‘n Veranderde Lewe

Ons is kinders van die Koning. Ons het ‘n koninklike afkoms wat aan ons ongeëwenaarde mag en krag gee. Saam met daardie geskenk kom daar ‘n verantwoordelikheid om in God se waarheid gevestig te wees en vir ons geliefdes te veg. 

Saam met ‘n weermag van gelowiges, geklee in die volle wapenrusting van God, kan ons die vyand stormloop sonder om te skrik vir die dolke wat hy na ons toe gooi. Ons kan in die geveg beide onsself én sterk wees. Met opleiding kan ons leer om Satan se leuens te beveg, totdat dit ons nie meer affekteer nie.

As ‘n vriend/in sê hy/sy is nie goed genoeg nie, is jy die eerste wat sê dat dit nie waar is nie. Tog is ons geneig om dit oor onsself te glo. Die verskriklike leuens wat die vyand in ons ore fluister maak seer. Ons sal dit nie eens vir iemand anders sê nie, dus moet ons dit ook nie vir onsself sê nie. 

Ons moet op dieselfde manier veg teen negatiewe denke oor onsself. As jy dink: “Ek is nie mooi nie,” “Ek is nie goed genoeg nie,” of “Ek verdien dit,” hou dadelik op. Verwerp daardie leuens en sê hardop God se waarheid.

God sê dat Hy vestings sal neerwerp. Dis nie tydelik of passief nie.

Dit beteken dit is verby en vir altyd weg. Hoe meer ons met die wapens van die vyand bekend raak en hoe meer ons gevestig is in wat God van ons sê, hoe makliker sal dit word om die aanvalle af te weer. Hierdie dolke is nie letterlik nie, maar kan ons aandag aflei van dit waarop ons veronderstel is om te fokus. 

‘n Veranderde lewe beteken dat jou identiteit in Christus geanker is. Jy weet hoe om geestelike oorlogvoering te herken en daarin te veg. Jy vergeet wat agter lê en kan in vryheid vorentoe beweeg. Jy is gewillig om die stryd aan te sê en jou geliefdes met fiere vriendelikheid te beskerm. 

Om God se waarheid te glo en daarin te wandel, is die enigste manier waarop ons ‘n veranderde lewe kan begin lei.

In tye van vrees

Mense regoor die wêreld word aangegryp deur vrees. Ekonomiese en finansiële druk, politieke onsekerhede, verhoudings wat opbreek, misdaad, gesondheidskwessies, werkverlies, verwerping en verlating.  Al hierdie dinge bestaan op die gebied van ‘mag’, ‘moontlik’, ’kon wees’. Dit is alles bespiegelend.

Wanneer ons hierdie vrese ongemerk laat, beveg ons nie vrees met geloof nie, maar ons kan ‘n vesting van vrees ondervind. Vaslegging begin met die een subtiele leuen gevolg deur die ander, en voordat ons dit weet het ʼn leuen ons in sy greep. Die vyand gebruik die vestings van vrees om ons vas te trek en ons word gevangenes van vrees.

Nahum 1 vers 7 sê die volgende: “Die Here is goed, ʼn vesting op die dag van moeilikheid; Hy ken diegene wat by Hom skuil.” Om in God se vesting te wees beteken dit word ʼn plek van veiligheid en toevlug, ʼn plek waar Hy ons bewaar en die vyand weerhou.

In die Bybel lees ons van die kinders van Israel wat die Jordaanrivier oorsteek. Stel jou hul vrees voor toe hulle die woedende waters van die rivier tegemoet moes gaan.  Dit was die tweede keer vir baie van hulle omdat hulle die Rooi See moes oorsteek saam met Moses.

Miskien het hulle vergeet dat God hulle voorheen verlos het, of hulle het getwyfel dat Hy dit weer sou doen.

Maar God het.  Sodra hulle die rivier oorgesteek het, het Joshua ʼn opdrag gegee om klippe uit die rivier te bring en dit moes dien as gedenkstene om mense vir ewig daaraan te herinner dat God hulle nooit sou verlaat in hul tyd van benoudheid nie.

Baklei teen jou vrees met geloof deur jouself te verdiep in die kennis van God se karakter.

In Sy wese is Hy goed en betroubaar. Selfs al vergeet jy sy voorsiening in die plek van vrees, is jy genadig om aan Sy bestendigheid herinner te word. As jy voor vrees te staan kom, herinner jouself aan die tye wat God in die verlede vir jou ‘n deurbraak gemaak het. Bou jou eie versameling gedenkstene waarop jy kan terug kyk as jy bang is en herinner jouself daaraan dat God jou toevlug is, ‘n vesting in tye van vrees.

