Kan Ek Seker Wees?

Kan jy die wil van God vir jou lewe ken? Nadat jy hierdie gelees het, hoop ek jy sal oortuig wees dat jy kan weet wat Sy wil en plan vir jou lewe is. Jy sal leer om Hom te hoor op enige plek waar jy jouself in die lewe bevind; ‘n kruispad of in totale chaos.

Terwyl jy jou lewensreis voortsit en versekering van Sy wil vir jou soek, vra jouself die volgende vrae, aandagtig af in gebed: 

 • Is dit in lyn met die woord van God? 
 • Is dit ‘n wyse besluit? 
 • Kan ek eerlikwaar vir God vra om my die vermoë te gee om hierdie doel te bereik? 
 • Het ek werklike vrede oor hierdie pad? 
 • Is hierdie besluit toepaslik vir wie ek as ‘n volgeling van Christus is? 
 • Pas dit by God se hele plan vir my lewe? 
 • Sal hierdie besluit God eer? 

Indien jy op hierdie sewe vrae “ja” kan antwoord, sal jy weet dat jy God se wil bevestig het. Indien jy hierdie sewe vrae nie dadelik kan antwoord nie, moenie gefrustreerd raak nie. Jy moet dalk herhaalde kere deur hierdie vrae werk voor jy God se wil weet. Oor tyd sal die Vader dit egter baie duidelik maak, of jy op die regte pad is en of jy aanpassings moet maak. Soos wat ek al voorheen op hierdie blog gesê het: jy kan God altyd vertrou om met jou te praat. 

Onthou ook net dat die Here omgee vir die keuses wat jy oorweeg, maar Sy groter doel is dat jy ‘n dieper verhouding met Hom sal hê. Hy wil nie net jou vrae beantwoord nie — Hy wil ‘n gewoonte kweek dat jy Hom altyd in elke aspek van jou lewe sal toelaat. Hy begeer dat jy voortdurend bewus sal wees van Sy doel vir jou, die maniere waarop Hy met jou praat, wat Sy wil verhinder en hoe jy sekerheid kan kry oor Sy pad vir jou lewe.

Wy jou dus daaraan toe om God se wil te doen — nie net met jou huidige besluite nie.

Wy jou dus daaraan toe om God se wil te doen — nie net met jou huidige besluite nie, maar vir jou hele lewe. Verwys dikwels terug na die maniere waarop jy Sy wil kan ontdek en maak dit ‘n daaglikse deel van jou lewe. Van tyd tot tyd kan jy jouself ondersoek om te sien of daar enige hindernisse is wat jou verhouding met Hom kan benadeel. Gaan weer deur die sewe vrae so dikwels as wat dit nodig is en onthou dat jy die almagtige God by jou het om presies vir jou te wys wat Hy wil hê jy moet doen.

En laastens: wees altyd gewillig om te doen wat jou hemelse Vader ook al van jou vra — ongeag hoe groot of klein, prakties of onredelik, maklik of moeilik, gewild of ongewild en hoe bevredigend dit is of hoe baie dit jou kos.   

Sê altyd ja vir Hom.

Selfs al wil jy nie, jy’s dalk bang, of verstaan nie Sy aanwysings nie, of dis pynlik — onthou dat Jesus die een is wat jou red, jou sondes vergewe, jou heilig maak, vir jou voorsien, jou beskerm, jou ‘n tuiste in die hemel gee en jou onvoorwaardelik en ewig lief het.

Laat jou Verlosser toe om vir jou die oorvloedige seëninge en volkome vreugde te gee wat Hy vir jou beplan het. Sê ja vir Sy wil … want as jy dit doen, sal jy die lewe ten volle ervaar en ewige belonings kry wat nie gemeet kan word nie. 

God is getrou

Dit is al gesê dat hoop soos suurstof is vir die siel. Ons moet kan glo iemand sal ons help, dat omstandighede reg sal uitwerk, dat drome regtig waar kan word en dat God goeie dinge vir ons beplan.

Sonder hoop het ons niks wat ons in ons binneste lewend hou nie. Ons word moedeloos, gooi tou op en begin wegkwyn.

God se getrouheid is die fondament van ons hoop.

Soos die profeet Jeremia in die Ou Testament kan ons verby ons omstandighede kyk en glo in God se getrouheid. Jeremia het gesien hoe Jerusalem in puin lê en dat God skynbaar sy beloftes verbreek het, maar hy het bly vertrou in God se onfeilbare karakter.

Wanneer ons verstaan hoe getrou en betroubaar God is, kan ons baie verduur. Gesondheidskrisisse, finansiële uitdagings, gesinsdisfunksie, stres, eensaamheid, enige beproewing — God se getrouheid bied hoop. Sy liefdevolle medelye sal nooit, ooit eindig nie.

Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot (Klaagliedere 3:22-23, NLV).

Eintlik is dit die geheim tot ’n lewe van nimmereindigende vreugde en vrede.

 • Om te weet die almagtige, liefdevolle, alwyse God sal ons te hulp snel 100 persent van die tyd is bemagtigend en bevrydend.
 • Dit bevry ons van vrees, motiveer ons om aan te hou en stel ons in staat om moontlikhede te kan sien. 
 • Maak nie saak hoe omstandighede Sy getrouheid in twyfel trek nie, ons weet Hy sal ons nie teleurstel nie. 

Glo jy dit? Christene is geroep om nie net ’n getroue God te vertrou nie, maar om Hom te verkondig aan ’n wêreld sonder hoop. Die God wat goed, soewerein, heilig, wys, regverdig, liefdevol en getrou is bied redding van elke sonde, herstelling van elke verlies en seën in die plek van wanhoop.

Hy is die regte God van alle hoop, en Hy sal jou nooit in die steek laat nie. 

Jou voortgesette reis

Ek is jammer om dit vir jou te sê, maar jy gaan nooit volmaak wees in hierdie lewe nie. Jy weet dit waarskynlik reeds. Maak nie saak hoeveel jy in Christus verander word nie, jy is ’n werk onder hande tot die dag wat jy Hom van aangesig tot aangesig sien.

Die goeie nuus is dat dit God se diepste begeerte is om jou groei te seën en jou te bemagtig sodat jy die skoonheid, liefde en heiligheid van Jesus al meer en meer weerspieël.

Sy goeie en volmaakte wil lei nie net tot vreugde vir jou nie, dit openbaar ook sy genade, wysheid, liefde en mag aan die wêreld. Hy belowe dat jou ware spirituele reis in verhouding met Hom op die ou end vervul sal word – en ook vervullend sal wees op pad daarheen.

Intussen, herinner jouself aan die stappe wat jy geroep word om te neem. 
 • Verbind jouself heeltemal aan God – nie net een keer nie, maar elke dag.
 • Leef apart van die wêreld se waardes en weë.
 • Leer om jouself akkuraat te sien – nie met trots of vals nederigheid nie, maar soos God jou sien.
 • Dien ander gelowiges in liefde. 
 • Reageer met bonatuurlike liefde in die aangesig van boosheid en oorwin dit met die goeie.

As hierdie stappe jou verhouding met God elke dag karakteriseer, sal jy ’n egte Christenlewe leef wat God eer en ander se lewe beïnvloed. 

Dit is ’n belofte – nie van my af nie, maar van God af deur die Woord wat Hy vir ons gegee het. Gee jouself aan Hom as ’n lewende offer, elke dag en op elke gebied van jou lewe, en jy sal ware spiritualiteit en ’n oorvloedige lewe in al sy volheid ervaar.