Wie is ek?

Om tyd te spandeer om jou sterkpunte en gawes te identifiseer, maak dit nie net makliker om geleenthede te herken en dan te gebruik nie, maar sal jou ook van afguns verlos. God het jou nie gemaak om jou mede-werker te wees wat beter is met openbare praatjies of jou fietsry vennoot wat altyd ‘n beter tyd as jy opstel nie. Hy het jou uniek gemaak en gawes gegee vir die werk wat hy vir jou in gedagte het.

Hier is ‘n raamwerk om jou te help om jou unieke D.E.S.I.G.N. te identifiseer.

 • Dryf: Wat maak jou opgewonde? Wat dryf jou?
 • Ervarings: Watter ervarings maak jou uniek tussen ander mense?
 • Spiritualiteit: Hoe maak jy die beste kontak met God?
 • Impak: Op watter platform voel jy die meeste genoodsaak om ‘n impak te maak?
 • Gawes: Wat doen jy graag herhaaldelik en suksesvol?
 • Natuur: Wat behels jou persoonlikheid? Ekstrovert, introvert, gestruktureerd, spontaan?

PROBEER DIT VANDAG DOEN

Skryf jou antwoorde op elk van die D.E.S.I.G.N. vrae neer. Bid dat God hierdie week geleenthede oor jou pad sal bring om hierdie gawes vir hom te kan gebruik.

Wat is my storie?

Vir mans is dit ‘n eer om littekens van vorige gevegte te dra – die mank loop wat kom van jare se rugby speel, of die skewe neus, van gevegte met ‘n boelie op die speelgrond. Hierdie nagevolge herinner ons aan ons vorige glorieryke tye.

Ons dra ook letsels van oomblikke in die verlede wat nie so glorieryk was nie. Dalk is dit ‘n afwesige pa, ‘n saketransaksie wat sleg verloop het, of ‘n vriendskap wat jou in die moeilikheid laat beland het.

Hierdie draaipunte in jou lewe of in verhoudings, kan ‘n letsels laat waarvan jy nie eers bewus is nie. Maar net soos daardie mank loop, kan dit jou verhinder om ‘n vol en vry toekoms in te gaan.

Ons vraag vir vandag is: Wat is my storie?

Hierdie vraag is ‘n herinnering dat die verduideliking van sommige van jou huidige omstandighede, in die verlede te vinde is.

Om in ‘n gebroke gesin groot te word het jou dalk geleer dat jy nie op geliefdes kan staatmaak om altyd daar te wees nie. Die bagasie wat jy as gevolg daarvan saamdra, kan in jou huwelik insluip; jy vrees dat jou vrou jou sal verlaat as julle twee ‘n argument het.

Johannes, sê dat die waarheid jou sal vry maak – in hierdie geval beteken dit dat jy die verband raaksien tussen die verlede en die hede. Dit gee jou die geleentheid om te vergewe. Dit maak jou vry van bitterheid. Jou verlede herinner jou, maar definieer jou nie.

Om terug te kyk na jou verlede, mag jou help om jou hede te verduidelik en sal verseker jou toekoms vrymaak.

PROBEER DIT VANDAG DOEN

Kies een keerpunt in ‘n verhouding of oomblik in jou storie. Help hierdie ou omstandigheid jou om jou huidige probleme of optrede te verduidelik?

Waar is ek?

As jy, soos ek, daarvan hou om na die Olimpiese Spele te kyk, het jy dalk gesien wat gebeur aan die einde van baie items, veral op die baan en veld. Soos die deelnemers naby die eindstreep kom, kyk hulle dikwels oor hul skouers om te sien hoe hulle doen in vergelyking met die res van die deelnemers.

Dit is vanselfsprekend nodig as jy ‘n wedloop probeer wen. Maar dit is ‘n frustrerende fout om dieselfde ding in jou daaglikse lewe te wil doen – om heeltyd links en regs te kyk om te sien hoe diegene rondom jou vaar.

Prediker herinner ons, die lewe word in seisoene ontvou. En om jou lewe of prestasies met iemand anders te vergelyk – veral iemand wat in ‘n ander seisoen van die lewe as jy is – kan jou mislei om te voel dat jy nie byhou nie en “jaag na die wind”.

Ons vraag vir vandag is dus: Waar is Ek?

Hier is vyf seisoene van ‘n man se lewe. Om te bepaal in watter seisoen jy tans is, dit kan die angs verlig om meer te hê of meer te doen as wat jou seisoen vereis.

