Paulus

Die apostel Paulus, voorheen Saulus, was ‘n ywerige Jood en Fariseër. Hy het probeer om die Christendom uit te roei. Jesus verskyn egter aan hom op die pad na Damaskus. Hierdie gebeurtenis verander hom en hy word die geliefde apostel Paulus. 

Paulus was passievol oor hierdie genade wat hy van Jesus ervaar het. Tot so ‘n mate dat hy moeilike onderwerpe aangepak het en nie weggeskram het van omstredenheid nie. Hy het ‘n noodsaaklike rol gespeel in die verkondiging van Jesus Christus se evangelie aan die heidene. Ook het hy vele gemeentes tot stand gebring en 13 van die 27 Nuwe Testamentiese boeke geskryf. 

Hier is twee lesse uit die lewe van Paulus:

God Gooi Niks Weg Nie

Paulus was ‘n baie intelligente en toegewyde Jood. Hy het sy godsdiens van voor tot agter geken. Hy het uit die regte familie gekom, al die regte dinge gedoen, en het volgens die wet, ‘n “foutlose” lewe gelei. Sy eie woorde was: “Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus” (Filippense 3:7). Alles wat hy tot op daardie stadium geleer en gedoen het, het nie meer saak gemaak nie. Wat egter so wonderlik daarvan is, is dat alhoewel Paulus nie meer vertroue in sy verlede geplaas het nie, God dit juis gebruik het. Alles wat hy geweet het, het hy gebruik om andere te leer dat niks daarvan saak maak nie — al wat saak maak is om Jesus te ken. 

Paulus Het Alles Gegee

Van die oomblik van Paulus se bekering af, toe hy tydelik verblind was op pad na Damaskus, het hy met sy hele wese begin om Jesus te leer ken. Die briewe wat hy geskryf het aan die gemeentes wat hy tot stand gebring het — Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense — is vol van sy passie en begeerte om te sien dat mense die evangelie boodskap aanvaar. Hy was nie ‘n halfhartige navolger van Jesus wat op sy byna perfekte opvoeding staat gemaak het nie. Nee, hy het alles prysgegee en ‘n nuwe lewe begin deur die opgestane Verlosser te dien wat hy voorheen bespot het.

Voordat Christus in die lewe van Paulus ingegryp het, het hy aaklige dinge gedoen. Nadat Jesus hom egter gered en tot diens geroep het om die evangelie vir almal toepaslik en beskikbaar te maak, het sy invloed letterlik die wêreld verander.

Petrus

Ons word aan ‘n visserman voorgestel met die naam Petrus, toe Jesus hom roep om Hom as een van die 12 dissipels te volg. Hy is eerste geroep en word dikwels ook eerste genoem wanneer die dissipels se name genoem word, wat gewoonlik die belangrikheid van ‘n persoon aandui. Hy was deel van die “binnekring,” wat ook Jakobus en Johannes ingesluit het. Sy leierskap was duidelik sigbaar en hy was gewoonlik die mees uitgesproke van die dissipels.

Toe dit ‘n gepaste tyd was om te praat, het hy egter nie. Jesus het voorspel dat Petrus hom sou verloën, alhoewel Petrus volgehou het dat hy nooit so iets aan sy Verlosser en Vriend sou doen nie. Dis tragies, maar presies wat hy gedoen het. Gelukkig was God nie klaar met Petrus nie en het Hy groot planne gehad om hom te gebruik om die evangelie te versprei. Van toe af was Petrus ‘n instrument vir God om almal wat wou luister, van Jesus te vertel.

Hier is twee lesse uit die lewe van Petrus:

Ons Doen die Ondenkbare

Petrus het gesê dat hy Jesus nooit sou verlaat of verloën nie. Hy het selfs gesê al moet hy saam met Jesus sterf, sal hy aan Hom getrou bly. Tog het Petrus die een ding gedoen wat hy nooit gedroom het hy sou doen nie. Ons is baie keer net so. Ons oordeel ander vir hul swak keuses en sê: “Ek sal nooit so iets doen nie!” Dan gebeur daar iets in ons lewens en ons vergeet om onsself teen goddelose invloede te beskerm en doen die een ding wat ons gesê het ons nooit sal doen nie. Ons sal wys wees as ons verstaan dat ons altyd waaksaam moet wees, want ons geestelike vyand sal wat wil gee om ons op hierdie manier te beroof. 

