Tyd en Lewe

Ek het gehoor van ’n vrou wat haar goue horlosie in die kollektebordjie gegooi het. Die mense wat die geld moes tel ná die tyd het aanvaar die horlosie het van haar arm afgegly toe sy haar geld ingegooi het. Groot was almal se verbasing toe die eienaar van die horlosie uiteindelik opgespoor is en sy bevestig dat die horlosie in die kollektebord ’n stap van gehoorsaamheid was en ’n gebaar om eintlik haarself vir die Here te gee: “Ek wou my horlosie gee, want my tyd besit my, dit dryf, druk en jaag my. Om nog ’n keer geld te gee, sou my nie geraak het nie. Om my tyd te gee, was die beste offer of opoffering wat ek daardie dag kon maak, want as ek my tyd gee, gee ek myself!”

Ek gee my tyd, ek gee myself, ek gee my lewe. Om my tyd te gee, is om myself te gee – om my lewe te gee! Dit werk eintlik soos sinonieme: TYD en LEWE.

Kyk ’n bietjie na die mense om jou. Altyd besig, altyd aan die jaag, met min tyd en baie oortyd, moeg en moedeloos, oorlaai en oorwerk. Ons lewens is so vol en tog so leeg! Daar is soveel uitbranding en depressiegevalle. Ons kop kan dalk nog die pas probeer volhou, maar ons liggaam gooi handdoek in – dis nie gebou vir hierdie konstante vloei van adrenalien nie!

In sterk kontras met ons gejaagdheid en vreeslik baie aktiwiteite in ’n soeke na sekuriteit en stabiliteit, stel Jesus vir ons ’n “altyd tyd”-voorbeeld. Dit wys dat ’n mens kan stilstaan by die belangrikste dinge al is jy besig, want Jesus was ook besig soos ons kan sien in Markus 1:32-33: “Die mense wou Jesus net nie met rus laat nie. Tot na donker was Hy nog besig. Die dorpsmense het voor die huis saamgedrom met al die siekes en mense wat in die greep van bose geeste was.”

Mense het na Jesus toe gekom met ’n verwagting dat Hy sal help en genees – en Hy het!

Jesus het nie meer of minder tyd gehad as wat ons het nie. Hy was nie minder besig as wat ons glo ons is nie, maar sy kapasiteit om ten spyte van en ten koste van Homself te kan stop en sien en reageer, groei vanuit sy intimiteit met sy Vader wat eenvoudig prioriteit was. 

Leer om NEE te sê

Markus begin sy weergawe van Jesus en Sy bediening met ‘n genesingsdiens; die uitdryf van duiwels uit ‘n man in die sinagoge en die genesing van Petrus se skoonma in Kapernaum. Daardie selfde aand het mense al die siekes en duiwelbesetenes na Jesus toe gebring. Die hele dorp was voor die deur en Jesus het baie gesond gemaak.

Geen wonder dat die dissipels die volgende oggend na Jesus toe kom en sê dat almal Hom soek nie! Dis duidelik dat die hele dorp gehoor het van Jesus se wonderwerkende krag om te genees en hulle wou ‘n herhaling van die vorige dag hê. Jesus het egter ‘nee’ gesê. Dit was seker vir die dissipels ‘n skok toe Jesus sê: “Kom ons gaan na die buurdorpe dat ek daar ook kan preek. Ek het vir hierdie doel gekom.”

Dit is die eerste, maar definitief nie die laaste keer wat dit in die evangelies aangeteken is dat Jesus ‘nee’ gesê het nie.

Hoekom het Jesus ‘nee’ gesê? Hy het tog die vermoë gehad om meer mense te genees. Hy het seer sekerlik die begeerte gehad om die mense se pyn te verlig. Alhoewel Hy hulle sou wou genees, het Hy geweet dat Sy tyd op aarde beperk was om Sy doel te bereik. Hy het nie aarde toe gekom net om siekes gesond te maak en Homself te openbaar nie. Hy het aarde toe gekom om die evangelie te verkondig as voorbereiding van Sy kruisdood. Jesus was goed bewus van Sy doel en daarom kon hy ‘nee’ sê vir goeie dinge, sodat Hy op die belangrike rede kon fokus hoekom Hy aarde toe gekom het.

As Jesus nie vir alles kon ‘ja’ sê nie, kan ons dit ook nie doen nie.

