‘n Beroep op Intellek

Dit is ‘n uitdaging om jou geloof met iemand te deel wat nie in God glo nie omdat hulle Hom nie kan sien nie. Om die waarheid te sê, baie hoogs intelligente mense sukkel om hulle geloof te plaas in iets wat hulle nie kan sien nie. Hulle sal eerder in hulle eie intellek glo en dinge waarin hulle werklik hul vertroue kan plaas. 

As jy al enige deel van die Nuwe Testament gelees het, het jy waarskynlik iets gelees wat deur die apostel Paulus geskryf is. Hy was hooggeleerd, baie intelligent, en het selfs op ‘n stadium mense vervolg wat in Jesus geglo het. Alhoewel die Bybel nie hieroor duidelik is nie, is dit waarskynlik, met al sy kwalifikasies, dat hy ‘n beterweterige, arrogante Jood was. Op een onwaarskynlike dag, terwyl Paulus nog die Christene vervolg het, het hy ‘n gedaanteverwisseling ondergaan.

“Toe hy op sy reis naby Damaskus gekom het, het daar skielik ‘n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en ‘n stem vir hom hoor sê: ‘Saul, Saul, waarom vervolg jy My?’ ‘Wie is U, Here?’ vra hy toe. ‘Ek is Jesus,’ antwoord Hy. ‘Dit is vir My wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen.’Handelinge 9:3-6

Paulus het eers die Christene onderdruk en getreiter, maar nou het hy hulle bemoedig en onderrig.

Hy het vir jare die waarheid oor Jesus gehoor, maar verkies om Hom te verwerp omdat dit nie in ooreenstemming was met alles wat hy in sy lewe geleer het nie. Op hierdie dag kon geen hoeveelheid van intellek egter sy ondervinding met Jesus op daardie stowwerige pad wegredeneer nie.

Hierdie metode van evangelisasie, waar ons op iemand se intellek ‘n beroep doen, sal nie vir almal werk nie, maar dit sal vir sommige aantreklik wees. Miskien voel ons net nie ons weet genoeg om op hierdie intellektuele reis te gaan nie. Selfs al is dit die geval, mag daar ‘n tyd kom wanneer God iemand op jou pad plaas wat ‘n menigte vrae het, en op baie daarvan sal jy nie noodwendig antwoorde hê nie. 

Kom ons staan tyd af om nuwe dinge van ons wonderlike God te leer, sodat ons voorbereid sal wees om die vrae wat vir ons gevra kan word te beantwoord. Ons kan ook boeke lees oor mans en vroue wat Christus leer ken het deur ‘n meer intellektuele weg te volg. Sommige mense wat ons pad kruis sal in niks glo voordat hulle dit heeltemal verstaan nie. Al kan ons nie hulle harte verander nie, kan ons gereed wees om dit wat ons weet te deel en God vertrou om die res te doen. 

Ons sal nie alles weet nie, maar ons kan vir God wysheid vra, Hy is gereed om dit vir ons te gee.

Namate ons nuwe dinge leer mag God ons gebruik om ‘n genade-gevulde waarheid aan iemand te bring op ‘n tyd wat ons dit die minste verwag. 

Etikette

Ek het al baie etikette in my lewe gehad — introvert, getrou, verantwoordelike middel kind, onseker, nie goed genoeg nie, verwaant, arrogant, hoogmoedig — en die lys gaan aan en aan. Ongelukkig het ek oor die jare alles wat my toegesê was geglo, selfs al het ek geweet dat party van dit nie werklik was wie ek is of waarvan ek gehou het nie. 

Die laaste ses jaar het ek ‘n moeilike pad geloop. Dit was die donkerste seisoen in my lewe en die vyand het my getreiter met allerhande etikette. Ek was gebroke, verlore, onbruikbaar en ‘n teleurstelling vir God en die mense na aan my.

Genadiglik het iets in my begin verander soos wat ek deur die gebrokenheid gewerk en toegelaat het dat God my genees. Ek het dit wat God van my in Sy Woord sê, gebruik om die vyand te verslaan.

Ek het begin sien wie ek in Christus is en die reddende krag van die kruis in my lewe begin ervaar. 

Algaande het al die etikette begin weggeval. Ek het ontslae geraak van al die krenkende woorde en beskrywings wat oor dekades heen oor my uitgespreek was. Ek het my ware identiteit begin ontdek. Dalk het jy jou eie etikette: ouer, hulpeloos, verworpe, lewensmaat, vergete, werknemer, ongeliefd. Mense het dalk ook woorde oor jou uitgespreek of jy het letsels oor wat jou herinner aan ou wonde. Wat dit ookal mag wees, dit maal oor en oor in jou gedagtes en het begin om jou te definieer.

In werklikheid leef jy volgens daardie woorde in plaas van volgens God se Woord.

Vandag se gedagte is ‘n herinnering dat God sy liefde oor jou uitgestort het van die oomblik toe hy jou gemaak het, deur elke moeilike tyd en op hierdie oomblik. Ek wil jou graag help of verby die negatiewe etikette te kyk en jouself anders te begin sien. My gebed is dat jy vandag hierdie reis sal begin en jou identiteit in Christus vind. Alhoewel die verlede jou gevorm het, staan die feit vas dat dit jou nie definieer nie. Een etiket wat jy kan aanneem is “kind van God”.

Die definisie van wie jy is behoort aan die Skepper van die Hemel en Aarde en jy kan besluit wie jy gaan word.