Besig vs Rus

Rus is moeilik vir my omdat my natuurlike neiging is om haastig te wees en na meer te streef. Ek het lank genoeg met my foute geleef om te verstaan dat, diep in my wese glo ek, dat as ek nie werk nie, misluk ek. En as ek misluk, is ek waardeloos. Maar met dieselfde asem glo ek dat ons God in ons werk kan dien, en ek glo dat ons Hom eer wanneer ons rus.

Ons moet rustig raak, tyd in die Woord spandeer (belê) en stil genoeg wees om God se stem te hoor, sodat ons beter toegerus is om die werk te doen wat Hy ons vra om te doen. As ek 24/7 probeer om sonder rus te gaan, brand ek nie net uit nie, verwaarloos ek nie net my gesin nie of is ek nie net ‘n swak rentmeester van my gesondheid nie, maar begin ek haastige besluite neem op grond van my agenda en drome, in plaas daarvan om na God se stil leiding te luister.

Charles Swindoll het geskryf: “God het ons nooit gevra om aan die druk en eise van die lewe toe te gee op eie voorwaardes nie, of deur op ons eie krag staat te maak nie. Hy het ook nie gevra dat ons Sy guns wen deur ‘n indrukwekkende portefeulje van goeie dade nie. Inteendeel, Hy nooi ons om in Sy rus in te gaan.”

God het hard gewerk, gerus en dit heilig genoem.

Ons word genooi om saam met Hom in daardie rus in te gaan, want in daardie oomblikke kan ons ons laste neerlê, in Hom bly en doen wat Hy ons geskep het om te doen om ons siele vir die toekomstige dae te verfris.

Volgens my begrip was rus altyd iemand wat op die bank sit en sinneloos peuselhappies verorber terwyl hy televisie kyk. Ek het gedink dat ek daardie aftyd verdien het, dat om niks te doen die manier was waarop ek moes ontspan. Maar ek het dikwels meer uitgeput gevoel, naar van al die suiker wat ek verorber het, en heeltemal ongemotiveerd om enigsins iets te doen. 

Mag ek ‘n mite vir jou ontrafel? Vir elkeen lyk rus anders. Ek het vriende wat energie opbou deur ‘n lang oggenddraffie, waar hulle alleen kan wees met hul gedagtes, gebede en die sypaadjie. Ek het ander vriende wat verfris word deur mense na hulle huis te nooi vir lekker kos en goeie gesprekke. En jy kan vind dat jy op jou beste rus wanneer jy ‘n boek lees, kuns skep, musiek speel of tuinmaak.

God het ons met soveel sorg geskep dat dit geen verrassing behoort te wees dat ons rus so uniek soos ons werk kan wees nie.

Toegrus Met ‘n Doel

Dit was uiteindlik tyd dat die belofte van God vervul moes word. Sonde sou binnekort vir ewig oorwin word, maar eers moes die Verlosser in die moederskoot geplaas word. Kan jy jouself indink hoe opgewonde God moes wees toe Hy die engel gestuur het om Sy plan aan Maria bekend te maak?

Hierdie oomblik was al eeue lank beplan!

Dink ‘n bietjie na oor Maria: jonk en nederig, maar deur God gekies. God het die engel met woorde van liefde na haar toe gestuur. Hy het haar laat weet dat sy uitgekies is en nie bang hoef te wees nie. Voordat sy nog kon twyfel of gevoelens van onsekerheid kon ontwikkel, het God haar die selfvertroue gegee om Sy doel in haar lewe uit te leef. 

Met Kersfees wat naderkom, plaas jouself in Maria se skoene en dink vir ‘n oomblik daaroor na. Hoe ongelooflik, selfs oorweldigend, was dit vir haar om die volle omvang van God se doel vir haar lewe te ontdek.

Dit is belangrik om te besef dat God ook ‘n goddelike doel vir jou lewe het, net soos Hy vir Maria gehad het. Net soos vir haar, het Hy ook wonderlike planne vir jou en het gekies om iets wonderbaars aan jou toe te vertrou! Vra vir God om aan jou te openbaar waarvoor Hy jou gemaak het, en wees verseker dat Hy jou sal toerus om dit te doen.