Ek en jy het beperkte tyd en bronne. As ons die tyd wat ons oor het ten volle wil gebruik, moet ons spesifiek weet waarvoor God ons geroep het en vir party geleenthede ‘nee’ sê, selfs die goeies wat ons aandag van ons opdrag aflei.

Onthou, jy lewe vir ‘n spesifieke rede! Ek bid dat die skrifgedeeltes wat jy tans dalk ondersoek, jou sal uitdaag om die tyd wat ons oor het slim te gebruik. Ons moet die laaste ure gebruik om God en ander lief te hê, en dissipels van Jesus Christus te maak deur ons voorbeeld.

Stel Jou Grense

Regdeur die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, beskryf hulle hoe baie tyd Jesus in afsondering spandeer het—weg van sy dissipels, die skares en die gewoel van sy bediening. Die feit dat Sy optrede so dikwels genoem word, dui daarop dat Jesus dit reggekry het om grense te stel wat Sy tyd aan betref. Net soos Jesus, moet ons ook grense stel en ons tyd bestuur sodat ons van hulp kan wees vir ander.

Net soos Jesus, moet ons tyd inruim vir gebed (Markus 1:35) en Bybelstudie. Die meeste van ons is gewoond daaraan om ‘n tiende van ons inkomste vir die werk van die Here te gee. Moet ons nie ook ‘n tiende van ons tyd gee nie? As ons program net aan werk en huis spandeer word en ons dan probeer om tyd in te ruim vir gebed en Bybelstudie, sal ons verseker misluk. Voordat jy verder aangaan met hierdie gedagte, neem tyd en bepaal hoeveel tyd jy daagliks uitsluitlik aan gebed en Bybelstudie gaan spandeer.

As jy eers duidelike grense gestel het vir jou geestelike roetine, sal dit help as jy ‘n soortgelyke houding inneem teenoor jou tyd by die werk en die huis.

Dit help my as ek ‘n roetine het wat werk en vrye tyd balanseer. Ek oorweeg tans om omtrent elke dag 4h45 kantoor toe en is 16h00 terug by die huis te kom. Hierdie voorspelbare roetine stel duidelike grense sodat ek op my werk kan konsentreer. Is my werk ooit klaar? Natuurlik nie. Dit sal egter dieselfde wees al begin ek op ander tye werk. Werk is nooit klaar nie. As ek ‘n duidelike streep trek wat my kantoorure aan betref, het ek genoeg tyd om saam met my vrou, kinders en kerkfamilie te spandeer.

As jy nie grense stel vir jou tydsbesteding nie, sal iemand anders dit doen.

As jy dit nie alreeds doen nie, volg Jesus se voorbeeld en stel duidelike grense oor hoeveel tyd jy waar spandeer. Dit is die eerste stap as jy begin om jou tyd en kalender goed te bestuur.

Daar is ruimte vir ons Mislukkings

In Jakobus 2:19 lees ons “Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook – en hulle sidder van angs.” God verwag nie dat ons net ‘n goeie teologiese begrip het nie, Hy wil hê dat ons Hom sal ken en lief hê. In 1 Johannes 2:3-4 sê: “As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. Iemand wat sê: “Ek ken Hom,” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie.”

Ek dink daardie verse beteken dat die persoon wat voorgee om God te ken, maar nie Sy gebooie gehoorsaam nie, ‘n leuenaar is en dat die waarheid nie regtig in hom is nie.

Sommige mense beweer dat ons Christene kan word sonder om dissipels te wees. Ek wonder egter hoekom Jesus se laaste woorde dan was dat ons in die wêreld moet ingaan en dissipels maak van alle nasies en hulle leer om alles te onderhou wat Hy beveel het? Let op dat Hy nie die volgende woorde bygevoeg het nie: “As dit te veel gevra is, vra hulle net om Christene te word—jy weet mos, die mense wat hemel toe gaan sonder om hulleself tot enige iets te verbind.”

Ek wil nie hê dat ware gelowiges hulle redding moet bevraagteken nie. Al misluk ons in ons pogings om Jesus lief te hê, sal Sy genade vir ons genoeg wees.

Elkeen van ons ondervind tye wanneer ons lou warm is. Sulke tye het ons genade nodig. Ons lees in die Skrif dat daar ruimte is vir ons mislukkings en sonde, in ons soektog na God. Sy genade is elke dag nuut (Klaagliedere 3). Sy genade is genoeg (2 Korintiërs 12:9). Ek sê egter nie dat jou mislukkings ‘n aanduiding van jou mislukte Christenskap is nie. As dit so was, kon niemand ooit ‘n volgeling van Christus wees nie.

