Wat Jesus Oor Bekommernis Gesê Het.

In Matteus ses gaan Jesus voort met Sy bergrede wat in hoofstuk vyf begin het en strek tot aan die einde van hoofstuk sewe. In hierdie gewilde leering, gee Jesus onderrig oor gebed, woede, egbreuk, sowel as ander onderwerpe. Hy het pas oor geld en besittings gepraat toe hy die onderwerp van bekommernis aanroer. 

“Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie. Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?” Matteus 6:24-25.

Jesus het ons gevra om nie bekommerd te wees nie, want Hy weet dat ons versotheid op geld, ons geneentheid om God te dien, sal beïnvloed. Ons bekommernisse gaan dikwels verder as ‘n stryd oor geld. Daar is baie ander probleme waarmee ons daagliks te kenne is, wat skynbaar ‘n bekommernis is. Kom ons kyk waarom Jesus ons gevra het om nie bekommerd te wees nie:

Niemand Baat By Bekommernis Nie

Jesus het ons geleer dat bekommernis nutteloos is. Dit lewer geen vrugte op nie. Daar is absoluut niks wat daaruit voortspruit nie. Bekommernis sou sinvol wees as dit produktief was. Maar dit is nie. Om oor ‘n situasie bekommerd te wees, verhoed nie dat dit nie gebeur nie. