Lei in Deernis en Besorgdheid

Hoe moet ons reageer wanneer ons gekoesterde ideale, uit die bloute, ons gesin se huidige en toekomstige veiligheid en ook alle ander lewensdrome waarvoor ons gewerk en waarin ons belê het, skielik bedreig word? Terwyl ek oor hierdie vraag nagedink en gebid het, het dit vir my duidelik geword dat daar tog antwoorde is.

Eerstens, moet ons met deernis en besorgdheid reageer teenoor diegene wat ly en diegene wat seer het. Sedert die koms van sosiale media is ons nie meer omstanders of verbygangers nie. Ons het deel geword van deurlopende gebeure en spelers wat deel van die aksie is. Hierdie medium kan ons ten diepste beïnvloed en deernis in ons wek wanneer ons sien hoe ander in ons wêreld swaarkry. Daar moet egter ‘n groter rol vir ons wees as om net diep geroer te word deur dit wat ons deur die luggolwe sien en hoor. 

Wat is ons verantwoordelikheid? 

Wanneer ons teenspoed ervaar, is dit gerusstellend om iemand te hê wat die pad saam met ons stap. Dit is vertroostend om te weet dat ons God, “die God [is] wat ons bemoedig” (2 Kor. 1: 3-5), wat belowe het om ons nooit te versaak of in die steek te laat nie. Een van die dinge wat ons te midde van tragiese omstandighede kan doen, is om met deernis en begrip na ander uit te reik — om mense in nood by te staan en hulle te vertroos (Matt. 5: 4). Ons moet in moeilike tye na ander uitreik. Deernisvolle mense is diegene wat die pyn van ander ervaar en optree om daardie pyn op enige manier te help verlig. 

Terwyl ons in vertroosting na ander uitreik, wil ek jou egter ook daaraan herinner dat God ons grootste bron van troos is en altyd sal wees. Hy identifiseer met ons in ons hartseer en pyn, omdat sy Woord ons leer dat “Hy ‘n man van lyding is wat pyn geken het” (Jes. 53: 3). Hy verstaan ​​ons unieke omstandighede, onsekerhede en vrese beter as onsself. Terwyl Hy ons in die moeilike tye van ons lewens vertroos, is ons dan beter toegerus om ander op ons beurt te help vertroos. 

Mag ek vir jou wat ly, wat diep bedroef en seergemaak is oor die verliese in jou lewe, sê dat God jou bron van vertroosting en krag sal wees.

Hy treur saam jou terwyl jy die laste van jou verliese dra en Hy deel die erge gevoel van leegheid en hulpeloosheid wat jy mag ervaar. Nietemin, te midde van daardie smart, verlaat Hy jou nie. Hy bly aan jou sy en bied jou Sy genade in die donkerste dae, want dit is Sy begeerte om jou hart te vertroos (2 Kor. 1: 4).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s