Deel Jou Verhaal

Een van die boeiendste maniere om ons geloof in Jesus te deel, is om ons getuienis, of verhaal te deel. Die woord getuienis beteken eenvoudig dat ons iets deel wat ons self ervaar het. Ons gee bewyse van ‘n gebeurtenis wat in ons lewens plaasgevind het. Om ons verhaal te deel is kragtig want dit kan nie gedebatteer word nie. Nie net is dit waar nie, daar is ‘n groot moontlikheid dat mense die gedaanteverwisseling wat in jou plaasgevind het, sal kan sien. 

In Johannes 9 begin die hoofstuk met Jesus en Sy dissipels wat ‘n blinde man teëkom. Die dissipels wou weet of dit hierdie man se sonde was wat Sy blindheid veroorsaak het of nie. Jesus het hulle verseker: “hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word.” (Johannes 9:3) Jesus het uiteindelik die man op ‘n vreemde manier genees toe Hy op die grond gespoeg, klei aangemaak, en dit aan die blinde man se oë gesmeer het.  Nadat die man sy oë in die Siloambad gewas het, kon hy sien. 

Hierdie man was blind gebore, en almal het dit geweet.

Jy kan jouself die vrae voorstel wat gevra is en die kyke van groot ontsag wat hy gekry het toe hy met die mense rondom hom begin praat het. Dit was so ‘n groot gebeurtenis dat die blinde man wat nou kon sien na die Fariseërs geneem is. Aanvanklik was hulle ontsteld omdat Jesus die man op die sabbat genees het. Hulle het uiteindelik meer vrae begin vra en selfs getwyfel of die man ooit blind was! Een besoek aan die man se ouers het hulle twyfel verkeerd bewys.

Die meeste van ons mag dalk ontsteld gewees het deur al die vrae van die Fariseërs, veral toe hulle wou hê hy moes “die waarheid voor God praat.” (Johannes 9:24) ‘n Mens kan amper die frustrasie in die man se stem hoor toe hy uiteindelik reageer:

“Daarop het hy gesê: ‘Of hy ‘n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel: ek was blind, en nou sien ek.’” (Johannes 9:25)

Wat is jou verhaal? Wat het God in jou hart gedoen? Hoe het Hy jou lewe verander?

Daar is so baie mense wat moet hoor wat Hy vir jou gedoen het. Daar is ook niemand beter as jy om te dit te vertel nie. Eerstehandse verhale verander lewens!

Bestee tyd daaraan om te dink oor wat God in jou lewe gedoen het. Miskien is dit iets diepgaande met een van jou kinders, of hoe God jou van ‘n siekte genees het. Dit kan wees dat jou uitkyk op die lewe drasties verander het, en jy weet dit is net weens die lewens-veranderende krag van Jesus. Op watter manier God jou ook al ‘n verhaal gegee het om te vertel, vertel dit!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s