Konflik…?

Die beste voorbeeld wat ons het hoe om konflik op te los, is deur God self. Keer op keer het ons van Hom af weggedraai. Ons het teen Hom gesondig. Ons het dinge gedoen wat ons geweet het nie goed vir ons was nie.

God het dus besluit om ‘n bietjie konflik oplossing toe te pas — met ons. Hoe het Hy dit gedoen? Nederig en direk. 

God het Sy Seun, Jesus, aarde toe gestuur om in ‘n nederige vuil stal gebore te word. Hy het as een van ons gekom — ‘n persoon. Hy het soos enige mens gelewe. Anders as ons, het Jesus egter ‘n volmaakte, sondelose lewe gelei. Daarna het Hy aan die kruis gesterf om vir ons sonde in die finale konflik oplossing te betaal. 

Dit was nie nodig dat Hy dit doen nie, maar Hy het gekies om dit te doen.

Hy het dit wat ons verdien het op Homself geneem. Hy het gesterf om die konflik te konfronteer en om ons sonde te vergewe, sodat ons by Hom kan wees.

As ons onsself volgelinge van Jesus noem, moet ons sy leiding volg. En dit beteken dat dinge ‘n bietjie rof kan raak. Hy vra dat ons konflik tromp-op loop in plaas daarvan om weg te hardloop en dit dadelik, direk en nederig te doen — net soos Hy gemaak het.

Ons moet egter in gedagte hou dat as ons konflik op ‘n gesonde manier hanteer, dit nie waarborg dat ons verhoudings herstel sal word nie. Soms gaan mense nie jou verskoning aanvaar nie. Soms sal die konflik nie oornag verdwyn nie. As jy egter leer om konflik op ‘n gesonde manier te hanteer, sal dit jou hart genees, al genees dit miskien nie jou verhouding nie.

Hoekom? Wanneer ons konflik op die regte manier hanteer, word ons meer soos Jesus. 

Kom ons aanvaar dus konflik. Laat ons soos Jesus wees — nederig en vergewensgesind. Onthou: Hy het ons gered toe ons dit nie verdien het nie. Laat ons dus sulke genade aan ander betoon, selfs al dink ons dat hulle dit nie verdien nie. 

Vra vir God om jou te help om konflik op so ‘n manier te hanteer dat dit Hom verheerlik. Vra Hom om jou die wysheid te gee om reg op te tree in elke verhoudings. Help my om ander te vergewe soos wat U my vergewe het. In die Naam van Jesus. Amen

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s