Sien jy die vrugte van Christenskap in jou lewe?

‘n Liefde vir Christus en iemand wat Sy gebooie gehoorsaam? As jy dapper genoeg is, vra iemand wat jou goed ken of jou dade Christus en Sy gebooie reflekteer of nie.

Beplan Elke Dag

Dis geen geheim dat jy eers moet beplan waar jy jou geld gaan spandeer voordat jy dit kry nie. Ons moet net so gedissiplineerd wees wat ons tyd betref. Ons kan nie meer tyd kry soos wat ons meer geld kan kry nie, dus moet ons ons ure beter bestuur as ons geld.

As jy Jesus se voorbeeld gevolg het soos dit in dag twee se leesstuk aangeteken is, sou jy duidelike grense gestel het vir hoeveel tyd jy vir elke dag uitgesit het om produktief te wees. Na al hierdie stappe is dit nou tyd om meer spesifiek te wees oor hoe jy elke uur van elke dag gaan benut. Ek hou baie van Jesus se woorde in Lukas 14:28: “Wie van julle wat ‘n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie?” Die manier waarop ons die ‘koste bereken’ van ons produktiewe aktiwiteite, is deur ons tyd te beplan en seker te maak dat ons genoeg tyd het om ons verpligtinge na te kom.

Wat is die praktiese implikasie hiervan? Ek spandeer elke dag 30 minute daaraan om die belangrikste take en projekte te identifiseer wat ek die volgende dag wil aanpak en ken dan ‘n spesifieke tyd daaraan toe, sodat ek dit, en al die ander goed op my kalender, kan voltooi. Deur dit te doen kan ek die volgende oggend by my lessenaar gaan sit sonder om tyd te mors om te dink wat ek volgende gaan doen.

“Ek het dít al die vorige dag besluit. Nou moet ek dit net uitvoer.”

Regdeur Spreuke sê God dat dit slim is om te beplan hoe om ons tyd en geld te bestee. As jy jou dae beplan, moet jy realisties wees oor hoeveel jy in 24 uur gedoen kan kry. Ons menslike natuur is om te dink ons kan meer gedoen kry as wat moontlik is. As jy hiervan bewus is, sal jy beter besluite kan neem as jy jou tyd beplan.

Dis beter om tyd oor te hê aan die einde van ‘n dag as om nie alles gedoen te kry wat jy beplan het nie. 

Hou Jesus se waarskuwing in Lukas 14:29-30 in gedagte: “As hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê: ‘Hier is ‘n man wat begin bou het maar nie kon klaar maak nie.'” Om nie te doen wat ons gesê het ons gaan doen nie, is nie goed vir ons getuienis aan die wêreld nie.

Beplan jou tyd goed sodat jy kan klaarmaak wat jy begin het.

Perfeksie Is Nie ‘n Vereiste Nie

Wanneer jy die eerste keer besef dat God die hele skepping gebruik om jou met Sy Boodskap te bereik, kan dit nogal fassinerend wees — selfs opwindend. Dan onthou jy hoe onvolmaak jy is. Dit is ‘n natuurlike reaksie wanneer jy nader aan God kom. Hy is volmaak.

Die Evangelie van Jesus Christus is veronderstel om “goeie nuus” te wees — dit is wat die woord evangelie beteken. Maar die realiteit is dat ons van God verwyder is as gevolg van ons onvolmaaktheid. Ons sonde is soos ‘n siekte wat ons in kwarantyn plaas. Omdat God volmaak is, kan Hy nie sonde ongestraf laat gaan nie. As die siekte onbehandeld bly, sal dit jou uiteindelik in die plek laat beland wat vir satan voorberei is. Dit word die hel genoem — ‘n plek van donkerte, vuur en pyn.

Die goeie nuus is dat God se volmaaktheid en heiligheid gelykstaan aan Sy genade en ontferming.

God wil nie hê dat enige iemand in die hel beland nie, dus het Hy ‘n uitweg voorsien. Hy het toegelaat dat Sy Seun Jesus ons straf op Hom neem. In ruil daarvoor bied God ons vergifnis — ‘n volkome vryspraak.

As jy kies om ‘n volgeling van Christus te word, moet jy ook gewillig wees om jou diepste sondes te erken en Sy volledige vergifnis te aanvaar. Die Evangelie is ‘n uitkoms vir alle gebroke mense. Daar is niks wat jy God kan bied wat sal maak dat hy jou makliker sal aanvaar nie. Die beste wat ons kan gee is nutteloos.

