Jona

Dit gebeur soms dat ons onsself in sondige plekke bevind omdat ons nie oplettend genoeg was nie. Ons het lui geword en uiteindelik in ‘n warrelwind van verskriklike keuses beland, met ewe verskriklike gevolge. Ander kere het ons goed geweet wat ons doen toe ons gekies het om aan God ongehoorsaam te wees.

God het vir die profeet Jona aangesê om vir die mense van Nineve te gaan preek, sodat hulle hul kon bekeer en tot God wend. Jona was duidelik nie ingenome met hierdie opdrag nie en het van God af weggehardloop na Tarsus, ‘n stad wat in die teenoorgestelde rigting as Nineve geleë was. Hy het uiteindelik aan boord van ‘n skip gegaan om so ver as moontlik van Nineve af weg te kom. 

Ongelukkig het sy swak keuse om God se opdrag te vermy, nie baie goed uitgewerk nie.

Dit was nie lank nie of ‘n storm het opgekom wat gedreig om die hele bemanning te laat omkom. Jona het dadelik geweet dat hierdie situasie ontstaan het weens sy ongehoorsaamheid aan God. Dus het hy die bemanning ingelig dat dit sy skuld was. Jona 1:15 sê: “Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm op die see het toe bedaar.” 

Asof dit nie genoeg was nie, sluk ‘n groot vis hom in toe hy in die see beland. Hy bring drie dae en drie nagte in die maag van die vis deur, waarna hy op droë land uitgespoeg word. Na sy bevryding uit die maag van die vis, het Jona uiteindelik besluit om God te gehoorsaam en vir die mense van Nineve gaan preek om hulle te bekeer.

Hier is twee lesse uit die lewe van Jona:

Staan Jou Man, Moenie Weghardloop Nie

Toe God Jona beveel het om vir ‘n groot stad vol sondaars te gaan preek om hulle te bekeer, wou hy niks daarvan weet nie. Dus het hy weggehardloop. Indien Jona net aan God gehoorsaam was en van die begin af gedoen het wat hy moes, sou hy nie met die gevolge van sy dade opgeskeep gesit het nie; wat drie dae in die maag van ‘n vis ingesluit het. Dikwels ervaar ons moeilike omstandighede in ons lewens en kies ons om dit eerder te ignoreer of te ontken, as om dit te hanteer. Kom ons pak daardie moeilikhede aan en laat God toe om ons te help. 

God Se Plan Seëvier

Terwyl die mense in Nineve ‘n bose en sondige lewe geleef het, was dit God se begeerte om hulle te red. Dit was God se plan van die begin af en dit het so gebeur. Ongeag wat ons planne en drome is, ons moet verstaan dat God oppermagtig is. Dit is God se skepping waarin ons leef. Ons is hier vir sy doelwitte, nie anders om nie. 

Almal van ons het dinge wat ons nie wil doen nie. In plaas daarvan om van ons verantwoordelikhede en roepinge af weg te vlug, kom ons gehoorsaam God van die begin af en kyk hoe Hy werk en lewens verander. Hy is oppermagtig en ons moet dit as ‘n eer beskou om deel van sy werk op aarde te wees.

Dawid

Koning Dawid het sy grootste foute gemaak omdat hy op die verkeerde tyd op die verkeerde plek was. Soos opgeteken in 2 Samuel 11, het hy tuisgebly toe sy leiers en weermag gaan oorlog maak het. Dit is nie iets wat ‘n koning ooit gedoen het nie. Ten minste behoort dit nie so te wees nie. Omdat Dawid nie was waar hy moes wees nie, het hy iets gedoen wat hy nie moes nie — met ‘n ander man se vrou. Hy het alles in sy vermoë gedoen om sy sonde te bedek, insluitend sameswering en moord. Sjoe, nè?

As gevolg van Dawid se optrede het die profeet Natan hom gekonfronteer oor sy sonde. Dit is nie algemeen vir iemand wat ‘n hoë posisie in die regering beklee, om die teregwysing van iemand onder hom te aanvaar nie. Dawid het egter. Vir hom om sy sonde te erken, was net so ongewoon. Alhoewel Dawid se sonde rampspoedige gevolge gehad het, het hy berou getoon en hard gewerk om dinge weer reg te maak. 

Hier is twee lesse uit die lewe van Dawid:

God Kyk na die Hart:

Waarom het God gesê dat Hy Dawid vanweë sy hart gekies het, wetende wat Dawid sou doen? In 1 Samuel 13:14 lees ons wat God vir Saul, die huidige koning, gesê het: “Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir Hom ‘n man na Sy hart gesoek … Dit kom nogal vreemd voor dat God van Dawid as ‘n man na Sy eie hart gepraat het, wetende dat Dawid verskriklike goed sou doen. Is dit egter nie goeie nuus nie? God mag dalk nie hou van alles wat ons doen nie, maar gelukkig kyk Hy na ons harte! Hy weet ons doen soms goed wat ons nie beplan het nie of selfs nie wou doen nie. God weet ons sal nie volmaaktheid op aarde bereik nie en dat ons foute ons duur te staan sal kom. 

Dawid Het Nie Verskonings Gemaak Nie:

Psalm 51 is geskryf nadat die profeet Natan vir Dawid gekonfronteer het oor sy owerspel met Bátseba. Voor dit was Dawid blykbaar onbewus van sy verkeerde optrede. Agterna het hy egter volle verantwoordelikheid aanvaar. Alhoewel Dawid regtig vreeslike dinge gedoen het, het hy egter altyd verantwoordelikheid vir sy swak keuses geneem en nie die skuld op iemand anders probeer afskuif nie. 

Ons het alreeds vasgestel dat ons nooit volmaak sal wees nie.

God weet dit en ons moet dit aanvaar. Laat ons liewers berus in die waarheid dat God ons harte sien, selfs as ons foute maak. Wanneer ons foute maak, nie ás nie, laat ons verantwoordelikheid neem vir ons dade en die proses begin om dinge weer reg te stel.