Die Grootste Skat

Aanbidding begin nie by ons nie. Aanbidding begin en eindig met God. En God is al die lof van alle mense, te alle tye waardig. God is die kern van alles wat bestaan. Bo al die klein godjies van die aarde, is net Hy die Skepper. Onderhouer. Beginner. Lewegewer. Pragmaker.

Dit is waarom elke kykie in God se teenwoordigheid, deur al die bladsye van Sy Woord, bevestig dat God in eindelose lofprysing woon. Let daarop dat die engeleskare van Openbaring nooit ophou om te sê, “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom” nie. (Openbaring 4:8) Dag en nag verkondig hulle dat Hy die kern is van die hele Skepping. Sonder ophou bevestig hulle Sy ewige waarde.

Dieselfde is waar van die hemelruim rondom ons.

Soos die psalmdigter skryf: “Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van Sy hande bekend.” (Psalm 19:1) Hoekom? Want dit is wat die sterre menigte geskep is om te doen – dag na dag moet hulle ‘n eggo wees wat na God weergalm en op hulle hardste uitroep, vir elkeen wat aandag gee, dat Hy groot is. Almagtig. Glorieryk. Onbeperk. Hulle bevestig dat die Een wat al hulle vorms en groottes uitgedink het, buite bereik van ons wildste verbeelding is.

En weet jy wat is regtig wonderlik? Hierdie massiewe God, wat nooit ‘n gebrek aan aanbidding geken het nie, wil aanbid word… deur jou. Op hierdie oomblik.

Dis nie asof Hy meer aanbidding nodig het om waardig te wees nie.

Nee, God kan nie meer waardig wees as wat Hy reeds is en altyd was nie. God het nie ons aanbidding nodig nie, maar Hy wil dit hê. Hy wil dit hê, omdat Hy dit verdien. En Hy beveel dit, want dit is die liefdevolste ding wat Hy kan doen.

God weet wie Hy is. Hy weet wat Hy werd is. En Hy weet, die beste wat Hy ons kan gee, is Homself. As Hy ons dus vra om Hom bo alles te waardeer, kry Hy Sy regmatige lof, wat Hom alleen toekom en veroorsaak dat ons die wonderlikste skat ontvang wat ons ooit sal ken. God is nie ‘n egoïs wat meer van ons wil hê as wat Hy verdien nie. Hy is eerder God wat tydens aanbidding kies om ons met Homself te beloon.

Hoe weerspieël God se oproep om Hom te aanbid, Sy liefde vir ons?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s