Jesus is die enigste weg na God, want net Hy was in staat om vir ons sonde te betaal. Jesus het aan Sy volgelinge gesê: “Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Hy het hierdie woorde opgevolg deur Sy lewe vir ons op te offer.

Een van my gunsteling aanhalings uit die Bybel wat ek met mense deel is: “Hy wys juis hoe lief Hy ons het deurdat Jesus in ons plek doodgegaan het toe ons almal nog sondaars was.” Paulus het dit in sy brief aan die Romeinse kerk geskryf. Hulle was omring deur ‘n heidense samelewing wat ver van God gelewe het.

Die grenslose vergifnis wat God ons bied, kan nogal vreesaanjaend wees, aangesien dit nie toelaat dat ons ‘n verskoning kan aanbied nie. God het die deure van die hemel vir alle mense oopgemaak. As ons hierdie ope uitnodiging nie aanvaar nie, verloor ons die enigste uitweg van verlossing. Daar is nie ‘n alternatief nie. Daar is nie ‘n agterdeur nie. Die voordeur is wawyd oop en die uitnodiging word sonder vooroordeel aangebied.

Die almagtige God wil hê jy moet Sy vriend word. Jy kan die uitnodiging ignoreer, maar solank jy lewe sal die deur nie toegemaak word nie. Jy kan ‘n rebel wees, maar jy sal Hom nie van plan laat verander nie. Hy sal nie Sy uitnodiging terugtrek nie.

Die goeie en slegte

God kan uit alle tye uitsien soos golwe aan die horison van die Hemel. Hy sien jou — elke weergawe van jou. Hy sien die selfsugtige en onbaatsugtige, wyse en dwaas. Hy sien jou donkerste skaamte en trotste vreugde. Hy sien jou in die hede en die verlede net so duidelik soos Hy jou in die toekoms sien.

Trouens, God sien elke moontlike weergawe van jou toekoms – al die alternatiewe weergawes van wat jy met verskillende keuses en omstandighede kan word. Hy ken jou grootste potensiaal en die grootste bedreigings vir jou lot. God bestaan buite tyd en het die ongelooflike vermoë om al hierdie weergawes van jou op een slag te sien.

Die goeie en slegte – die verlede, hede en toekoms – is alles in God se oë verweef.

Ons is gewoond om onsself te sien soos ons vandag is. Ons neem aan dat God ons op dieselfde manier sien, maar God se gevoelens vir jou is soos die lig van sterre. Wanneer jy die skoonheid van ‘n sterre nag waardeer, kan dit voel asof daardie oomblik net vir jou gereël is. Maar die lig van die verste van daardie sterre is al duisende jare lank besig om net jou oë te ontmoet terwyl jy na dit kyk. Intussen moes die naaste sterre net hul balke vir ‘n paar jaar skyn om jou op dieselfde tyd te bereik. Hulle is almal deel van ‘n antieke simfonie wat God gechoreografeer het om jou te bereik op die presiese oomblik. Dit lyk dalk lukraak, maar God het sy knuppel getrek om die konsert te begin lank voor jou groot ouers opgevat is.

Stel jou voor jy leef vir nog ‘n honderd jaar, en jy lê op jou rug en kyk na die lug en kyk hoe die konstellasies vroeg in die aand begin vorm kry. Daardie toekomstige hemelse konsert is alreeds geskryf, en dit haas na die toekomstige oomblik saam met jou in die agterplaas van ‘n huis wat jy nie eers in ‘n wolklose nag besit nie, op daardie oomblik sal jy buite loop.

God se gevoelens vir jou is net so gechoreografeer. Lank voordat jy vir jou eerste asem van die lug gegaan het, en voordat jy ooit jou eerste gedeeltes uit die Bybel gelees het, en lank voordat jy iets gedoen het om goedkeuring of straf van God te verdien – skryf hy die simfonie van sy liefde vir jou – – als van jou. Dit is hoekom toe God se engel met ‘n bang, impotente Gideon in die wynpers gepraat het, het hy gesê: “Die Here is met jou, Magtige Soldaat.” Dit was nie net ‘n gelsie nie. Hy het nie probeer om vir Gideon moed in te praat sodat hy met dapperheid sou optree nie. God het elke weergawe van Gideon gesien, insluitend die toekomstige vegter wat binnekort die goddelose afgode van sy pa sou vernietig en ‘n dapper leier met ‘n buiteperd weermag sou lei om die boosheid wat Israel geteister het, te verdryf.

