Ons Werk is Ons Keuse

In Genesis 37:5-7 en 9, het Josef gedroom oor God se roeping vir sy lewe. Hy het gedroom dat hy in ‘n posisie van mag is sodat selfs sy eie gesinslede voor hom buig. Sy broers het natuurlik jaloers geraak en wou die jonger broer van hul doodmaak. Toe hul ver weg van hul huis af was, en Josef gegaan het om te kyk of alles reg is by hulle, het hul die geleentheid aangegryp om hom as a slaaf te verkoop. Josef het so te sê ‘n ompad geneem om by sy werklike doel uit te kom.

Josef was geforseer om as ‘n slaaf in ‘n ander land te gaan werk, waar die mense geen respek vir hom of vir sy God gehad het nie. Hulle kon egter nie die vryheid om ‘n positiewe houding teenoor sy werk te hê, van Josef af wegneem nie. Josef het nie toegelaat dat sy werk hom definieer nie. Alhoewel Potifar Josef se baas was, het Josef gekies om die Here aan te hou dien en om sy werk na die beste van sy vermoë te doen. As gevolg hiervan het God Josef geseën met sukses in alles wat hy gedoen het, en Potifar het hom in beheer geplaas van al sy besittings.

Ons almal droom oor die ideale werk wat ons wil doen.

Miskien is die werk wat jy nou doen ver verwyderd van die droom wat jy vir jouself gehad het. Dit maak nie regtig saak nie – ons almal kies, bewustelik of onbewustelik, wat ons werk vir ons beteken. Die betekenis wat ons aan ons werk gee, bepaal ons houding daaroor en dit bepaal die gehalte en uitnemendheid waarmee ons ons werk verrig – en op die ou end bepaal dit hoe God ons kan gebruik! 

Ons het die keuse om ons werk in ‘n positiewe lig te sien.

As ons dit doen, sal ons heel moontlik nie net ons werk goed doen nie, maar ons sal toelaat dat ander God in ons sien. Ons identiteit is uiteindelik in God en nie in ons werk nie. Vra God om jou te wys wat Sy bedoeling vir jou werk in Sy koninkryk is.

Hoekom vra jy dalk nie bietjie vir God: Vader, help my om my werk vandag deur U oë te sien. Herinner my daaraan dat U al die goeie werk wat ek uit liefde vir U doen, gebruik om Christus se liefde aan ander te wys. Laat my kollegas Christus vandag in my sien.

Rustig in die Pas van Jesus

Die filosoof, Dallas Willard, het een keer haas beskryf as “die groot vyand van ons geestelike lewe in ons tyd,” en navolgers van Jesus aangemoedig om “haas genadeloos uit hul lewe te elimineer.”

Toe ek Willard se “anti-haas” visie vir lewe in Jesus se koninkryk die eerste keer teëgekom het, het dit my siel diep geraak. Tog is die skuldige vir sy “groot vyand van geestelike lewe” nie wat ek sou verwag het nie. Ek woon in een van die mees wêreldse, vooruitstrewende dorpe in Suid Afrika, maar as jy my vra wat is die grootste uitdaging vir jou geestelike lewe in Secunda, is ek nie seker wat ek sou antwoord nie.

Hoe sou jy daardie vraag beantwoord?

Ek glo baie min van ons sou “haas” as antwoord gegee het. Tog, hoe meer ek daaraan dink, hoe meer stem ek saam. Corrie ten Boom het eenmaal gesê dat as die duiwel jou nie kan laat sondig nie, sal hy jou besig hou.

Haar logika maak sin: beide sonde en besigwees het dieselfde uitwerking – hulle sny ons verbinding met God, met ander mense en selfs met ons eie siel af.

Baie van ons is net te besig om ‘n emosioneel gesonde en geestelik-verrykte, aktiewe lewe te leef. Toegegee, daar is ‘n gesonde soort van besigwees waar jou lewe vol is van dinge wat saak maak, nie vermors word op nuttelose ontspanning of oppervlakkige strewe nie. By definisie was Jesus self ook besig.

