Bou deur Geloof 

Die verhaal van Noag se ark is baie gewild, selfs vir diegene wat nie die Bybel ken nie. Onder die hele mensdom was daar net een persoon wat God behaag het, en sy naam was Noag. God het ‘n vloed gestuur om alles op aarde te vernietig, maar het belowe om Noag en sy gesin te spaar. 

Hebreërs 11:7 sê: “Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was ‘n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom.”  Om hierdie vers te verstaan, moet ons teruggaan na Genesis, die eerste boek van die Bybel. 

In Genesis 6 sê God vir Noag dat Hy die aarde sal oorstroom en gee Noag dan gedetailleerde instruksies oor die ark wat hy moet bou. Hy vertel hom hoe groot om dit te maak, hoeveel kamers dit moet hê, watter materiaal om te gebruik en wie om saam in die ark te neem. Volgens Genesis 6:22 weet ons dat Noag alles gedoen het wat God gesê het. 

‘n Ruk later het die reën geval en die waters het begin styg. Noag, sy vrou, sy drie seuns en hulle vrouens het almal in die ark ingegaan. Benewens die agt mense was daar mannetjies en wyfies van elke wese op die boot. Nadat almal gevestig was, het God self die ark toegesluit. Die vloed het veertig dae lank oor die aarde gekom en elke lewende wese op die aarde laat vergaan. 

In hierdie tyd in die geskiedenis was die land droog. Die Bybel spesifiseer nie of daar ooit reën op die land was nie, maar die meeste geleerdes meen dat daar beslis ‘n droogte was. As dit dus in Hebreërs 11:7 staan: ​​“dinge wat nog nie gesien kon word nie.” kan dit beteken dat hulle nog nooit reën gesien het nie, of dat hulle nog nooit reën in die hoeveelheid gesien het wat die aarde sou oorstroom nie. 

Die geloof wat nodig was om ‘n ark onder hierdie omstandighede te bou — en vir die grootste deel van ‘n eeu — was buitengewoon.

Die omvang van wat God gevra het, was ewe buitengewoon. Hierdie vaartuig wat die mensdom moes red was nie klein nie — dit was die lengte van een en ‘n halwe rugbyvelde, so hoog soos ‘n vierverdieping gebou, en het die kapasiteit gehad wat 450 groot vragmotors kon dra.

Dalk lyk dit wat voor jou is onmoontlik. Jy sukkel dalk om sterk te bly in jou loopbaan, of jy sukkel met ‘n kroniese siekte of gestremdheid. Ons kan ‘n goeie les uit Noag se lewe leer. Ons kan deur geloof leef selfs al het ons geen idee hoe alles gaan verloop nie — en selfs as Hy ons roep om iets te doen wat ons nog nooit gesien het nie. 

Lewe deur Geloof

As volgelinge van Jesus is geloof om ons onbekende toekoms toe te vertrou aan ons God wat alles weet. Ons weet nie presies wanneer en hoe Sy beloftes vervul sal word nie, maar glo dat dit wel sal gebeur. Geloof gaan ons verstand te bowe en is teenwoordig voordat ons die resultate kry wat ons wil hê. Ons moet “leef deur geloof, nie deur sien nie.” (2 Korintiërs 5:7)

Hebreërs 11:1 sê: “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” Die Griekse woord vir geloof in hierdie vers is pistis, en dit beteken sekerheid, vertroue en geloof. Hoofsaaklik word in hierdie vers gesê dat wanneer ons geloof het, ons ons sekerheid, vertroue en geloof plaas in wie God is en hoe God werk — ondanks die feit dat ons geen besonderhede ken nie. Ons plaas nie ons geloof in ‘n proses nie, maar in God alleen.

Hebreërs 11:6 sê vir ons dat dit onmoontlik is om God tevrede te stel sonder geloof. Wat so wonderlik is van hierdie vers is, dat God bly is as ons geloof openbaar. Hy is nie op soek na wonderbare werke van ons nie, maar dat ons geloof sal hê aangesien Hy ‘n wonderlike werk in en deur ons doen. 

Hoe stap ons dus in geloof?

Deur dit van God te ontvang. Ons bedink nie geloof of probeer dit dwing om te bestaan ​​nie. Hebreërs 12 vertel ons dat Jesus die begin en Voleinder van ons geloof is. Dit het sy oorsprong in Hom en is sy geskenk aan ons. Romeine 10:17 sê vir ons “Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor.” Ons ontvang dit as ons glo dat Hy bestaan ​​en vol vertroue is in wat Hy belowe.

In Hebreërs 11 word die frase “deur geloof” meer as 12 keer gelys, gevolg deur ‘n persoon se naam wat in geloof opgetree het en iets gedoen het wat ver bo hul vermoë, verstand of krag strek. Daar word dikwels na hierdie hoofstuk verwys as die “Saal van Geloof.” Deur hierdie leesplan sal ons leer van drie van hierdie individue en hoe hulle hul lewe deur geloof geleef het. 

Stuur Geen LeË Seine meer uit nie

Dit is nie vir ons as Christene genoeg om bloot te sê dat ons Jesus volg nie. Ons moet dit uitleef, anders word ons skynheilige deugde seiners, eerder as inspirerende gewers van hoop. 

