Los die Selfhelp God Uit

As jy eensaam voel, misgekyk word of onseker is, mag jy dalk in die versoeking kom om die selfhelp god te aanbid, wat in baie boeke is en wat sprekers voorstaan. Hierdie god bestaan om jou beter te laat voel oor jouself. Hierdie god kan jou spesiaal laat voel. Hierdie benadering teenoor God, is ‘n weerspieëling van hoe die kerk die taal van ons kultuur aangeneem het.

Wat interessant is oor die christelike selfhelp benadering, is dat dit merkwaardig verskil van God s’n.

Dink ‘n bietjie na oor die storie van Moses, toe God hom beveel het om met die Farao te gaan praat. Moses het sy swakhede as verskonings gebruik. Hy het nie in staat gevoel om met die Farao te praat of die Israeliete uit Egipte uit te lei nie, want hy het vasgekyk teen die dinge wat hom kon diskwalifiseer. Hoe het God daarop gereageer? Hy het nie vir Moses ‘n selfhelp praatjie gegee nie. Hy het nie erkenning gegee aan Moses se leierskap of sy talente en gawes nie. Hy het nie vir hom ‘n drukkie gegee en aangemoedig met opbouende woorde nie.

God het nie een van hierdie dinge gedoen nie.

In plaas daarvan het Hy eerder die onderwerp verander. God het erkenning gegee aan Sy eie krag, Sy leierskap, Sy eie wese, want die uiteinde het nie van Moses afgehang nie. Die storie was nie oor Moses se kragte nie. Moses moes nooit die held wees nie. Net God kon die Israeliete uit Egipte bevry, dus het Hy Moses se fokus teruggeskuif na Hom toe. 

God het op dieselfde manier gereageer toe Hy Jeremia, ‘n profeet wat oor sy jeug bekommerd was, aangestel het. “Ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk,” het hy geredeneer, (Jeremia 1:6) maar God het nie oor hom gekloek nie. Hy het Jeremia eerder erkenning gegee vir wie hy was: Moenie vir hulle bang wees nie, want Ek is by jou, Ek sal jou red.” (Jeremia 1:8) Weereens het God Sy dienskneg weggelei van sy eie tekortkominge af na die onbeperkte God toe. 

God gee om vir ons onsekerhede, maar die verskil tussen ‘n selfhelp god en die ware, lewende God, is fokus.

Die enigste ware God reageer op ons onsekerhede met gerusstellings oor Homself. Deur dit te doen maak Hy ons los van die oorsprong van ons verlamming en verskuif ons aandag van die “kan nie’s” na die Een wat kan. 

Dink oor ‘n moeilike situasie wat nou in jou lewe teenwoordig is. Hoe sal jou benadering verander as jy besef dat die oplossing in God se krag lê en nie in jou eie krag nie?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s