Maak Sin Uit Lyding

Sommige gewilde predikers sê dat, as jy genoeg geloof het, jy beskerm sal word van probleme en dat jy ‘n ryk en voorspoedige lewe sal lei. Hierdie teologie is eenvoudig net nie waar nie. Dis wat die Skrif oor lyding sê:

Paulus skryf in Romeine 8:17 dat lyding deel van die Christelike lewe is. Vir die vroegste gelowiges, en vir Paulus self, het hierdie lyding allerhande soort vervolging ingesluit —sosiaal, ekonomies en fisies. Die Christelike lewe belowe nie voorspoed nie; in der waarheid belowe dit teenspoed.

Sommige van ons angs is die gevolg van ons eie besluite.

Sommige van ons angs is die gevolg van ons eie besluite. Lyding wat volg op ons eie sonde is die moeilikste om te hanteer, omdat dit te doen het met persoonlike berou oor omstandighede wat verhoed of beheer kon word. Miskien kan jy jouself hiermee identifiseer, omdat jy huidiglik in die nood verkeer as gevolg van die natuurlike gevolge van sommige van jou eie keuses.

Ander lyding is die gevolg van ander mense se optrede, deur hulle selfsugtigheid, nalatigheid, of nog erger, hulle bose en kriminele gedrag. Die bekendste Bybelse voorbeeld van hierdie tipe lyding is Jesus—’n onskuldige Man wat die sonde van die wêreld op Homself geneem het en ‘n wreedaardige dood gesterf het.

Ons word veral herinner aan ons menslike swakheid wanneer ons pyn ervaar wat nie deur onsself of iemand anders veroorsaak is nie. Soms staar ons ‘n verpletterende diagnose in die gesig, of ons ervaar ‘n natuurramp, en ons staan beskeie voor ons eie swakheid in ons lyding wat veroorsaak word deur iets wat totaal en al buite ons beheer is.

Dit is moeilik om sin te maak uit lyding waarvoor niemand of niks blameer kan word nie. Dit maak die verwerking van die lyding meer uitdagend en soms raak ons vasgevang in ons angs.

Waar dit ook al vandaan kom, lyding maak ‘n normale deel uit van ons menslike bestaan. Sedert kort na die Skepping het ons wêreld al die tekens van pyn begin sien.

  • Gebrokenheid is normaal.
  • Droefheid is deel van die menslike bestaan.

As dit die einde van die storie was, sou dit maar ‘n depressiewe en ontnugterende slot wees. Maar, danksy God, is dit nie die einde van die ewige storie nie en dit is ook nie die einde van jou storie nie! Soos jy bewus word van afbrekende gedagtes en gewoontes wat jou gevange hou, kan jy begin met die proses om blymoedig te ly.

Watter persoonlike ervarings met lyding het jy al gehad?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s