Die probleem is nie wanneer jy baie het om te doen nie; dit is wanneer jy te veel het om te doen, en die enigste manier om by te hou is om te haas.

Ons kan eenvoudig nie saam met Jesus in sy koninkryk lewe en ‘n gejaarde lewe lei nie.

Oefening vir die dag: Wees rustig

Wat sou dit vir jou behels om vandag rustig te wees?

Soos jou dag aangaan, vestig jou aandag op jou liggaam, die sensasies van haas, stres, afleiding of irritasie wat jy voel. Let op hoe dit jou verhoed om in liefde teenwoordig te wees.

Stop twee tot drie keer gedurende hierdie dag om eenvoudig net asem te haal, God se liefdevolle teenwoordigheid in te neem en dankbaarheid te toon.

Hoe het Jesus se ongejaagde, teenwoordig-in-die-oomblik karakter Hom die ekstra vermoë gegee om na die vrou met bloeding om te sien in haar nood?

Luister ek of Hoor ek…?

Ek het al baie aan hierdie gedagte gedink, en soos ‘n bees wat gras her-kou het hierdie gedagte oor en oor al opgekom binne my gedagtes: Luister ek of hoor ek…?

Indien besig lewe wat ons leef is dit in werklikheid so eenvoudig maklik om net te hoor maar nie te luister nie, vra maar iemand wat kinders indie huis het, pa sit dalk op die bank en TV kyk en boeta vra hom pa mag ek asb die boormasjien gebruik? Pa luister nie mooi nie en boeta vra weer kan ek nou pa asb? en pa raak sommer iriteerd want boet trek sy aandag af en se ja…. Later storm sus in die tv kamer in en moun met pa dat boet het deur haar Barbie se huis geboor…. Pa verstaan nie hoe kon boeta net eenvoudig die boormasjien gebruik nie… en boeta voel weer pa het gese hy mag!

Eenvoudig is dit…. nee dit is nie… Ek het dit goed gevind om ‘n video opteneem en dalk eerder inpersoon my hart uit te gooi daar buite… want niemand luister in elkgeval nie… hulle hoor net!

Los die Selfhelp God Uit

As jy eensaam voel, misgekyk word of onseker is, mag jy dalk in die versoeking kom om die selfhelp god te aanbid, wat in baie boeke is en wat sprekers voorstaan. Hierdie god bestaan om jou beter te laat voel oor jouself. Hierdie god kan jou spesiaal laat voel. Hierdie benadering teenoor God, is ‘n weerspieëling van hoe die kerk die taal van ons kultuur aangeneem het.

Wat interessant is oor die christelike selfhelp benadering, is dat dit merkwaardig verskil van God s’n.

Dink ‘n bietjie na oor die storie van Moses, toe God hom beveel het om met die Farao te gaan praat. Moses het sy swakhede as verskonings gebruik. Hy het nie in staat gevoel om met die Farao te praat of die Israeliete uit Egipte uit te lei nie, want hy het vasgekyk teen die dinge wat hom kon diskwalifiseer. Hoe het God daarop gereageer? Hy het nie vir Moses ‘n selfhelp praatjie gegee nie. Hy het nie erkenning gegee aan Moses se leierskap of sy talente en gawes nie. Hy het nie vir hom ‘n drukkie gegee en aangemoedig met opbouende woorde nie.

God het nie een van hierdie dinge gedoen nie.

In plaas daarvan het Hy eerder die onderwerp verander. God het erkenning gegee aan Sy eie krag, Sy leierskap, Sy eie wese, want die uiteinde het nie van Moses afgehang nie. Die storie was nie oor Moses se kragte nie. Moses moes nooit die held wees nie. Net God kon die Israeliete uit Egipte bevry, dus het Hy Moses se fokus teruggeskuif na Hom toe. 