God Verloor Nooit Moed Met Ons Nie

Om Jesus vir drie jaar so getrou te volg, om Hom te ken as Verlosser en Vriend, en om Hom dan in sy donkerste uur te verlaat, sou vir vele onvergeeflik wees. Nie Jesus nie. Hy is die uiterste Gewer van genade en ekstra kanse. So erg as wat Petrus se ontkenning was, het Jesus steeds ‘n doel vir Petrus se lewe gehad: om mense te “voed” met die boodskap van verlossing en hoop in Hom. 

Selfs met verloëning in sy verlede het Petrus ‘n groot impak op die kerk en die verspreiding van die evangelie gehad. Alhoewel hy nie gesterf het toe Jesus gearresteer is nie, het hy die dood van ‘n martelaar vir sy Verlosser, Here en Vriend, gesterf.

‘n Beroep op Intellek

Dit is ‘n uitdaging om jou geloof met iemand te deel wat nie in God glo nie omdat hulle Hom nie kan sien nie. Om die waarheid te sê, baie hoogs intelligente mense sukkel om hulle geloof te plaas in iets wat hulle nie kan sien nie. Hulle sal eerder in hulle eie intellek glo en dinge waarin hulle werklik hul vertroue kan plaas. 

As jy al enige deel van die Nuwe Testament gelees het, het jy waarskynlik iets gelees wat deur die apostel Paulus geskryf is. Hy was hooggeleerd, baie intelligent, en het selfs op ‘n stadium mense vervolg wat in Jesus geglo het. Alhoewel die Bybel nie hieroor duidelik is nie, is dit waarskynlik, met al sy kwalifikasies, dat hy ‘n beterweterige, arrogante Jood was. Op een onwaarskynlike dag, terwyl Paulus nog die Christene vervolg het, het hy ‘n gedaanteverwisseling ondergaan.

“Toe hy op sy reis naby Damaskus gekom het, het daar skielik ‘n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en ‘n stem vir hom hoor sê: ‘Saul, Saul, waarom vervolg jy My?’ ‘Wie is U, Here?’ vra hy toe. ‘Ek is Jesus,’ antwoord Hy. ‘Dit is vir My wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen.’Handelinge 9:3-6

Paulus het eers die Christene onderdruk en getreiter, maar nou het hy hulle bemoedig en onderrig.

Hy het vir jare die waarheid oor Jesus gehoor, maar verkies om Hom te verwerp omdat dit nie in ooreenstemming was met alles wat hy in sy lewe geleer het nie. Op hierdie dag kon geen hoeveelheid van intellek egter sy ondervinding met Jesus op daardie stowwerige pad wegredeneer nie.

Hierdie metode van evangelisasie, waar ons op iemand se intellek ‘n beroep doen, sal nie vir almal werk nie, maar dit sal vir sommige aantreklik wees. Miskien voel ons net nie ons weet genoeg om op hierdie intellektuele reis te gaan nie. Selfs al is dit die geval, mag daar ‘n tyd kom wanneer God iemand op jou pad plaas wat ‘n menigte vrae het, en op baie daarvan sal jy nie noodwendig antwoorde hê nie. 

Kom ons staan tyd af om nuwe dinge van ons wonderlike God te leer, sodat ons voorbereid sal wees om die vrae wat vir ons gevra kan word te beantwoord. Ons kan ook boeke lees oor mans en vroue wat Christus leer ken het deur ‘n meer intellektuele weg te volg. Sommige mense wat ons pad kruis sal in niks glo voordat hulle dit heeltemal verstaan nie. Al kan ons nie hulle harte verander nie, kan ons gereed wees om dit wat ons weet te deel en God vertrou om die res te doen. 

Ons sal nie alles weet nie, maar ons kan vir God wysheid vra, Hy is gereed om dit vir ons te gee.

Namate ons nuwe dinge leer mag God ons gebruik om ‘n genade-gevulde waarheid aan iemand te bring op ‘n tyd wat ons dit die minste verwag.