Twyfel

Daar is ‘n gevoel wat baie mense ervaar wanneer hulle met hartseer (of verlies) in hulle lewens te doene kry. Tog is dit baie moeilik om aan hierdie gevoel ‘n naam te gee. Dit is ‘n gevoel wat ‘n droewige hart omvou, maar tog is dit so subtiel dat baie nie besef hoe diep dit wortel skiet binne-in hul siel nie.

Twyfel

Terwyl ek deur ‘n tydperk van intense hartseer gaan, kan ek nie verstaan waarom ek nie enige vreugde by God of in sy Woord kan vind nie, ten spyte van die feit dat ek steeds ‘n diep honger het na God, na Sy Wil en Sy Weë. Elke keer wanneer ek bid of Bybel lees, vol ek eenvoudig afgetrokke.

Soos ek tot God bid in ‘n soeke na ‘n uitkoms vir die afgetrokkenheid en lusteloosheid wat ek ervaar, wys Hy vir my dat die wortel van my problem nie lê in afgetrokkenheid of lusteloosheid nie. Dit lê ook nie in die gebrek aan fokus of die onvermoë om stil te dit nie. Die wortel van my problem is twyfel.

Ek betwyfel nie God se goedheid nie. Ek weet in my hart God IS goed. Alhoewel ek baie verlies ervaar het, het Hy my geseën met soveel genade wat my help om Sy goedheid elke dag raak te sien. Ek betwyfel nie God se liefde nie. Ek weet Hy IS liefde en alle liefde kom van Hom. Ten enige tyd kan enige iemand maar net rondom hulle kyk en die ongelooflike bewyse van Sy verstommende liefde te sien.
God het dit in my hart ontbloot dat ek nie Sy VERMOË om in my lewe te werk betwyfel het nie, maar wel Sy BEREIDWILLIGHEID om te werk en op te tree in my omstandighede.

Ek twyfel nie oor wat God KAN doen nie…, maar oor wat Hy SOU doen.
Hoeveel van ons twyfel vandag?
Hoeveel van ons dink dat ons dit nie waardig is dat God namens ons optree nie?
Hoeveel van ons twyfel in God se opregtheid?

Ons kan nie bekostig om ons harte, ons gedagtes of ons gevoelens te vertrou in tye van twyfel nie…, ons moet ons gedagtes en gevoelens toets en ons harte leer om God te vertrou om so twyfel te oorkom. Kom ons begin deur God vir hulp te vra sodat ons enige twyfel kan oorkom. Kom ons vra Hom om ons te help deur enige situasie of ongeloof wat ons mag teëkom.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s