Is dit nie dalk nodig dat ons die volgende gebed dalk bid nie? Vader, baie dankie vir die geskenk, Jesus. Dankie dat U ‘n vrou soos Maria gekies het om Jesus in die wêreld in te bring. U het haar as ‘n kanaal gebruik vir U grootste wonderwerk. Dankie dat U ook vir my ‘n goddelike doel gee. Help my om tydens hierdie feestyd stil te word, U te soek en so ook dan U beter te leer ken. Maak in hierdie tyd meer van u doel vir my bekend, terwyl ek op die rede van Kersfees fokus.

Skande

Ek kan dit nog so duidelik onthou. Ek het iemand vir wie ek baie respek gehad het, gevra om vir my te bid. Toe hy vra waaroor hy moet bid, was al wat ek kon sê dat ek gevoel het daar was iets verkeerd met my. Diep binne-in my. Ek, ‘n volwasse persoon, het nie die regte woorde gehad nie. 

Dit was ‘n skande. 

Laat ek dit duidelik stel; dit was nie ‘n skuldgevoel nie. As jy skuldig voel, besef jy dat jy ‘n fout gemaak het. ‘n Skande is wanneer jy voel dat jy die fout is. Daar is ‘n groot verskil.

‘n Skande oortuig ons dat die ware self moet wegkruip, omdat niemand die ware self wil sien nie. Ons is benoud by die gedagte dat die ware self presies die een is vir wie God sien. Dit was presies wat ek ondervind het, as gevolg van dinge wat lank gelede van my gesê en aan my gedoen is. Daardie woorde en dade het in my bly vassteek en het ‘n verwronge lens geword waardeur ek myself gesien het.

Die waarheid is: God sien wel ons ware self, elke stukkie van ons, en nogtans verwelkom Hy ons met ope arms en met liefde. Wanneer Hy na ons kyk wat Christus se volgelinge is, sien Hy vlekkelose dogters en seuns, want Jesus het gesterf om ons skande op Hom te neem. Ons kan die skande laat vaar en die waarde wat Hy op ons plaas, koester.

Dit klink alles goed en wel, en dit is, maar ek het die volgende geleer. Om ontslae te raak van skande, is nie ‘n eenmalige daad nie. Skande is soos lae wat ek aftrek vir elke leuen wat ek geglo het, dit insien en dan verwerp. Dan raak ek vir altyd ontslae van die skande en vervang elkeen met spesifieke waarhede uit God se Woord. 

Dis nie ‘n vinnige, maklike of eenvoudige proses nie, maar dit is lig. God glo nie die onwaarhede wat jy oor jouself glo nie, maar Hy sal dit van jou af wegvat, as jy Hom toelaat.  

gooi die skande weg

Identifiseer die leuens wat jy geglo het en begin om God se waarhede te verklaar en daarvolgens te leef.

Wanneer jy wonder

Uithouvermoë is nie net die vermoë om ‘n moeilike ding te verdra nie, maar om dit in heerlikheid te verander. – William Barclay, Skotse predikant. 

Ek weet nie wat jy deurgaan of wat jy alreeds oorleef het nie. Maar ek weet dit: ons God is ‘n goeie God wat ons genoeg liefhet om Sy dierbare Seun te offer, die grootste geskenk wat Hy ons kon gee, net sodat ons Hom kan ken, net sodat ons Hom op aarde kan verheerlik, net sodat ons die ewigheid saam met Hom in die hemel kan spandeer. 

Hy het ons so lief.

Ons is in staat om Hom lief te hê – of enigiemand anders – net omdat Hy ons eerste liefgehad het. Wanneer moeilike dinge gebeur, en die beste wat jy kan doen is om te wil glo, is dit genoeg? Ek wil jou graag aanmoedig, Moenie ophou om te wil glo nie. 

