Liefde maak Onselfsugtige Opofferings

Die Tweede Wêreldoorlog fliek, wat ‘n “Academy” toekennnig gewen het, “Saving Private Ryan”, vertel die verhaal van ‘n jong soldaat (Manskap Ryan) wie se broers almal in ‘n veldslag dood is. Om sy familie die pyn van die verlies van al hulle seuns te spaar, beplan die regering ‘n reddingspoging om hom te red en huis toe te bring. Hierdie reddingspoging word gelei deur ‘n ernstige weermag kaptein wat klaarblyklik dink die hele ding is ‘n slegte idee.

In die finale toneel van die fliek, word die kaptein noodlotting gewond in die uitvoer van die missie. Met sy sterwenswoorde kyk hy die soldaat in die oë en sê: “Verdien hierdie! Verdien dit.” Die fliek flits baie dekades vorentoe en ons sien Manskap Ryan as ‘n ou man by die graf van die kaptein staan. Jy kan sien dat daardie woorde by hom bly spook het en dat hy sy lewe lank probeer het om dit te “verdien”, maar hy is nie seker of hy geslaag het nie. Hy pleit by die graf, op soek na goedkeuring, maar hy kry dit nie.

Baie mense glo dat hulle hul geloof in Jesus geplaas het, maar hulle glo ook dat hulle moet verdien wat Hy aan die kruis vir hulle gedoen het. Hier is die goeie nuus: toe Jesus aan daardie kruis gehang het, besig om te sterf om jou te red, het Hy nie Sy laaste woorde gebruik om te sê: “Verdien dit” nie. Weet jy wat Hy eerder gesê het?

Hy het gesê: “Dit is volbring!”

Verstaan jy dit? Dit is volbring. Dit beteken klaar, voltooid, geseël, afgehandel! Dit is God se geskenk van genade. Jesus het klaar al die werk gedoen. Jy kan dit nie naastenby verdien nie, al probeer jy ook met alles wat jy het, en God het dit nog nooit van jou verwag nie.

Die Bybel sê, dat as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en in jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. (Rom. 10:9) Dit is nie ‘n plig vir jou om te verdien nie; dit is ‘n geskenk wat jy in geloof ontvang. Reik uit na jou Verlosser en wees lief vir God, met jou hele hart, verstand, siel en al jou krag. Hy het reeds al die werk gedoen, en Hy het dit uit liefde vir jou gedoen. Dit is volbring.

Wat is die grootste opoffernig wat jy gemaak het vir iemand vir wie jy lief is?

Liefde Vereis Toewyding

Liefde vereis toewyding en toewyding vereis dat jy afsien van jou ontsnappingstrategieë.

Een van my gunsteling voorbeelde van die verwydering van enige ontsnappingstrategieë, kom van die profeet Elisa. Die Ou Testamentiese boek van 1 Konings, vertel Elisa se buitengewone verhaal. God het Elisa geroep tot ‘n lewe van bediening, maar Elisa het die wysheid gehad om te verstaan dat die aanvaarding van sy roeping sou beteken dat hy sy huidige beroep moes laat vaar. Hy moes ‘n keuse maak tussen sy liefde vir God en sy behoefte aan familie en finansiële sekuriteit van sy tuiste.

Elisa was ‘n boer uit ‘n familie van boere. Sy vee en sy boerderytoerusting was ‘n teken van sy familie se beroep, sy erfenis en sy inkomste. Elisa wou nie die versoeking van ‘n gemaklike ontsnappingsroete in sy gedagtes hê op die dae wanneer sy nuwe lewe in die bediening moeilik raak nie.

Elisa wou heeltemal oorgee aan God.

Om terselfdertyd sy nuwe roeping te vier en sy toewyding aan God in die openbaar te vertoon, het Elisa vir homself ‘n baie unieke afskeidspartytjie gehou. Hy het al sy vee geslag en hulle vleis gaargemaak deur al sy boerderytoerusting te verbrand. Hy het letterlik en figuurlik sy ontsnappingsroete verbrand.

Soos wat hy daardie aand sy nuwe avontuur met vriende en familie gevier het, het hulle geweet hy sal nooit weer huis toe kom nie, omdat hy seker gemaak het dat hy niks oor het om na terug te kom nie. Hy het die versoeking verwyder. Hy het sy ontsnappingstrategie verwyder. Sy liefde vir God het hom gedring tot dramatiese toewyding.

God het Elisa se toewyding geëer.

Elisa het een van die mees betekenisvolle geestelike leiers in Israel se geskiedenis geword. Sy liefde, geloof en toewyding aan God, inspireer vandag nog mense regoor die wêreld.

Liefde floreer wanneer dit in toewyding geanker is. Maak seker dat jou geliefdes weet dat jou liefde nie net ‘n verbygaande gevoel is nie; dit is ‘n belofte van julle gedeelde toekoms. Koester ‘n dieper sin van verantwoordelikheid en aanspreeklikheid teenoor jou geliefdes. Deur dit te doen skep jy vrugbare grond waar ewigdurende liefde kan wortel skiet.

Die Grootste Skat

Aanbidding begin nie by ons nie. Aanbidding begin en eindig met God. En God is al die lof van alle mense, te alle tye waardig. God is die kern van alles wat bestaan. Bo al die klein godjies van die aarde, is net Hy die Skepper. Onderhouer. Beginner. Lewegewer. Pragmaker.

Dit is waarom elke kykie in God se teenwoordigheid, deur al die bladsye van Sy Woord, bevestig dat God in eindelose lofprysing woon. Let daarop dat die engeleskare van Openbaring nooit ophou om te sê, “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom” nie. (Openbaring 4:8) Dag en nag verkondig hulle dat Hy die kern is van die hele Skepping. Sonder ophou bevestig hulle Sy ewige waarde.

Dieselfde is waar van die hemelruim rondom ons.

Soos die psalmdigter skryf: “Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van Sy hande bekend.” (Psalm 19:1) Hoekom? Want dit is wat die sterre menigte geskep is om te doen – dag na dag moet hulle ‘n eggo wees wat na God weergalm en op hulle hardste uitroep, vir elkeen wat aandag gee, dat Hy groot is. Almagtig. Glorieryk. Onbeperk. Hulle bevestig dat die Een wat al hulle vorms en groottes uitgedink het, buite bereik van ons wildste verbeelding is.

En weet jy wat is regtig wonderlik? Hierdie massiewe God, wat nooit ‘n gebrek aan aanbidding geken het nie, wil aanbid word… deur jou. Op hierdie oomblik.

Dis nie asof Hy meer aanbidding nodig het om waardig te wees nie.

Nee, God kan nie meer waardig wees as wat Hy reeds is en altyd was nie. God het nie ons aanbidding nodig nie, maar Hy wil dit hê. Hy wil dit hê, omdat Hy dit verdien. En Hy beveel dit, want dit is die liefdevolste ding wat Hy kan doen.

God weet wie Hy is. Hy weet wat Hy werd is. En Hy weet, die beste wat Hy ons kan gee, is Homself. As Hy ons dus vra om Hom bo alles te waardeer, kry Hy Sy regmatige lof, wat Hom alleen toekom en veroorsaak dat ons die wonderlikste skat ontvang wat ons ooit sal ken. God is nie ‘n egoïs wat meer van ons wil hê as wat Hy verdien nie. Hy is eerder God wat tydens aanbidding kies om ons met Homself te beloon.

Hoe weerspieël God se oproep om Hom te aanbid, Sy liefde vir ons?