Die Hindernisse: Wat Jou Vordering Belemmer

Indien jy ‘n paar jaar saam met Jesus agter die rug het, behoort jou selfvertroue om God se wil vir jou lewe te ken en te doen, toe te neem. Die Een wat die heelal deur Sy woorde geskep het, is dieselfde God wat met jou praat. En as Hy die son, maan, sterre en sterrestelsels in hulle bane kon plaas, kan Hy beslis Sy begeertes aan jou openbaar. 

So waarom hoor ons Hom soms nie? Per slot van sake belowe die Bybel dat God nooit sal ophou om met ons te praat en vir ons instruksies en rigting te gee nie. Die waarheid is dat die probleem wat ons soms het om die Vader se stem te hoor, by onsself lê. Indien ons ‘n gebrek aan kommunikasie met die Here beleef, is dit nie omdat God onbevoeg of onwillig is om met ons kontak te maak nie.

God kan en Hy sal tot ons deurbreek, indien ons die begeerte het om Hom te hoor. Wat Hy egter nie sal doen nie, is om Homself op ons af te dwing — en Hy sal nie ons weiering om na Hom te luister ignoreer nie. 

Vandag gaan ons stilstaan by ‘n paar faktore wat ons kan weerhou daarvan om God te hoor. Indien ons nie vinnig daarvan werk maak nie, kan hierdie dinge ‘n geraas in ons lewe word wat ons verhinder om die Here se stem te hoor. 

  1. Eie Wil — Die mees algemene en vernietigende van hierdie faktore is ons eie wil. Ons kan so op ons eie behoeftes en begeertes gefokus wees dat ons nie kan hoor wat die Here vir ons sê nie. 
  2. Ander se Invloed — Mense beïnvloed ons lewens, en hulle sal altyd ‘n mening hê wanneer ons besluite moet maak. Maar hulle is nie jy nie en hulle kan nooit beter as jyself weet wat God se wil vir jou lewe is nie. 
  3. Onkunde oor God se Karakter en Beginsels — Nog iets wat kan verhinder dat ons God hoor, is dat ons nie God en sy manier van doen ken nie.
  4. Ongeloof — Nog ‘n faktor wat kan verhinder dat jy God kan hoor, is ongeloof—’n kombinasie van vrees in jou hart oor jou omstandighede en twyfel oor God se beloftes en Sy karakter.
  5. Skuldgevoelens of Minderwaardigheid — Hoe jy oor jouself voel kan verhinder dat jy God kan hoor, veral wanneer jy jouself as waardeloos beskou en dink dat jy nie God se liefde en besorgdheid werd is nie.
  6. Besig Wees — Almal van ons kies hoe ons ons tyd deurbring—en dikwels wys ons daardeur dat die Here ons laaste prioriteit is, deur die min tyd wat ons aan Hom afstaan.
  7. Woede Teenoor God — Die rede waarom jy bewustelik of onbewustelik vermy om God se wil te ken, kan wees omdat daar ‘n wrok en ongeneesde woede teenoor God in jou lewe is. 
  8. Vertroetelde Sonde — Wanneer jy sonde in jou lewe toelaat, kan dit jou verhinder om God se wil vir jou lewe te hoor. Wanneer ‘n mens beweeg van sonde doen na sonde vertroetel (dit koester en sien as deel van wie ek is en iets wat ek geregtig is om te doen), bou jy ‘n skans tussen jou en God.

Die grootste rykdom, buiten om Christus as jou persoonlike verlosser te ken en om Sy Gees in jou te hê, is om God se doel en plan vir jou lewe te ken. Moenie toelaat dat enige van die bogenoemde hindernisse jou hierdie wonderlike gawe ontneem nie.

In plaas daarvan, bid dikwels en vra God om jou te evalueer … en moenie iets wat Hy vir jou uitwys ignoreer nie. Bring jouself in harmonie met Hom en jy sal verstom staan oor die wonderlike maniere waarop Sy wil in jou lewe ontvou.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s