Perspektief

2020 was vol uitstekende planne, verwagtinge en idees, wat deur ‘n wêreldwye pandemie belemmer was. Ongekende tye vra vir ongeëwenaarde toewyding. Wanneer ons deur probleme gaan en ons oorweldig word, moet ons onsself herinner aan wie Christus is.

Christus, die sigbare beeld van die onsigbare God, was al daar ​​voor enigiets geskep was, en is bo die hele skepping. God het Hom verhef tot die hoogste eer en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is. Die Naam van Jesus is kragtig, dit verander lewens en gee lewe. As ons ons oë op Jesus rig, verander ons perspektief.

“Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit.” Kolossense 3:1

Paulus het een ontmoeting met Jesus gehad en was nooit weer dieselfde nie. Die blinde man se sig is herstel, die vrou met bloedvloeiing is genees. Al wat dit vereis is een ontmoeting met Jesus en ons lewens sal vir altyd verander.

Ons leef in ongekende tye, gevul met twyfel en onsekerheid, maar hier is die waarheid: as ons aan die Woord van God vashou, is ons hoop en vertroue op God, al weet ons nie wat die toekoms inhou nie.

Wêreldwye pandemies sal kom en gaan, maar Christus bly deur alles heen dieselfde. Hy is die Begin en Voleinder van die geloof.

God het Homself getrou bewys.

Getrou aan sy Woord en getrou aan sy beloftes.

Ons hoop op Christus is vertroue in wie Hy is. Jy was miskien deur ʼn moeilike seisoen en het soms moedeloos gevoel, maar dit is in oomblikke van swakheid wanneer ons volmaak word in Hom. Jesus is die Naam bo elke naam. Daar is vryheid, genesing en vertroosting in sy Naam.

Wanneer iemand jou verwagtinge skend

Elke liewe dag het ons almal verwagtinge. Ons verwag dat mense op ‘n sekere manier sal optree. Ons verwag dat dinge op ‘n sekere manier sal gebeur. Ons verwag om verstaan of waardeer te word. Ongelukkig is die kanse dat alles presies sal gebeur soos ons verwag — staal jouself — NUL

Elke liewe dag, gedurende honderde verskillende gebeure, sal jou verwagtinge geskend word. Ons kan gesels oor elke moontlike manier hoe dit kan gebeur, maar dis vir ‘n ander geleentheid. Nou vertrou ek die Heilige Gees om jou hieraan te herinner wanneer jy dit nodig het — sodat jy kan weet wanneer jou verwagtinge geskend is en wanneer dit gebeur, jou te help om dan vinnig en maklik te vergewe. 

Die lys is oneindig. Iemand wat in die verkeer voor jou insny of by die winkel voor jou in die tou indruk of die laaste item gryp wat jy graag wou hê. Enige tyd as jy daardie nare gevoel kry wanneer jy verleë, hartseer, kwaad, verworpe of seergemaak voel — gedurende sulke tye moet jy jouself afvra: ”Is daar iemand wat ek moet vergewe, sodat ek hiervandaan bevry kan weggaan?” 

Hier wil ek ook nog iets byvoeg: soms weet jy iemand het nie bedoel om jou seer te maak nie en besef jy dat jy eintlik belaglik is oor iets so kleinlik. Jy mag dalk dink: “Ek hoef hulle nie te vergewe nie — dis nie eens belangrik nie en ek weet ek is effens vreemd daaroor.” Ek tree so op:

indien jy meer as twee keer daaroor gedink het, kan jy hulle maar vergewe! 

Wanneer daardie persoon iets belaglik op sosiale media pos en dit pla jou steeds so erg wanneer jy by die werk kom dat jy wil almal daarvan wil vertel, vergewe hom net daar. As die winkelassistente so ongeskik met jou is dat jy ‘n gesprek in jou kop met jouself op pad huistoe voer (“Ek moes dit gesê het en toe sy dat gesê het moes ek dit …!“) vergewe hom/haar doodeenvoudig. 

Ek glo as ons bedrewe raak om in die kleine, alledaagse dinge te vergewe, sal dit ons goeie oefening gee om te kan vergewe wanneer dit by die ware groot dinge kom. Dit sal ons ook die voordeel gee om ‘n lewe van vrede te lei en ‘n opregte getuie te wees.

