Pluk die Vrugte

God is namens jou aan die werk, selfs al voel dit of sy planne vir jou lank neem. My gebed vir jou is dat jy sal leer om in afwagting vir Sy antwoord te wees — ongeag hoe lank dit neem — en dat jy getrou, geduldig en vreugdevol sal wees in die wagperiode. Jy het reeds soveel tyd, energie, gebed en vertroue daarin geplaas om vir Hom te wag, dat dit ‘n jammerte sou wees om jou hoop nou te laat vaar …

veral as jy op die punt staan om seën te ontvang en wanneer Sy antwoord nader as ooit tevore is. Moet dus nooit tou opgooi nie!

Jy kan daarvan seker wees dat God aktief, kragtig, wys en liefdevol besig is om die omstandighede in jou lewe voor te berei. Selfs al is wat Hy doen dalk nie vir jou voor die hand liggend nie, trek Hy jou nou nader, suiwer Hy jou karakter, onderrig Hy jou in Sy weë en volbring Hy Sy beloftes aan jou.

In 1 Korintiërs 2:9-10 staan daar geskrywe: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie … dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” Dit sê vir ons, al het jy geen idee wat die Vader gedurende die dae, maande en selfs jare doen, wanneer jy Hom soek, kan jy baie seker wees dat dit absoluut fantasties sal wees.

Indien jy met afwagtende uithouvermoë op Hom wag — op Hom konsentreer, doelgerig Sy wil in die Skrif en gebed soek, aktief Sy beloftes opeis en teenspoed met waagmoed aandurf — sal jy beslis die vrugte van jou gehoorsaamheid sien. 

Terwyl jy in afwagting op Hom wag, kan jy solank die volgende doen:

  1. Verootmoedig jouself voor die Here en konsentreer op Hom eerder as op jou begeertes. 
  2. Bly gehoorsaam aan God se wil. 
  3. Vertrou dat die Vader sal doen wat Hy belowe het. 
  4. Ten slotte, bly moedig 

Dit sal jou versterk in tye wanneer dit voorkom of die Vader talm en menslike oorwegings jou dryf om moed te verloor. 

Jy kan die wagperiode in afwagting verduur, in die vreugdevolle wete dat God jou nooit sal faal nie. Jy kan aanhou hoop — selfs wanneer jy deur die “nooit” van die lewe aangeval word, in die wete dat die Here die Een is op wie jy hoop en Hy in volmaaktheid omsien na al jou besorgdhede. Jy kan op die Vader se leiding vertrou en absoluut seker wees dat Hy net jou beste belange op die hart dra.

Teen hierdie agtergrond wil ek met ‘n baie meer optimistiese tema eindig — ‘n woord wat ek hoop jy sal onthou wanneer jy op die Here wag; ‘n woord wat van toepassing is op Sy wonderlike, onfeilbare karakter en ‘n woord wat pragtig beskryf hoe toegewyd Hy aan jou en jou welstand is. 

Altyd.

Vir jou as ‘n gelowige …

sal God altyd by jou wees. 

sal Hy jou altyd liefhê. 

sal Hy altyd jou sondes vergewe. 

sal Hy altyd na jou luister. 

sal Hy jou altyd vertroos. 

sal Hy altyd vir jou voorsien. 

sal jHy ou altyd onthou. 

sal Hy altyd dinge namens jou doen. 

sal Hy jou altyd met liefde, krag en wysheid lei. 

sal Hy altyd jou gehoorsaamheid aan Hom seën. 

sal jy altyd op Hom kan staatmaak. 

sal Hy altyd jou gebede beantwoord.

Wanneer jy op die Here wag, kan jy seker wees dat die beste nog voorlê … 

altyd.

Leef Vreesloos

Ons moet dapper wees om enige tragedie in die gesig te staar — met vasberadenheid en sonder vrees.