Laat daardie vonk van hoop toe om te groei deur te vertrou dat God reg langs jou is. Bid en vra God om jou te help om jou ongeloof te oorkom. Soos Habakuk, vra jou vrae en wees dan bereid om na God se reaksie te luister. 

My gebed is dat jy sal groei om die soort geloof van Habakuk te hê wat ons in hoofstuk 3 sien. Maar die saak staan so: jy kan nie ‘n hoofstuk 3 -tipe geloof hê voordat jy nie ‘n hoofstuk 1 – tipe vraag en ‘n hoofstuk 2 – tipe wagperiode het nie. God doen dikwels meer geestelike dinge in die vallei as op die bergtop. 

Ek het nie al die antwoorde op jou vrae nie. Maar aangesien ek God lief het en Christus vir meer as drie en twintig jaar al dien, is dit wat ek kan sê:

Ek het al genoeg gisters saam met Jesus gewandel om hom met al my môres te vertrou. 

Wil jy nader aan God groei? Wil jy daardie intimiteit met Hom hê, meer as wat jy ‘n gemaklike, maklike, probleemvrye lewe wil hê? Moet dan nooit ophou om te wil glo nie. 

Jy kan hoop in die donker tye hê. Want soos jy groei en God leer ken, sal Hy selfs nog meer van Sy liefde, Sy getrouheid en Sy genade openbaar. En met verloop van tyd sal jy besef, glo en vashou daaraan dat, wanneer die lewe moeilik is, God steeds goed is. 

Vader, ek glo U is goed, en ek is gereed om steeds nader en nader aan U te groei. Ek is hierin vir die langtermyn.

Glo

C. S. Lewis het iets besonders gesê: “Ek glo in die Christendom soos wat ek glo dat die son opgekom het: nie net omdat ek dit nie kan sien nie, maar omdat ek as gevolg daarvan al die ander dinge sien.”

Ware hoop vereis ‘n ferm, standvastige fondasie.

Soos die skrywer van Hebreërs verduidelik: “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” (Hebreërs 11:1) Sonder ons geloof in die karakter van God – en ons verhouding met Hom – as ons fondasie, kan ons net sowel hoop op Kersvader of een of ‘n ander mens. 

Ek besef dat al hierdie abstrakte idees, net so ook geloof, kan begin voel of dit verwyderd is van die vlees-en-bloed, rekeninge-en-bankrotskap beproewinge waardeur jy mag gaan. Maar miskien is geloof nie abstrak nie. Miskien is dit die enigste fondasie wanneer alles geskud word. Die Apostel Paulus stel dit so: “Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Allesbehalwe. Ons weet mos dat swaarkry ons vorm en slyp om nog meer op God te vertrou. En wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om ’n sterk Christelike karakter te vorm. En ’n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag.” (Romeine 5:3-4) 

Hier is my siening van Paulus se vordering van lyding tot intimiteit met God:

Wanneer ons deur die moeilike tye ly, neem ons God op Sy Woord en glo dat Hy steeds in beheer is, met ‘n spesifieke doel in gedagte. Ons druk dus deur, terwyl ons op Hom staatmaak. Soos wat ons aangaan, uur na uur, dag na dag, week na week, word ons sterker. Ons geloof groei, ons volwassenheid groei, ons vertroue in God groei. Soos wat ons sterker word, glo ons in God se goedheid, meer as in ons omstandighede. Ons leer om te glo in God se beloftes.

Geloof in God kan jou stewige fondasie wees.

As jy steeds wil glo, sal God jou ontmoet te midde van jou pogings om te glo. Selfs al gooi jy jou Bybel eenkant en swaai jou vuis na God of bevraagteken Hom, soos Habakuk gedoen het, sal God die passievolle opregtheid van jou strewe eer. As jy regtig God se nabyheid en omgee vir jou wil ervaar soos jy deur jou beproewinge gaan – en jy smag meer na Hom as net ander omstandighede – dan sal Hy langs jou wees met elke treë wat jy gee.