Dit werk so: Om ons deugde te verkondig sonder om dit ook uit te leef, lei tot trots. Ons sien dit in die verhaaltjie wat Jesus in Lukas 18 van die eiegeregtige Fariseër vertel wat ‘n uitvoerige gebed bid om God te dank dat hy nie soos die korrupte tollenaar agter hom is nie. Dan bid die tollenaar hierdie eenvoudige gebed: “O God, wees my, sondaar, genadig.” Lukas 18:13b

Die Fariseër het hierdie platform gebruik om ander skaam te maak terwyl hy homself verhoog het. Daarteenoor het die tollenaar God geëer en homself verneder. Jesus sê dan “dit is die tollenaar wat huis toe gegaan het as iemand wie se saak met God reg is.”

Dit is te dikwels wat ons onsself soos die Fariseër in die verhaal gedra. Jesus het gesê hierdie wêreld sal weet dat ons Hom volg deur ons liefde — nie deur ons houdings, Instagram kommentare of ons menings nie. 

Indien ons gereed is om verby die uitstuur van deugde seine te beweeg, moet ons begin om ons beginsels in ons dade uit te leef. Gaan kyk wat sê Jesus in Lukas 6: “Watter sin het dit dat julle my aanspreek met ‘Here, Here!’ en nie doen wat Ek sê nie?” Lukas 6:46

Wanneer ons waarlik Jesus se woorde begin uitleef, sal ons gemeenskappe ook as gevolg daarvan anders lyk.

Ons sal nie soos die Fariseërs ander verdoem nie. Ons sal hulle liefhê. Ons sal nie ons eie optrede teenoor ander bevorder nie. Ons sal ander na God se goedheid terugwys. Wanneer dit ons keuse is om ander te dien, lief te hê, te bemoedig, vrygewig te wees en in God se familie in te nooi, bring ons ‘n bietjie meer van God se koninkryk hier op aarde.

Deur hierdie optrede neem ons geloof van ‘n mooi begrip af tot ‘n vaste deel van wie ons is en hoe ons lewe. 

Ons kan nie alles doen nie, maar almal kan iets doen. Watter talente het God dus aan jou gegee wat jy kan aanwend in diens van ander? Watter hulpbronne het jy waarmee jy ander kan seën? Dit is nou tyd om die uitstuur van leë deugde seine te staak en te begin om ware deugde te beliggaam. 

 Identifiseer in hierdie week een gebied waar jy ander kan dien en gaan doen dit dan! 

Dankbaarheid

Ons het verlede week gesien hoe onmiddellike bevrediging ons volharding kan beïnvloed, maar dit het ook ‘n invloed op hoe dankbaar ons is. Dink aan al die klein dingetjies wat ons so maklik irriteer: 

  • Jy moet ‘n bietjie langer vir jou kitskos wag. 
  • ‘n Toep neem bietjie lank om te laai. 
  • Die Netflix bufferikoon hang op die skerm net wanneer jy jou regmaak vir ure se fliek.
  • Jy dink: “Ek het niks om te dra nie!” maar jou hangkas is propvol klere.

Dis so maklik om behep te raak met alles wat verkeerd gaan, in plaas daarvan om God te prys vir wie Hy is en wat Hy vir ons gedoen het. Net so sien ons maklik al die seëninge van God as vanselfsprekend of wat ons verdien, eerder as gawes wat aan ons gegee is. 

Wanneer ons vergeet om dankbaar te wees, kan twee moontlike ingesteldhede ontstaan. 

  • Ingesteldheid een sê: “Ek wil dit nou hê, dus vat ek dit dadelik.” 
  • Ingesteldheid twee sê: “Ek verdien dit en het daarvoor gewerk, en klaar.” 

Beide ingesteldhede kom voor in die verhaal van die verlore seun. Die jongste seun sê vir sy pa dat hy sy erfenis onmiddellik wil hê, dus neem hy sy geld, verlaat die gesin en verloor alles wat hy het gedurende ‘n reeks swak keuses wat hy maak. 

Met sy terugkeer huis toe, hardloop sy pa hom tegemoet, verwelkom hom en gooi ‘n groot partytjie om sy terugkoms te vier. 

Hier kom die gevaarlike ingesteldheid nommer twee:

Intussen het die ouer broer die hele tyd by sy pa gebly en stel jou dus sy frustrasie met hierdie verwelkomingspartytjie voor. Hy is gegrief, gefrustreerd en woedend en weier dus om die partytjie by te woon omdat sy pa nooit vir hom ‘n partytjie gehou het nie.  

Hierdie houding is baie algemeen. Iemand anders kry die bevordering waarop ek gehoop het en in plaas daarvan om dit te vier, begin ek vergelyk en wedywer. In plaas daarvan om God te dank vir die werk wat ek het, fokus ek op die pos wat ek graag wou hê.

Wat nou? Hoe vermy ons hierdie gevaarlike ingesteldhede en kweek eerder dankbaarheid?  

Skep ‘n gewoonte om God te dank vir alles wat jy het. Dank God vir die huweliksmaat wat die skottelgoedwasser anders as jy uitpak. Dank God vir die baas van wie jy nie hou nie omdat jy weet jy het ‘n werk en ‘n geleentheid om jou geloof te deel. Dank God vir ‘n nuwe dag, vars genade en vir wie Hy is. 

Dit werk so: Elke seëning waarvoor jy nie dankbaar is nie, verander in trots. Die Skrif waarsku ons in Spreuke 16:18: “Op hoogmoed volg ondergang …” 

Wanneer jy doelbewus tyd daaraan wy om dankbaarheid in jou lewe te kweek, sal jy groter tevredenheid, vrede en vreugde ervaar. Jy mag dalk net die waarheid ondervind dat dankbaarheid dit wat jy het vir jou genoeg maak. 

Maak dalk ‘n lys van alles waarvoor jy dankbaar is en prys God dan daarvoor.