Ons is nie ‘n vreesbevange volk nie. Ons gee nie skielik op, net omdat iets ons bang maak nie. Nou is daar miskien sommige van julle wat diep bang of oorweldig is met vrees. As jy jouself tans in ‘n situasie bevind waar jy ‘n stryd voer in ‘n gees van vrees, laat my dan ‘n vers met jou deel wat God deur die jare gebruik het om my te help in tye toe rasionele en irrasionele vrees my vertroue en tevredenheid bedreig het: 

Ek is die HERE jou God, ek vat jou hand, Ek sê vir jou: Moenie bang wees nie, Ék help jou. (Jes. 41:13)

Ons het die reg om godvresend te wees, sonder vrees. Ons het die reg om dapper en vol selfvertroue te wees om die eenvoudige rede dat God belowe het om namens ons in te gryp. Beteken dit dat ons nooit sal ly onder gevolge nie? Nee, glad nie. Sal ons altyd vry wees van swaarkry en teenspoed? Natuurlik nie. Beteken dit dat tragedie nie ons lewens sal raak nie? Definitief nie. Dit beteken dat wanneer ons individueel of gesamentlik soewerein onder die beskerming van God staan, ons verseker kan wees dat Hy ons nie sal faal nie.

Ongeag die ramp wat ons in die gesig staar of die vyand by ons deur, met ons God, sal ons seëvier. 

Onthou jy my vorige opmerkings oor Dawid? Hy het geweier om verstrik te raak deur vrees, omdat hy vol vertroue was dat God met hom was en hom sou verlos van die vyande wat hom agtervolg het. In Psalm 46:2 sê Dawid: “God is vir ons ‘n toevlug en beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.” Hierdie skaapwagter het koning geword en geleer hoe om die teenwoordigheid van die almagtige God te ervaar, te midde van teenspoed en tragedie. Ongeag die omstandighede, was Dawid se absolute versekering dat God in sy lewe teenwoordig was.

Die 57ste Psalm van Dawid was ook deur die jare vir my nuttig: 

Wees my genadig, o God! Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is (vers 1).

Miskien dink sommige van julle, omdat ek ‘n pastoor is, dat ek ‘n lewe gehad het wat vry is van teenspoed en tragedie. Dit kan nie verder van die waarheid af wees nie! By baie geleenthede, te midde van uiters moeilike omstandighede, het ek myself aangetrokke tot hierdie verse gevind, terwyl ek troos en sekerheid by God gesoek het. En hier het ek my geanker aan sy belofte: wanneer ons harte so leeg en ons pyn so intens is, wanneer ons seer so diep loop en ons hartseer oorweldigend is, moet ons na die Vader kom in die skadu van sy vleuels en toevlug vind “totdat die vernietiging verbygaan.”

Ek het in my lewe gevind dat enige rampspoedige tragedie wat ek ervaar het of pyn wat ek gevoel het, uiteindelik verby gegaan het. Vriend, maak nie saak hoe diep jy seergemaak is nie, hoe skerp jou pyn is of hoe hopeloos jy voel nie, wanneer jy na jou hemelse Vader kom vir hulp, medelye en liefde, sal Hy daar wees vir jou.

Hy sal jou versterk in jou vrees, en Hy sal jou dra totdat jy weer sterk genoeg is om op jou eie te staan.

Vasgekeer

“Hulle het my omsingel soos bye …” (Ps 118:12, 1953-vertaling). Is dit nie presies hoe dit soms voel wanneer die lewe jou oorweldig nie? So asof dit waarmee jy gekonfronteer word jou vanuit elke hoek wil platloop!

Ons word maklik oorweldig deur dít wat voor ons is.

Veel moeiliker is om die vertroosting te ontvang wat gebied word deur dít wat jy nie met die blote oog kan sien nie.

’n Bewustheid van die ongesiene dinge help ons om ons voete stewig op die aarde te plant en die oormag in die oë te kyk, pleks van om te draai en te laat spaander.

As gelowiges vertrou ons op die God wat ons nie met die blote oog kan sien nie, nie met die natuurlike oor kan hoor nie en nie met die hand kan voel nie. Ons vertroue en geloof is nie in die natuurlike nie, maar in die bonatuurlike. Ons weet daar is in elke situasie waarin ons vasgekeer voel, of werklik vasgekeer is, vir ons ’n bonatuurlike uitkoms.

Ons weet God gaan ons vooruit (Deut 31:8), maak die weg gelyk, gee Sy engele aangaande ons opdrag (Ps 91:11) en is nie te swak om ons te red nie (Jes 59:1).