Hoeveel tyd het jy vir God se koninkryk?

Die lewe is baie kort en onvoorspelbaar.

Hoe sou ons lewe lyk as ons dit voluit vir Jesus leef? Wat sal vir ons belangrik wees? Wat sal ons minder begin doen as ons met hierdie ingesteldheid begin leef: Ons lewe is veilig in Christus. Hoe leef jy?

Is daar iets wat jou steeds terughou om voluit vir Jesus te leef? Om voluit jou lewe in sy hande te los en absoluut gehoorsaam te wees aan Hom? Sonder enige kompromieë …

Terwyl jy hier lees, gaan jou lewe met elke sekonde verby. Ons elkeen se tydjie op aarde gaan mettertyd uitloop. Dit kan minute, ure, dae, maande of jare wees. Ons weet nie, maar dit gee ons perspektief oor elke dag in ons lewe. Hoe rig jy jou dae vir God se koninkryk in? 

“Net een lewe en dit is gou verby, slegs wat vir Christus gedoen is, is blywend.” – C. T. Studd

Jy wil hê jou lewe moet bekendstaan as iemand wat vir ander gewys het wie Jesus is. Die Een vir wie jy leef, die Een vir wie jy alles wat jy is en doen, gee. Die herinneringe aan jou moet net in een rigting wys en dit is dat almal om jou gesien het wie in beheer van jou lewe is.

Moenie dat die sekondes van jou lewe gaan in dinge wat nie saak maak nie. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar en hou jou prioriteite reg. As daar iemand in jou lewe is wat nie vir God ken nie, is dit jou verantwoordelikheid om vir hulle te vertel wie Hy is. 

Dit is al wat in God se ekonomie van tyd sal saak maak — dit wat jy op aarde gedoen het om sy koninkryk sigbaar te maak. Wat sal jou familie van jou onthou as jou sekondes uitgeloop het? Sal dit aardse goed wees, of hemelse goed? 

Ons wil tog streef na wat ewig is en nie tydelik nie.

Maak vandag die keuse om jou lewensstyl aan te pas sodat daar meer tyd gewy word aan dinge wat vir ewig gaan saak maak. Jy het die sleutels tot die koninkryk. Mag jy daardie sleutels gebruik om dit ook vir ander mense  oop te sluit. Die beste manier hoe jy aan God eer kan gee, is om Sy woorde te gehoorsaam. Dit beteken om dit wat vir Hom belangrik is, ook vir jou belangrik te maak. Om Sy prioriteite, jou prioriteite te maak.

Dit sal daartoe lei dat jy regtig lewe voor jy doodgaan. Fokus op hierdie ses kontrolepunte en jy sal wesenlike verskille in jou lewe en geloof sien. Dit is die antwoord op al die vrae wat jy het oor hoe jou geloof kan groei. Leef jou lewe voluit vir Jesus, sonder kompromieë en sonder twyfel.

Dit is hoe Hy vir jou ’n lewe van oorvloed belowe. 

Vriendskap – Jou lewe gaan nie oor jouself nie!

Die lewe gaan nie net oor jou behoeftes nie! 

Dis die moeilikste ding om te besef, dat die lewe nie net oor jou en jou belange gaan nie. Die lewe gaan eerder oor die mense saam met wie jy lewe. Wie is jou binnekring, wie is die mense wat jou die meeste beïnvloed? Ons gesels ook oor watter soort vriend jy is en hoe jy jou vriendekring beïnvloed. Groepsdruk is ’n realiteit in ons lewe. Ons is bang om iets mis te loop, dus tree ons soms anders op as wat ons wil. 

Hoe kan ek ’n beter vriend wees?

Dink aan die volgende stelling: “My lewe is nie my eie nie.” Is dit moontlik om so te leef asof jou lewe nie jou eie is nie? Wat maak dit moeilik? 

Johannes 15:13 sê vir ons dat daar geen groter liefde is as iemand wat hul lewe aflê vir hul vriende nie. Dit is raad wat ons in die Bybel kry en wat oor Jesus se grootste gebod handel. Dat jy God moet liefhê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag EN jou NAASTE soos jouself (Matteus 22:37-39). 

Dit leer vir ons iets van hoe ons ons vriende moet beïnvloed. Het jy ’n Christelike invloed op jou vriende? 