 • Jeugjare (0-20 jaar oud): Word beïnvloed deur ouers, eweknieë en sleutelomstandighede.
 • Voorbereiding (20-30): Versamel opvoeding en ervarings, maak aanvanklike keuses in liefde en lewenswyse.
 • Inisiasie (30-40): Leer ken jou sterk- en swakpunte, terwyl jy jou verantwoordelikhede by die werk en by die huis uitbrei.
 • Dominansie (40-60): Poog om God se opdrag vir jou te vervul. 
 • Konsolidasie (60 +): Fokus op jou nalatenskap, herstel gebroke verhoudings

Probeer dit vandag doen:

Identifiseer in watter een van die vyf seisoene jy tans is. Maak dan ‘n lys van die twee of drie mense met wie jy jou die meeste vergelyk (wenk: oorweeg werk, familie en vrye tyd).

Is daardie mense in dieselfde seisoen as jy?

Verlore vir Hom

As ons aan Jesus se familie dink, is ’n heidense prostituut waarskynlik nie die eerste persoon wat deur ons gedagtes gaan nie. Jesus se geslagsregister bestaan tog sekerlik uit gelowige en kuise mans en vroue wat die Here geslagte lank liefgehad, gedien en gevrees het! Dink weer. 

Ons sien keer op keer voorbeelde van hoe God die onwaarskynlikste kandidate gebruik. Een so ‘n voorbeeld is Ragab. Sy was gebore en getoë in Jerigo – ’n brandpunt van afgodediens en die boosste stad op daardie tydstip – en sy was ’n prostituut.

Toe Ragab egter hoor dat die God van Israel Iemand is wat gevrees en eerbiedig moet word, het sy Hom onmiddellik aangegryp en was sy bereid om alles vir Hom op die spel te plaas. Haar lewensverhaal het nie net die hedendaagse Kerk – die insluiting van nie-Jode in God se familie – voorspel nie, maar sy is ook as waardig beskou om in Jesus se geslagsregister opgeneem te word. Ragab se verhaal toon dat ons almal waardig is om as God se familie oorweeg te word. God se uitnodiging van verlossing en vriendskap word aan almal gerig.

Niemand is te verlore vir Hom om bereik te word nie. 

Ragab was ’n prostituut – nie juis ’n vrou wat ‘n mens sou dink lig kon laat skyn op enigeen nie. Maar God takseer nie mense op hul baadjie nie. Hy kyk na hul hart. Geen ander vrou sou twee vreemde mans in haar huis toegelaat het nie, maar omdat sy gewoond was om dit te doen, was sy die ideale persoon om die spioene weg te steek. Sy het aan God se groter doel voldoen om haar en haar gesin te red. 

Moet jouself nooit diskwalifiseer nie – skyn waar jy ook al is! God neem die onwaarskynlikste en mees gebroke verhale en omskep dit in meesterstukke.

Wie sit aan?

Aan die einde van die storie van Dawid en Goliat, lees ons, “Dawid het die Filistyn gewen met slingervel en klip. Dawid het hom raak gegooi en hom so doodgemaak. Net so, sonder ’n swaard het Dawid dit gedoen.” (1 Samuel 17:50).  In ‘n kwessie van ure het `n herderseun, met net sy slingervel en sy geloof in God, ‘n vreesaanjaende reus neergefel wat die Israeliete vir veertig dae lank gespot het.  Jou Herder, Jesus, sal dieselfde vir jou in jou lewe doen, as jy Hom toelaat (sien Johannes 10:11). 

In Psalm 23:5, sê Dawid van die Here, “U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders.” Jesus, jou Redder, belowe om jou te lei, te rig en jou te beskerm . . . nie in die afwesigheid van jou vyande nie, maar absoluut in hulle teenwoordigheid.  Wanneer die druk, die donkerte en die stryd van jou reuse om jou toe trek, sprei jou Herder `n feesmaal van voorsiening daar in die midde van die geveg.  Hy gee jou alles wat jy nodig het, nie slegs om te oorleef nie, maar in der waarheid om te floreer soos wat jy jou pad navigeer na vryheid.

Die Bybel stel dat Jesus nie slegs jou Herder is nie, maar ook die Leeu van Juda (sien Openbaring 5:5).  Sy brul regeer die nasies.  Sy stem verpletter die vyande.  Maar vir ‘n kort rukkie is Satan toegelaat om te roof en te soek vir krake waardeur hy homself in jou gedagtes kan inwurm.  As jy hom nie stop nie, sal hy die een wees wat by die tafel aansit.  En as hy by jou tafel is, dan sal hy werk om jou vertroue in God te erodeer.  Hy sal probeer om jou te vertel dat jy heeltemal alleen in die geveg is en dat jy geen kans het om jou reuse te sien val nie.