Die verhaal van Elisa en sy dienaar is vir my so ’n mooi voorbeeld hiervan. Die arme dienaar se bene het behoorlik geknak toe hy sien hoe hulle omsingel is deur perde, strydwaens en ’n groot leër.

Ek stel my voor die gesprek tussen dié twee sou min of meer soos volg verloop het: Elisa se dienaar, effe bewerig: “Genugtig, Meneer! Wat gaan ons doen? Kyk al daardie perde en strydwaens! Praat nie van die soldate nie! Dis verby met ons. Klaarpraat. En ek wil nie doodgaan nie.”

Elisa: “Nee wat, moenie bang wees nie. Ons is meer as hulle.”

Dienaar: “Meneer, tel weer.” Beduie dan met sy vinger na homself en Elisa: “Een, twee. Ons is twee. Hulle is ’n oormag. Dis bokveld toe met ons.”

Elisa, sug diep: “Here, maak tog sy oë oop sodat hy kan sien.”

Dienaar, sprakeloos: “Meneer! Kýk! Die hele berg is vol vuur en perde! Ek het nog nooit so iets gesien nie! Dis verstommend! Die engele … hulle is óral!”

Elisa, skouerophalend: “Ek weet. Ek’t jou mos gesê. Haal nou diep asem en hou op bewe. Jy ontstig die perde.”

Soms het ons net ’n oomblik nodig waar ons dieper kyk as die opsigtelike.

Waar ons sien wat nie met die blote oog gesien kan word nie. Waar ons hoor wat nie met die natuurlike oor gehoor kan word nie. Waar ons voel wat nie tasbaar is nie.

Want dan sal ons weet: Ons is nooit vasgekeer nie. Nie permanent nie, in elk geval. En selfs wanneer ons dink ons is vasgekeer, en wanneer ons glo dis klaarpraat met ons, is daar altyd meer van ons as wat daar van hulle is. Áltyd.

God sélf omsingel ons.

Genade en Waarheid

Ons leef in ‘n wêreld van individuele klaskamers, want ons word geleer deur die belewenisse van ander mense. Sommige het al traumatiese ervarings deurgemaak en deur God se genade het ons oorleef, is ons verlos en in Christus nuut gemaak! Dis nie so vir almal nie. Die einste pyn en onrus wat sommige ondervind het, is wat hulle van God af laat wegdraai het. As gevolg daarvan, sal hulle uitkyk baie anders wees as dié van ons wat volgelinge van Jesus is. 

Wanneer mense oor ons pad kom wat anders glo as ons, moet ons onthou dat ons Jesus verteenwoordig en ons kan die katalisator wees wat God gebruik om hulle lewens te verander. Dis waar die waarheid, bedek deur genade, ter sprake kom.

Dikwels, as mense nie met jou saamstem nie, word jy kwaad en wil jy jou geloofsoortuiging en selfs vir God verdedig.

In sulke oomblikke kan en moet ons die waarheid spreek, maar ook terselfdertyd die Heilige Gees toelaat om ons te lei, sodat ons nie sal swig voor ons sondige begeertes nie. Wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word, sal ons sy vrug openbaar: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. 

Wanneer ons in ‘n bespreking betrokke raak met iemand wat ‘n ander geloofsoortuiging as ons het, is dit in orde om te erken dat ons nie al die antwoorde het nie. As volgelinge van Jesus weet ons nie alles oor God nie. As ons het, sou ons Hy gewees het. Pastoor Andy Stanley sê: “Jy hoef nie alles te verstaan om in iets te glo nie.”

Wees net eerlik en sê dat jy nog leer en besig is om in jou geloof te groei.

Die mense in ons lewens met wie ons nie eintlik saamstem nie, maak ons uiteindelik sterker. As ons net mense in ons lewens toelaat met wie ons saamstem, sal ons nie uitgedaag word nie. Soos wat ons van ander mense leer, is dit ook in orde as ons standpunt omtrent iets verander. Dalk hoor ons iemand se standpunt oor ‘n politieke kwessie, wat van ons s’n verskil, maar besluit dat ons eintlik saamstem.