Ons leef in ‘n tyd waarin ons meer met mense in verbinding is as ooit tevore, maar ten spyte daarvan is ons meer depressief, angstig en eensaam, as ooit tevore. Daarom is dit belangrik om tyd en energie te gebruik om te oordink watter soort vriend jy vir ander kan wees. Hoe kan jy ander ondersteun, bystaan en positief beïnvloed, sodat jy nie bydra tot die statistieke van eensaamheid in die wêreld nie? 

Nog ’n voorbeeld wat ons uit die Bybel leer, is terwyl Jesus in Kapernaüm was en vier manne hul verlamde vriend deur die dak van ’n huis laat sak sodat Jesus hom kan genees. Toe Jesus die geloof van die vier vriende sien, genees hy die man. Nie net die man se geloof nie, maar ook die geloof van sy vier vriende. As dit nie vir hulle omgee en moeite was nie, sou die verhaal dalk nie dieselfde vir die man geëindig het nie. 

Dit is tyd dat jy ’n oudit doen oor jou invloed (hoe groot of klein), wat jy op jou vriende het en hulle op jou. Mag jy besef dat ons ’n geleentheid het om aan die Woord gehoorsaam te wees en in bereidheid ons lewe vir ons vriende af te lê.  

Vriende kan jou breek, maar ‘n vriend kan ook nader aan jou wees as ’n broer. Mag jy besef jy en jou vriende slyp mekaar. Jy kan kies watter vorming gaan plaasvind. 

Reik uit na ‘n vriend of vriendin wat jou nodig het en maak Jesus sigbaar in sy of haar lewe.

Die lewe is moeilik!

Die lewe is nie elke dag maanskyn en rose nie; en ons kan nie swaarkry vermy nie. In jou lewe sal jy definitief al êrens met emosies te doene gekry het. Êrens sou jy ook al gevoel het asof jy nie beheer oor jou emosies en gevoelens het nie. Om die lewe voluit te kan lewe, moet ons leer hoe om ons emosies te beheer, sodat ons emosies nie vir ons beheer nie. Kan jy jou emosies beheer of beheer jou emosies vir jou? 

Hierdeur sê ek nie dat ons nie emosies mag ervaar nie, natuurlik gaan jy. Dit gaan oor hoe jy die emosies hanteer. Ons verwys daarna as emosionele intelligensie. Die definisie is as volg: 

“Emosionele intelligensie (ook bekend as emosionele kwosiënt of EK) is die vermoë om jou eie emosies op positiewe maniere te verstaan, te gebruik en te bestuur om spanning te verlig, effektief te kommunikeer, empatie met ander te hê, uitdagings te oorkom en konflik te ontlont.”

Hoe jy jou emosies gaan hanteer (jou emosionele intelligensie beoefen), kan jou verder in die lewe bring as enige kwalifikasie.

Net soos God van ons verwag om geestelike volwassenheid na te streef, so moet ons ook leer om ons emosies te beheer. As jy jou emosies beheer, dan laat dit jou nie doen wat buite God se wil is nie. Jy moet besef jou emosies is nie ’n verskoning om sekere sonde te doen nie. Dit is waarom dit so belangrik is om te let op jou emosies. Jou emosies moet ook eer aan die Here gee.

Vra jouself die vraag: Is die manier hoe ek my emosies hanteer besig om getuienis van Jesus te bou of af te breek? 

Wanneer emosies jou oorweldig, neem jou gedagtes gevange en maak dit gehoorsaam aan Jesus Christus. Ongeag wat die lewe na jou kant toe gooi, jy kan leer om jou emosies beter onder die Heilige Gees se beheer te bring. In die wildernis van die wêreld, gaan jy soms onregverdig benadeel word. Jesus sê vir ons om te midde van ’n onregverdige wêreld, jou emosies so te verwoord en te bestuur, dat jy steeds ’n positiewe verskil in die wêreld kan maak. 

Hier is ’n paar riglyne om te beoefen hoe om jou emosies te beheer, sodat dit jou nie beheer nie: 

  • Identifiseer die emosie wat jy voel. Maak seker jy weet self wat jy voel. 
  • Gee jouself genoeg tyd om dit te ervaar. Sonder jouself af, of gaan sit op ’n stil plek. 
  • Bid oor die emosie wat jy ervaar. Gee dit oor aan Jesus en vra Hom om jou te help.
  • Haal diep asem.
  • Verbaliseer jou emosies aan iemand wat jy vertrou.

Mag jy besef dat Jesus nie wil hê jou emosies moet jou beheer nie, maar dat jy jou emosies moet beheer en dit aan die Here gehoorsaam moet maak.