Deel Jou Verhaal

Een van die boeiendste maniere om ons geloof in Jesus te deel, is om ons getuienis, of verhaal te deel. Die woord getuienis beteken eenvoudig dat ons iets deel wat ons self ervaar het. Ons gee bewyse van ‘n gebeurtenis wat in ons lewens plaasgevind het. Om ons verhaal te deel is kragtig want dit kan nie gedebatteer word nie. Nie net is dit waar nie, daar is ‘n groot moontlikheid dat mense die gedaanteverwisseling wat in jou plaasgevind het, sal kan sien. 

In Johannes 9 begin die hoofstuk met Jesus en Sy dissipels wat ‘n blinde man teëkom. Die dissipels wou weet of dit hierdie man se sonde was wat Sy blindheid veroorsaak het of nie. Jesus het hulle verseker: “hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word.” (Johannes 9:3) Jesus het uiteindelik die man op ‘n vreemde manier genees toe Hy op die grond gespoeg, klei aangemaak, en dit aan die blinde man se oë gesmeer het.  Nadat die man sy oë in die Siloambad gewas het, kon hy sien. 

Hierdie man was blind gebore, en almal het dit geweet.

Jy kan jouself die vrae voorstel wat gevra is en die kyke van groot ontsag wat hy gekry het toe hy met die mense rondom hom begin praat het. Dit was so ‘n groot gebeurtenis dat die blinde man wat nou kon sien na die Fariseërs geneem is. Aanvanklik was hulle ontsteld omdat Jesus die man op die sabbat genees het. Hulle het uiteindelik meer vrae begin vra en selfs getwyfel of die man ooit blind was! Een besoek aan die man se ouers het hulle twyfel verkeerd bewys.

Die meeste van ons mag dalk ontsteld gewees het deur al die vrae van die Fariseërs, veral toe hulle wou hê hy moes “die waarheid voor God praat.” (Johannes 9:24) ‘n Mens kan amper die frustrasie in die man se stem hoor toe hy uiteindelik reageer:

“Daarop het hy gesê: ‘Of hy ‘n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel: ek was blind, en nou sien ek.’” (Johannes 9:25)

Wat is jou verhaal? Wat het God in jou hart gedoen? Hoe het Hy jou lewe verander?

Daar is so baie mense wat moet hoor wat Hy vir jou gedoen het. Daar is ook niemand beter as jy om te dit te vertel nie. Eerstehandse verhale verander lewens!

Bestee tyd daaraan om te dink oor wat God in jou lewe gedoen het. Miskien is dit iets diepgaande met een van jou kinders, of hoe God jou van ‘n siekte genees het. Dit kan wees dat jou uitkyk op die lewe drasties verander het, en jy weet dit is net weens die lewens-veranderende krag van Jesus. Op watter manier God jou ook al ‘n verhaal gegee het om te vertel, vertel dit!

Hoekom moet ek my geloof deel?

Wanneer ons Jesus as ons Verlosser en Saligmaker aanneem, beteken dit dat ons ja sê vir Sy pad en Sy planne vir ons lewens. ‘n Deel daarvan is om die lewensveranderende krag van Jesus met almal om ons te deel. Dit word evangelisasie genoem. 

Evangelisasie word gedefinieer as geesdriftige ondersteuning vir ‘n saak. In die Christendom word hierdie “geesdriftige ondersteuning” versprei wanneer ons die goeie nuus van Jesus Christus deel — hoe Hy aarde toe gekom het om ons te red deur vir ons sondes te sterf, en toe uit die dood opgestaan het sodat ons die ewigheid saam met Hom kan deurbring. Dit is die goeie nuus van Jesus.

Hoekom is dit belangrik vir ons as volgelinge van Jesus?

Eerstens is dit wat Jesus gesê het ons moet doen in Sy laaste woorde aan Sy dissipels, aan die einde van Matteus 28. Hy het vir hulle gesê: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels … “ Hulle het, en ons moet ook! Tweedens, elke keer wat ons goeie nuus het wat vir iemand se lewe voordele inhou, deel ons dit, nie waar nie? Om Jesus te ken is nie net goeie nuus nie, dit is die beste nuus! Ons het die geneesmiddel vir die mensdom, kom ons begin dus om die liefde van God met die mense in ons lewens te deel.

Voordat ons die goeie nuus, of evangelie van Jesus deel, is dit belangrik dat ons dit ken. Hier is die waarheid oor wat God vir ons gedoen het:

God het ons gemaak om in ‘n verhouding met Hom te wees. (Genesis 1:26) Ons het sonde gedoen en as gevolg daarvan verdien ons straf. (Romeine 3:23; Romeine 6:23) Gelukkig het God vir ons ‘n manier gegee om Hom te ken deur sy enigste Seun te stuur, om die wêreld te red deur aan ‘n kruis te sterf en uit die dood opgewek te word. (Johannes 3:16; Romeine 5:8-9) Wanneer ons in Jesus glo, en Hom as ons Verlosser aanneem, verkry ons die ewige lewe. (Romeine 10:9-10) 

Dit klink amper te goed om waar te wees, is dit nie?

Ons het foute gemaak, maar toe het ‘n liefdevolle, volmaakte hemelse Vader sy enigste Seun gestuur om ons van onsself te red. Dit is diepgaande, maar baie eenvoudig. Dit is ook uiters goeie nuus!

Een van die eenvoudigste maniere om jou geloof te deel, is deur gesprekke met ander. Miskien noem jy iets oor die kerk, vra wat iemand oor God glo, of stel voor om ‘n boek saam met iemand te lees en dit te bespreek.