie, maar Hy werk skielik, en jy is op die punt om jou “skielike” oomblik te beleef. God maak alles op die regte tyd mooi.

 

Goddelike verbindings

’n Belangrike ding om te begryp omtrent die vervulling van ’n droom, is dat daar Goddelike verbindings op jou reis sal wees. Wat bedoel ek daarmee? Om jou droom te vervul, sal God mense oor jou pad bring wat jou sal help om jou doel te bereik – mense wat jy dalk nooit verwag het om te ontmoet nie. Dit mag dalk op ’n manier gebeur wat jou verstom laat met die besef dat slegs God dit kon gereël het.

Elke mens wat jy teëkom, is ’n moontlike Goddelike verbinding; iemand se pad kruis met joune ter wille van ’n groter doel en roeping. Sekere gebeurtenisse kan ook jou afspraak met jou roeping wees. ’n Goddelike verbinding is iets wat groter as jy is ‒ daarom is dit ’n Godgegewe konneksie. Daardie Goddelike verbinding kan iemand wees wat vir jou ’n deur oopmaak om werk te vind of dit kan iemand wees wat ’n prikkelende vraag vra wanneer dit nodig is.

Dit kan onverwags en skielik gebeur, dus moet ons op die uitkyk wees daarvoor. Jy kan nie bloot passief wees nie. Moenie bang wees om daaroor te droom en te praat nie. Wanneer daardie persoon oor jou pad kom, sal jy dit in jou binneste weet. Jy sal weet dat hierdie persoon oor jou pad gekom het om jou met jou reis te help. Jy sal begin om sin in ’n gewone lewe te sien.

Daardie mense kan jou inspireer met hul stories om nuwe moontlikhede te visualiseer en jouself los te maak van ou maniere van dink en glo wat van geen waarde is nie. As jy jou roeping wil uitleef, kan jy dit nie alleen aanpak nie. Jy het ander mense nodig. Jy het Goddelike verbindings nodig wat – dalk selfs onwetend – die volgende deur op jou pad vir jou sal oopmaak sodat jy kan deurstap.

Hierdie mense wat jy teëkom, sal dalk nie eers daarvan bewus wees dat hulle ’n Goddelike verbinding in jou lewe is nie.