God het op dieselfde manier gereageer toe Hy Jeremia, ‘n profeet wat oor sy jeug bekommerd was, aangestel het. “Ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk,” het hy geredeneer, (Jeremia 1:6) maar God het nie oor hom gekloek nie. Hy het Jeremia eerder erkenning gegee vir wie hy was: Moenie vir hulle bang wees nie, want Ek is by jou, Ek sal jou red.” (Jeremia 1:8) Weereens het God Sy dienskneg weggelei van sy eie tekortkominge af na die onbeperkte God toe. 

God gee om vir ons onsekerhede, maar die verskil tussen ‘n selfhelp god en die ware, lewende God, is fokus.

Die enigste ware God reageer op ons onsekerhede met gerusstellings oor Homself. Deur dit te doen maak Hy ons los van die oorsprong van ons verlamming en verskuif ons aandag van die “kan nie’s” na die Een wat kan. 

Dink oor ‘n moeilike situasie wat nou in jou lewe teenwoordig is. Hoe sal jou benadering verander as jy besef dat die oplossing in God se krag lê en nie in jou eie krag nie?

Die Valse Beloftes van ‘n Verhewe Selfbeeld

Wanneer ons met onsekerheid, gebrokenheid en vrees te doen kry, sê die wêreld: “Fokus op JOUSELF! Jy is wonderlik. Jy is spesiaal.”Hierdie boodskap klink amper soos God wat sê: “Ek het ‘n wonderlike plan vir jou!” Hierdie boodskappe is op sigself nie sleg of verkeerd nie. Dit is belangrik dat jy vir jouself omgee. Dit kan egter nie jou fokuspunt wees nie. Die beloftes van ‘n verhewe selfbeeld, kan jou ook net tot op ‘n sekere punt neem. 

Dit is waar dat ‘n lae selfbeeld jou onseker kan laat voel.

As jy met vernederende leuens te doen kry, oor wie jy is, is die antwoord in die Bybelse waarhede van God te vind. Sy liefde, Sy medelyde, Sy aanvaarding en Sy erkenning, is ‘n soos salf wat ‘n wond gesondmaak. 

Daar is ook ‘n tweede rede vir onsekerheid: selfbeheptheid. Selfbeheptheid veronderstel dat elke klein verwerpinkie en ongemaklike interaksie om jou draai. Selfbeheptheid maak verhoudings, ouerskap, jou werk en dienswerk moeiliker, omdat dit alles in ‘n referendum oor jou waarde laat verander. Dit sit ook jou foute onder die vergrootglas, omdat jy gedurig van hulle bewus is. 

‘n Lae selfbeeld en selfbeheptheid raak verstrengel, maar dit is noodsaaklik dat jy die verskil tussen die twee ken. Hoekom? Want hulle vereis verskillende oplossings. As jy jou selfbeheptheid op dieselfde manier as jou lae selfbeeld behandel—met erkenning—gaan dit die probleem vererger. Erkenning voed net jou selfbeheptheid—en jou behoefte aan erkenning bly onversadig.

Die enigste manier om weg te kom van selfbeheptheid af, is om van jouself te vergeet.

Dit is hoekom erkenning nie juis help nie. In my eie lewe het daardie boodskap nie die fokus van myself af gevat nie, maar dit was eerder soos ‘n spieël met Jesus se beeld daarin. Ek moes bevry word van my selfbeheptheid, al was my denke oor myself positief. 

Die antwoorde op die grootste lewensvrae lê nie binne jouself nie en draai nie om jouself nie. Of dit nou die oplossing vir jou diepste behoefte is of die genesing van jou grootste wonde, jou eie ek het dit nie. Op ‘n stadium moet jy jou aandag vestig op die een wat die antwoorde het. Vestig jou oë op die enigste Een wat jou wonde kan genees en jou vrymaak. 

  • Hoe kan positiewe denke oor jouself jou aandag van God af trek?
  • Wat is die verskil tussen om jouself lief te hê en om op jouself te fokus?