God kyk na die hart

Het jy al ooit na iemand gekyk en gewonder hoekom God hulle vir ’n spesifieke taak gekies het? Van nature neig ons om te bevraagteken wat God in daardie persoon sien. Die waarheid is egter dat God nie op die manier oordeel waarmee ons oordeel nie.

Hy sê vir Samuel: “Want nie wat die méns sien nie, sien God.” God sê vir Samuel Hy “sien die hart”. As God na jou hart kyk, wat sien Hy? 

Sien God iemand wat Hom bo alles en almal liefhet?

Hy is ’n jaloerse God en Hy wil nie hê dat enigiets of enigiemand vir ons meer belangrik moet wees as Hy nie. Dawid het God liefgehad en Hom geken. Terwyl hy sy pa se skape opgepas het, het hy baie tyd gehad om te groei in sy verhouding met God. Hy het geleer om op God te vertrou en hy het geweet dat God hom sal beskerm en bewaar. Om op God te vertrou, het beteken dat hy bereid moes wees om Hom te gehoorsaam, selfs toe alles teen hom getel het. Dit is hoekom hy Goliat kon aandurf. 

Jy kan jou hartsgedagtes vir die meeste mense wegsteek as jy hard genoeg probeer.

Wel, ten minste vir ’n rukkie. Jy ken die gesegde om mense ’n “rat voor die oë te draai” – wel, dit werk nie altyd so nie. Jesus het die volgende hieroor gesê: “Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond” (Lukas 6:45).

Wanneer ons onder druk is, is hierdie gesegde waar: “Wat die hart van vol is, loop die mond van oor.” Vertrou jy op God as dit sleg gaan?

Is Hy die Een na wie toe jy draai? 

Die Uitdaging om te volhard

“As ons maar net na ‘n moeilike krisis kon kyk as ‘n geleentheid om namens ons die genoegsaamheid van die Goddelike genade na vore te bring, sal dit ons in staat stel om balans in ons siele te handhaaf en om God te verheerlik, selfs wanneer ons deur diep waters gaan.”— C. H. Macintosh (1820-1896).

Dit is maklik om vandag na die huidige gebeurtenisse in ons wêreld te kyk en drastiese gevolgtrekkings te maak. “Is dit die einde?” mag sommige vra. “Ons is gedoem! Hierdie wêreld is verlore!” sal ander dalk sê! “Kom laat ons gaan oorlog maak en veg!” roep nog ander uit. 

Dit is belangrik om te besef dat vandag se atmosfeer nie veel verskillend van die verlede is nie. Die politieke stryd, die rassespanning, en patriotiese gevegte is baie soos in die dae van Jesus, meer as 2000 jaar gelede. Hy is gebore te midde van ‘n atmosfeer waarin dit moeilik was om koers te hou. Hy het die slagting van onskuldige babatjies onder Herodes die Grote oorleef. Hy het grootgeword onder die tirannie van Rome, waartydens politieke en godsdienstige oproere dikwels dorpe vernietig en hartseer agtergelaat het. 

Jesus was goed bekend met moeilike tye.

Hy het sy mense se begeerte na verlossing goed verstaan; al het die verlossing wat Hy sou bring, ‘n ander vorm aangeneem as wat hulle verwag het. Hy het nie beplan om ‘n weermag van rewolusionêres op die been te bring en die Romeinse ryk omver te werp nie. Hy was nie van plan om geheime burgermagte te werf om te gaan veg en dood te maak nie. 

Wat Hy wél gesê het, is dat dinge erger gaan word. Dit klink nie na ‘n baie bemoedigende woord van die Verlosser van die wêreld nie. Tog het Jesus nie weggeskram van stryd en pyn nie, maar vol vertroue daardeur geloop. Jesus het volhard tot die einde toe. Hy het uitgehou totdat daardie einde weer nuut geword het. Hierdie soort volharding is waarna Jesus ons as sy volgelinge nooi. 

In ‘n wêreld waar die liefde van die meeste koud geword het, moedig Jesus sy dissipels aan om aan te hou om die Goeie Nuus met die wêreld te deel. Dis ons opdrag. Dis die doel wat ons aanspoor.

Die apostel Jakobus het dit verstaan toe hy geskryf het oor geduldige volharding gedurende toetse en versoekings. Die wat tot die einde toe volhard sal die kroon van ewige lewe ontvang wat God belowe het. Dis wat dit beteken om “gevegsbeproef” te wees. Ons is ‘n volk wat die toetse en beproewings van die lewe deurstaan het.

Kan ons na hierdie moeilike tye kyk en ‘n geleentheid sien om Goddelike genade, wat vir almal genoeg is, met die wêreld te deel?

In watter area van jou lewe voel jy of jy moed gaan verloor? Sal jy dit vir God gee?

Here, terwyl die wêreld my toets,help my om passievol te volhard, Hou my hartklop sterk.