As jy ooit van plan is om ‘n dieper verhouding met God te hê as wat jy nou doen, sal jy moet leer om sy onvoorwaardelike liefde te aanvaar.

Moenie jou skuld vermoedens bring nie. Jesus het al jou sondes gesien voordat Hy hulle aan die kruis gedra het, en Hy het ten spyte daarvan gely, omdat Sy liefde vir jou lankal gevestig is.

Stil Seine

Op die oomblik is daar onsigbare golwe wat om jou kop rond swerf. Televisie-programme, radioprogramme, telefoongesprekke en GPS-koördinate bombardeer heeltemal die wêreld om jou. Die meeste van hulle ontbind in die grond of pols onopgemerk in die leë donkerte van die ruimte. Te midde van al die geraas kan jy buite sit en ‘n stil aand geniet, heeltemal onbewus van die spervuur. Maar as jy op ‘n radio, televisie of selfoon aan skakel, het die stilte skielik betekenis.

Een van daardie seine wat om jou kop draai nou, is die stem van God. Dit is nie elektronies nie. Dit kan nie met instrumente gemeet word of deur toestelle ontvang word nie. Tot op hierdie oomblik het jy dalk nie God se stem opgemerk nie, maar dit is daar.

Die boek Job is ‘n vreemde verhaal in die middel van die Bybel oor ‘n man wat kwaad geword het met God toe sy lewe begin uitmekaar val. Job het God daarvan beskuldig dat hy nie met hom praat nie, maar Job se vriend, Elihu, het Job se perspektief gekorrigeer. “Hoekom kla jy by hom dat hy op niemand se woorde nie reageer nie? Want God spreek nou – nou een manier, nou ‘n ander – alhoewel niemand dit sien nie “ (Job 33: 13-14 NLT).

Elihu het ‘n wyse waarneming gemaak:

God praat altyd, maar ons luister nie altyd nie.

Hy praat direk en indirek. Hy praat deur drome en deur mense. Hy praat deur pyn en deur vreugde. Hy praat deur die lewe en deur die dood. Hy praat altyd, en vandag praat hy met jou. Dit is regtig maklik om Hom te hoor. Al wat jy moet doen, is om die enigste ontvanger wat jy het, wat Sy sein sal optel, aan te skakel – jou gees.

Toe Jesus deur die godsdienstige leiers van sy tyd gekonfronteer word om hul heilige reëls te verbreek, het hy met hierdie stelling gereageer. “En ek verseker jou dat die tyd aangebreek het, en dit is nou hier, wanneer die dooies my stem sal hoor – die stem van die Seun van God. En die wat luister, sal lewe ” (Joh. 5:25 NLT).

Kyk na jou lewe. Kan jy enige omstandighede herken wat God dalk gebruik om jou aandag te kry? Kan jy dink aan mense wat God in jou lewe geplaas het om jou te help om sy stem te hoor? Lees deur die Bybelgedeeltes in Job en Johannes, en probeer om al die maniere waarop God praat, te herken wat jy dalk nie voorheen veel aan gedink het nie.

Vra dalk bietjie vir God, sal U asb U stem duidelik maak bo al die geraas van my besige lewe? Help my om die mense en gebeure wat U gebruik om my aandag te kry, te herken. Maak my hart en my verstand oop om hierdie gedeeltes uit die Bybel te verstaan.

Swierige Misleiding

Die vyand van ons siel het ‘n mooi plan uitgewerk om ons huidige verslawing na ‘n goeie lewe te laat lyk en ons vryheid soos ‘n offer te laat voel. Dit is moeilik om iemand wat verslaaf is vry te maak as hy nie besef dat hy verslaaf is nie. Die sluier van die realiteit moet eers gelig word, sodat hulle die waarheid kan raaksien.

Christene het deesdae dieselfde uitdaging. Ons leef in ‘n samelewing waar ons geloof outyds en leeg voel. Die wêreld verblind ons sodat ons nie kan sien hoe min tyd ons oor het nie. Ons bou weelderige kastele op die dek van ‘n sinkende skip, terwyl ons terugstaan en ons prestasies bewonder, wat binnekort onder die yskoue deinings van tyd gaan verdwyn.

Jy voel dalk nie soos ‘n slaaf nie. Dit is dalk moeilik vir jou om die Bybel te verstaan en godsdiens staan jou nie aan nie. Maar iets binne in jou laat jou hierdie “blog” lees. Jy het dalk nog nooit in ‘n kerk tuis gevoel nie, maar jy besef daar is ‘n krag groter as jouself wat alles in stand hou.

