Ons Werk is Ons Keuse

In Genesis 37:5-7 en 9, het Josef gedroom oor God se roeping vir sy lewe. Hy het gedroom dat hy in ‘n posisie van mag is sodat selfs sy eie gesinslede voor hom buig. Sy broers het natuurlik jaloers geraak en wou die jonger broer van hul doodmaak. Toe hul ver weg van hul huis af was, en Josef gegaan het om te kyk of alles reg is by hulle, het hul die geleentheid aangegryp om hom as a slaaf te verkoop. Josef het so te sê ‘n ompad geneem om by sy werklike doel uit te kom.

Josef was geforseer om as ‘n slaaf in ‘n ander land te gaan werk, waar die mense geen respek vir hom of vir sy God gehad het nie. Hulle kon egter nie die vryheid om ‘n positiewe houding teenoor sy werk te hê, van Josef af wegneem nie. Josef het nie toegelaat dat sy werk hom definieer nie. Alhoewel Potifar Josef se baas was, het Josef gekies om die Here aan te hou dien en om sy werk na die beste van sy vermoë te doen. As gevolg hiervan het God Josef geseën met sukses in alles wat hy gedoen het, en Potifar het hom in beheer geplaas van al sy besittings.

Ons almal droom oor die ideale werk wat ons wil doen.

Miskien is die werk wat jy nou doen ver verwyderd van die droom wat jy vir jouself gehad het. Dit maak nie regtig saak nie – ons almal kies, bewustelik of onbewustelik, wat ons werk vir ons beteken. Die betekenis wat ons aan ons werk gee, bepaal ons houding daaroor en dit bepaal die gehalte en uitnemendheid waarmee ons ons werk verrig – en op die ou end bepaal dit hoe God ons kan gebruik! 

Ons het die keuse om ons werk in ‘n positiewe lig te sien.

As ons dit doen, sal ons heel moontlik nie net ons werk goed doen nie, maar ons sal toelaat dat ander God in ons sien. Ons identiteit is uiteindelik in God en nie in ons werk nie. Vra God om jou te wys wat Sy bedoeling vir jou werk in Sy koninkryk is.

Hoekom vra jy dalk nie bietjie vir God: Vader, help my om my werk vandag deur U oë te sien. Herinner my daaraan dat U al die goeie werk wat ek uit liefde vir U doen, gebruik om Christus se liefde aan ander te wys. Laat my kollegas Christus vandag in my sien.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s