In sulke tye het jy nodig om met Dawid saam te stem, wat — ten spyte daarvan dat hy heelwat teenspoed in sy lewe ervaar het – met oortuiging kon sê, “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.” Dawid het geweet dat God alles onder beheer het.  Hy het erken dat God tydens die donker tye in sy lewe aan sy sy was, saam met hom deur die vallei geloop het.  Jy kan daardie selfde vertroue hê, maar slegs as jy weier om toe te laat dat die vyand by ‘n sitplek aan jou tafel kom sit. 

Die rede is dat wanneer die vyand aan jou tafel is, sal hy probeer om jou te oortuig dat jy dit nie gaan maak nie.  Hy sal werk om jou kop te laat spin en jou te herinner dat jy omring is en dat almal daarop uit is om jou te kry.  Hy sal probeer om jou te verlei met gedagtes dat daar iets beter is by ‘n ander tafel en dat God maar net uithou met jou.  In plaas daarvan moet jy egter kies om te glo dat jou Herder belowe het om jou deur die vallei te neem, dat Hy altyd by jou is, dat Hy weet wat die beste vir jou is en dat jy sy geliefde kind is. 

So, neem vandag ‘n sitplek in by God se groot tafel.  

Sit aan, wees stil, en geniet net die teenwoordigheid van jou hemelse Vader.  Gaan na Hom toe, wanneer jy ookal moeg en oorlaai voel, want Hy het belowe om vir jou rus te gee (sien Matteus 11:28).  Fokus minder op die vyande wat jou omring en meer op die feit dat Hy daar by jou is.  Beweeg vorentoe in die oorwinning wat Hy vir jou het — en kyk hoe Hy al die reuse in jou lewe een vir een laat val.

Iets om oor te dink:

Watter hindernisse weerhou jou daarvan om vorentoe te beweeg in oorwinning?  Hoe kyk jy na Jesus se posisie in jou gevegte?

Hoe het Satan probeer om sy weg in jou hart en jou gedagtes in te werk?  Hoe affekteer dit jou uitkyk op jou omstandighede? 

Hoe het Jesus vir jou voorsien deur moeilike uitdagings?  Hoe kan jou fokus op Jesus jou help om die reuse rondom jou te oorkom?

Meros se val

Vandag gebruik ek ’n voorbeeld wat as ernstige waarskuwing moet dien. Dit staan so lynreg teenoor die seën van God waarmee ’n mens graag die Bybel assosieer dat dit jou skok om dit selfs net aan te hoor. Kom ons luister dan na ’n stukkie geskiedenis wat nie sonder goeie rede in die Skrif opgeneem is nie.

In die oorwinningslied van Debora en Barak (Rigters 5) word daar in hartroerende poësie gespreek oor die helde wat vir die Here se saak geveg het. En, let wel, onder inspirasie van ’n vrou, Debora. Maar so tussen die lofsange deur deel sy ook ’n paar klappe uit aan ’n klompie lafhartiges en dislojales wat in die vryblywende neutraliteit hulself skaars gehou het. Ruben se mense het by die suipplekke bly sit en by die saalsakke hulself vermaak met fluitspel by die veetroppe.

Maar asof dit nie genoeg was nie, volg daar ’n verdoemende aanval op Meros. Waar pasgenoemde was, word nie met presiesheid gesê nie. Vir ons doel maak dit ook nie juis saak nie. Wat belangrik is, is die mededeling dat die mense van Meros nie vir die Here wou veg nie.

Dis in reaksie hierop dat ’n engel van die Here die verdoemende woorde uitspreek: “Julle moet Meros vervloek, julle moet sy inwoners sonder genade vervloek, want hulle het nie vir die Here kom veg nie” (Rigters 5:23).

Hoekom is hierdie vernietigende woorde in die Bybel opgeneem?

Ek glo dis vir ons almal om te besef dat God nie neutraliteit duld nie. As jy nie vír die Here is nie, is jy téén Hom. Meros se inwoners sou hulself probeer regverdig het deur te sê: “Maar ons het dan niks gedoen nie!” Was dit ’n slim ontvlugtingsroete?

Beslis nie. Niksdoen kan in sekere gevalle ’n ernstige versuimsonde wees. Dan volg die verdoemende oordeel: “Vervloek Meros . . . want hulle het nie vir die Here kom veg nie.” Ook vandag is daar talle mense wat die gesindheid van Meros openbaar. Hulle verskans hulself in die neutraliteit van niksdoen.