Vrae

Mense wat ‘n gawe het in die kuns van verhoudinge, is dikwels mense wat die beste vrae vra. Dis juis hierin waar God meesterlik is.

Kyk ‘n bietjie na van God se mees diepgaande vrae:

Waar is jy? (Genesis 3:8-9)

Reg aan die begin van die Bybel demonstreer God hierdie faset van Sy karakter deur Sy verhouding met Adam en Eva—’n vertrouenswaardige, deursigtige, daaglikse verhouding.

In Genesis 3 lees ons van Adam en Eva wat gekies het om weg te draai van God en ‘n lewe te leef apart van Hom. Toe die verhouding verbreek is het God na Adam en Eva kom soek. Hy het nie gekom om hulle te straf of in die skande te bring nie, maar om die verhouding te herstel.

Wanneer jy aanvoel dat God in jou lewe werk, is jy ook ‘n persoon wat Hy uitkies sodat jy Hom mag leer ken en in ‘n verhouding met Hom kan leef.

Wat wil jy hê? (Johannes 1:35-39)

In Johannes 1 vra Jesus ‘n paar nuuskierige mans ‘n vraag, soos God se vraag. Hy vra hulle, “Wat wil julle hê?” (Johannes 1:38). 

Die mans vermy die vraag en verander die onderwerp deur Jesus te vra: “Waar woon U?” Sonder om hulle ‘n adres te gee, het Hy net gesê: ” Kom… en sien.” (Johannes 1:39). Eerder as om ‘n antwoord gee, gee Hy ‘n uitnodiging.

Dikwels sê baie van ons vir God: “Ek wil iets van U hê.” Terwyl God sê: “Ek wil saam met jou wees.”

Wie sê jy is Ek? (Matteus 16:13-15)

Dit is waar Christenskap begin. Jou antwoord op daardie vraag is jou begin, want dit is waar jy helderheid kry oor jou denke van Jesus. Wat Jesus sê oor Homself, is gelukkig aangeteken in die Bybel, insluitend Johannes 10:36, Johannes 11:25, Johannes 10:11 en Johannes 8:58.

Hierdie is slegs ‘n paar van Jesus se verklarings—hoe Hy ons vraag sou antwoord rondom Sy identiteit. Maar Jesus stop nie hier nie; Hy maak dit selfs meer persoonlik.

Glo jy dit? (Johannes 11:25-26)

Jesus maak dinge altyd persoonlik. Hy sê vir Sy dissipels, “Maar wat van julle—wie sê julle is Ek?” en Hy het vir Martha in Johannes 11:25-26 gevra, “Glo jy dit?”

Jesus vra dieselfde vrae aan ons ook, en om dit te antwoord is deel daarvan om in ‘n verhouding met God te wees, of om God en die waarheid te vind. En om die waarheid te vind, is om ‘n verhouding met Jesus Christus te begin.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s