Twyfel jy dat God…

Twyfel is ‘n baie ongewilde woord in die Christen gemeenskap. Die meeste Christene sal bang wees om enige vorm van twyfel te erken, omdat hulle skuldig voel dat hulle enigsins twyfel ervaar en ook uit vrees vir die oordeel van ander.

Wanneer twyfel sy kop begin uitseek, kan baie dit sien as ‘n gebrek aan geloof… of ‘n gebrek aan vertroue in God en Sy Woord… daarom sukkel hulle maar in stilte voort. In hierdie stil-sukkel kan dit gebeur dat hulle lusteloos raak in hulle wandel met God. Dit is noodsaaklik om te weet hoe om ons twyfel te hanteer, sodat ons die ryke verhouding met God tot die uiterste van ons vermoë kan ervaar.

Dink diep na oor die twyfel wat jy vandag ervaar.

Twyfel jy dat God:
Jou gebroke hart kan heel… jou huwelik kan red… jou finansieël kan help… jou kan vergewe… jou ten volle kan aanvaar… jou gebroke siel kan herstel… kan werk in die lewe van ‘n rebelse eggenoot of kind… kan voorsien… kan werk in enige ander situasie wat besig is om jou binnekant uitmekaar te skeur?

Ek het in sommige situasies oor God getwyfel… en ek het toe nie eens besef dat ek dit doen nie. Daar is baie redes vir ons twyfel. Baie twyfel dat God omgee. Maar het jy geweet dat God werklik vanuit die Hemel afbuig om ons gebede, ons hartseer, ons besorgdhede en selfs ons vrae, te hoor? God is so goed! Hy het nie nodig om af te buig om ons te hoor nie, maar in Sy groot liefde kies Hy gewilliglik om dit te doen. Het jy geweet dat God elke traan wat jy al ooit gestort het bymekaar gemaak het en dat Hy elke hartseer wat jy al ooit ervaar het opgeskryf het?

God gee werklik opreg om oor elke hartseer en oor elke opregte vraag of versoek wat ons het.

Hy gee om vir elkeen van ons in elke situasie waarvoor ons te staan kom… verlede, hede en toekoms. As jou verhouding met God afgesaag voel, kan twyfel die oortreder wees. Wonder jy oor hoe God ‘n twyfelaar behandel?

In Sy Woord wys God vir ons ‘n voorbeeld van liefdevolle genade aan die mees bekende twyfelaar, Thomas. Dink vandag ernstig oor jou twyfel en noem dit wat dit is. Vra God om enige twyfel wat jy in jou hart mag hou aan jou te ontbloot. Wees absoluut eerlik en deursigtig. Die antwoord(e) wat God aan jou openbaar, mag jou verras. Kies vandag, soos Thomas, om jou twyfel na God toe te neem en dit in Sy hande te plaas. Hy weet reeds wat in jou hart is, so wees eerlik. Die beloning is waarlik waar ‘n nouer verhouding met Hom!