Gee die volgende tree  

Baie mense het my al gevra, hoe kan ek die geloof wat jy tentoonstel ook ontvang, en ek het meeste van die geleenthede nie antwoorde vir hulle nie, my mees algemeenste antwoord:- “As jy my geloof wil he, moet jy my battles ook wil he!”

Maar ek wil vandag eerder daai antwoord uit die woord gee, soos wat ek dit leef ek het nie altyd dit besef nie maar die antwoord van hoe ek dit uit leef is in die woord:

Job leer ons: Dan sal jy jou in die Almagtige verlustig en jou weer tot God wend.
Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou gebed verhoor,die beloftes wat jy gemaak het, sal jy nakom. Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig gaan met jou. JOB 22:26-28

Om jou droom op ’n werklike en praktiese manier uit te leef, moet jy die volgende doen:

• Jou huidige situasie evalueer

• Jouself toerus

• Die hulpbronne wat jy nodig het, identifiseer

• Daaglikse doelwitte stel

Dit is ’n voortgaande proses. Jy moet jouself gereeld evalueer en toerus, nuwe hulpbronne wat vereis word, identifiseer en nuwe doelwitte stel. Dit is die enigste manier om te kan groei.

Evalueer

Die evalueringstadium het te doen met jou wete van waar jy wil wees en om dit te vergelyk met waar jy nou is. Dit kos moed om te bepaal wat gedoen moet word, skep dus diep asem en skryf in enkele sinne wat dit jou gaan kos om hierdie droom uit te leef.

Rus jouself toe

Die bereiking van jou droom mag dalk nuwe vaardighede en die verbetering van jou huidige vaardighede vereis.

Identifiseer die hulpbronne wat jy nodig het

Mense beperk hulself dikwels deur te sê dat hulle nie die geld, toerusting of tyd het nie, of dat die risiko te groot is. As jy die hulpbronne wat jy sal nodig hê, neerskryf, sal dit twee dinge vir jou doen: Dit sal jou weer tot die proses verbind; en jy sal besef dat dit nie so oorweldigend is as wat jy aanvanklik gedink het nie.

Stel daaglikse doelwitte

Jy kan maklik oorweldig word as jy dit nie stapsgewys aanpak nie. Al wat jy nodig het, is om die eerste tree te gee.

Gaan voort om doelwitte te stel op jou reis om jou droom uit te leef. Skryf dit neer, stel ’n keerdatum vir jouself. Besluit vandag dat jy God gaan vra om jou te help om die onbekende binne jou te verken sodat jy jou ware self kan ervaar en alle verwagtings kan oortref. Onthou, God werk nie vinnig nie, maar Hy werk skielik, en jy is op die punt om jou “skielike” oomblik te beleef. God maak alles op die regte tyd mooi.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s