As volgelinge van Christus moet ons net onthou dat ons nie ons eie weergawe van die waarheid kan aanhang nie, want dis nie waartoe God ons geroep het nie. Ons moet altyd ‘n Goddelike perspektief behou.

Ons moet volgens Sy waarheid leef. 

Is ons, as volgelinge van Jesus, nie dalk so passievol oor ons geloofsoortuiging oor sekere onderwerpe, dat ons vergeet dat ons veronderstel is om ander lief te hê nie?

Ons mis die doel as ons meer besorg is oor ons eie standpunt as om die mense lief te hê vir wie God sy Seun gestuur het om voor te sterf. Sulke begeertes kan nie opweeg teen ons geestelike roeping nie. As dit gebeur, vereer ons wêreldse sake in plaas daarvan om ons hemelse Vader te verheerlik.

Konflik…?

Die beste voorbeeld wat ons het hoe om konflik op te los, is deur God self. Keer op keer het ons van Hom af weggedraai. Ons het teen Hom gesondig. Ons het dinge gedoen wat ons geweet het nie goed vir ons was nie.

God het dus besluit om ‘n bietjie konflik oplossing toe te pas — met ons. Hoe het Hy dit gedoen? Nederig en direk. 

God het Sy Seun, Jesus, aarde toe gestuur om in ‘n nederige vuil stal gebore te word. Hy het as een van ons gekom — ‘n persoon. Hy het soos enige mens gelewe. Anders as ons, het Jesus egter ‘n volmaakte, sondelose lewe gelei. Daarna het Hy aan die kruis gesterf om vir ons sonde in die finale konflik oplossing te betaal. 

Dit was nie nodig dat Hy dit doen nie, maar Hy het gekies om dit te doen.

Hy het dit wat ons verdien het op Homself geneem. Hy het gesterf om die konflik te konfronteer en om ons sonde te vergewe, sodat ons by Hom kan wees.

As ons onsself volgelinge van Jesus noem, moet ons sy leiding volg. En dit beteken dat dinge ‘n bietjie rof kan raak. Hy vra dat ons konflik tromp-op loop in plaas daarvan om weg te hardloop en dit dadelik, direk en nederig te doen — net soos Hy gemaak het.

Ons moet egter in gedagte hou dat as ons konflik op ‘n gesonde manier hanteer, dit nie waarborg dat ons verhoudings herstel sal word nie. Soms gaan mense nie jou verskoning aanvaar nie. Soms sal die konflik nie oornag verdwyn nie. As jy egter leer om konflik op ‘n gesonde manier te hanteer, sal dit jou hart genees, al genees dit miskien nie jou verhouding nie.

Hoekom? Wanneer ons konflik op die regte manier hanteer, word ons meer soos Jesus. 

Kom ons aanvaar dus konflik. Laat ons soos Jesus wees — nederig en vergewensgesind. Onthou: Hy het ons gered toe ons dit nie verdien het nie. Laat ons dus sulke genade aan ander betoon, selfs al dink ons dat hulle dit nie verdien nie. 

Vra vir God om jou te help om konflik op so ‘n manier te hanteer dat dit Hom verheerlik. Vra Hom om jou die wysheid te gee om reg op te tree in elke verhoudings. Help my om ander te vergewe soos wat U my vergewe het. In die Naam van Jesus. Amen

Die Regte Fokus

As daar ’n sak suurlemoene voor jou voete lê, is dit belangrik dat jy begin dink aan wat jy daarmee gaan doen. As jy net daarna kyk as ’n oneetbare vrug, gaan jy voel soos Dawid in Psalm 55.

Hy het onrustig en verward geraak omdat sy aandag sterk gevestig was op die “geroep van die vyand” en “die geraas van die goddelose”. In so ’n mate dat hy vervolg: “Ag, had ek maar vlerke soos ’n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn!” (Ps 55:7-8, 1953-vertaling).

Klink dit bekend?

Wat van vers 5-6? “My hart krimp inmekaar in my, doodsangs oorval my, vrees en skrik oorweldig my, my hele liggaam bewe.”

Ek en jy kon dalk self dié woorde geskryf het! Maar ons kan by Dawid leer. Hy het oorweldig geraak toe sy aandag gevestig was op die geroep van die vyand en die geraas van die goddelose. Hy wou in die woestyn gaan wegkruip. Sy hele liggaam het van angs gebewe.