Doef – Doef, Doef – Doef; Jou hart klop in jou borskas. Jy voel dit, maar jy sien dit nie. 

Jy is nou in dieselfde situasie met God. Jy voel iets, maar jy kan dit nie verduidelik nie.

Toe Jesus in Sy tuisdorp se sinagoge kom, het hulle vir hom ‘n boekrol van Jesaja se profesieë gegee. Hy het ‘n gedeelte gelees van gevangenes wat vrygelaat word en gebroke harte wat genees word. Toe Hy klaar gelees het sê Hy: “Vandag het al hierdie woorde uit die Bybel waar geword, reg voor julle oë.” Eintlik het Hy vir die mense kom vertel dat Hy gekom het om mense vry te maak.

Sy opdrag het tot vandag toe nog nie verander nie. As iets nou in jou binneste knaag, of jy onrustig voel, hou aan met lees. Ek hoop dat jou oë sal oopgaan vir die waarheid en dat jy Jesus sal sien vir wie Hy werklik is… jou Verlosser.

Vra God bietjie, dat jy Hom op ‘n nuwe manier sien. Dat Hy jou die wysheid sal gee om die ware toedrag van sake raak te kan sien en verby satan se misleiding te kyk. Vra God dak ook dat jy Hom wil leer ken vir wie Hy is, ongeag jou vorige ondervindinge met godsdiens en geloof.

My Weergawe

Die skrywer van die boek Hebreërs, sê dat Jesus die Begin en Voleinder van die geloof is. Hy was nog altyd die Een wat ons kom soek het. Hy het ons nie net gesoek nie, maar skryf ook ons storie van verlossing. Net soos stukkies papier wat weggegooi word terwyl ‘n skrywer aan ‘n storie werk, sal sommige stories nie realiseer of ondervind word nie. Jesus is egter produktief en omvattend in sy soektog. Vir elkeen is daar ‘n verlossingsplan.

Jesus het alreeds jou storie beplan, ook die dele wat nog moet plaasvind. Dit is meer as net ‘n storie. Dit is eerder soos ‘n bloudruk, ‘n reisprogram, of ‘n plan — God se plan — vir jou. Ek het dit al so dikwels gehoor, dat dit nie vir my waar klink nie.

God het ‘n plan vir jou lewe.

Maar Hy het regtig ‘n plan. Ek weet nie alles van jou plan af nie, maar ek weet daar is ‘n oomblik waar jy kan kies om God se vergifnis te aanvaar en ‘n volgeling van Christus kan word. As dit nog nie met jou gebeur het nie, kan jy dit nou kies.

Fiksieskrywers skryf dikwels hoofstukke wat nie in die finale konsep opgeneem word nie. Soms stel ‘n skrywer verskillende weergawes van ‘n hoofstuk op. Net een sal in die finale boek opgeneem word.

Op God se tafel lê daar verskillende weergawes van jou storie, en Hy wag vir jou om te sien watter een in die “gepubliseerde” weergawe van jou lewe opgeneem gaan word. Hy is die skrywer van jou geloof en ook die een wat die einde bepaal. In die Bybel lees ons dat “Hy wat ‘n goeie werk in jou begin het, sal dit end-uit voer en voleindig.”

Dit is vreemd dat ‘n God wat alles van ons af weet, vir ons wag om te besluit watter storie ons gaan kies, maar dit is hoe broos die wêreld is waarin ons leef. Elke dag gebeur daar verskriklike dinge, omdat God vir die mens die mag gegee het om self ‘n keuse te maak. Ons kan kies tussen sleg of goed, en aksie of onaktiwiteit. God weet alreeds wat jou keuse gaan wees, maar dit maak nie jou vermoë om te kies tot niet nie.

Hoe gaan jou storie eindig? Gaan daar ‘n hoofstuk wees waar jy vergifnis, vrede en vreugde ontdek, wat vir jou wag? Of sal die einde hartseer en ironies wees, met jou wat naby aan verlossing gekom het, maar dit nie wou aanvaar nie, omdat jy bang was vir die risiko om soos ‘n gek te lyk?

Is dit nie dalk tyd dat ek dalk God vra om my te vergewe omdat ek nie dapper genoeg is om na U toe uit te reik nie. Help my om slim genoeg te wees om dit te kies wat u vir my beplan. Ek wil die beste weergawe van U storie vir my lewe leef.