Dit is nou dieselfde Dawid wat ’n reus met ’n klip doodgegooi het!   

Maar in sy onderonsie met Goliat (1 Sam 17:33-37) was Dawid se aandag gevestig op God en hoe groot Hý is. Dawid het onthou dat hy leeus en bere met die kaal hand oorwin het terwyl hy skape opgepas het. Hy het ook geglo en gewéét dat die Here by hom sou wees terwyl hy dié “onbesnede Filistyn” aandurf.

Saul het vir Dawid gesê hy is heeltemal verspot om te dink hy kan Goliat aandurf, maar Dawid was glad nie bang nie. Hy wou nie wegvlug nie en het beslis nie van angs gebewe nie. Dit is omdat sy fokus geheel en al op die grootsheid en almag van God gerig was.

Terwyl hy Psalm 55 geskryf het, was Dawid se fokus op die bedreiging wat die vyand ingehou het, op die goddeloses om hom, op die ellende waarin hy hom bevind het en op die vyandskap wat hy van ander ervaar het.

Hy het skynbaar heeltemal vergeet hoe groot sy God is. Al in daardie strik getrap? Sodra ons aandag op God gerig en ons hart gevul is met die wete van wie Hy is en wat Hy in en deur ons kan doen, kan ons ’n reus met ’n paar klippies in die sak aandurf. Vol moed.

Maar sodra ons aandag gerig is op dít waarmee die vyand besig is en ons hart vol raak van wat ons dink of glo hý aan ons kan doen, word ons oorweldig deur angs en vrees.

Kies vandag waarop jy jou aandag wil vestig.

Kies waarmee jy jou hart wil vul. Die vyand wat raas en blaas om jou? Of God en sy grootsheid?

Geroep om Lief te Hê

Ons sal nooit geheel en al met ‘n ander persoon oor alles saamstem nie. Nie eens ons gade of beste vriend nie. Van die ongeveer agt miljard mense wat nou op aarde is, is daar nie ‘n enkele persoon presies soos jy nie. Dit beteken daar sal niemand wees wat dieselfde uitkyk op die lewe, politiek, geld, verhoudings of godsdiens het as jy nie. Jy is uniek en so ook die persoon langs jou. 

Al is ons almal verskillend, kan ons mekaar nog steeds liefhê.

Hoekom is dit belangrik om vir mense lief te wees, al stem ons nie oor alles saam nie? Dis omdat Jesus ons daarvoor geroep het. Hy het gesê: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê” (Johannes 13:34). Toe Jesus ons die opdrag gegee het om mekaar lief te hê, het Hy nie gesê ons moet eers met hulle saamstem nie. Hoe lyk liefde dan? 

Liefde dink eers aan ander.
Liefde soek die beste in iemand.
Liefde betoon respek.
Liefde smag na eenheid.
Liefde is nie selfsugtig nie.
Liefde gee die beste.
Liefde is geduldig.

Om ander lief te hê, gaan met pyn gepaard. Jy moet jouself gee om lief te kan hê. Liefde beteken jy moet jou hart oopmaak vir iemand wat jou moontlik kan seermaak. Liefde beteken om onselfsugtig te wees en om eers aan ander se behoeftes te dink voor jy aan joune dink. Ons sal nooit iemand kan liefhê sonder ‘n mate van ongemak nie. Dis nie maklik nie en soms onnatuurlik, maar as volgelinge van Jesus, is ons geroep om ander lief te hê.

Selfs mense met wie ons nie saamstem nie. Veral mense met wie ons nie saamstem nie. 

Daar sal altyd dinge wees waaroor ons sal moet “saamstem om oor te verskil.”Dit kan die manier wees waarop ons ons finansies hanteer — sommige mense verkies om skuldvry te leef, en ander nie. Dit kan die besluit wees wanneer ons die dag wil begin of eindig — party mense gaan vroeg bed toe, terwyl ander laat wakker bly. Dit kan ook iets meer ernstig wees, soos politiek, sosiale kwessies of die huidige gebeure. Dit is moontlik om ander lief te hê al verskil jy van hulle.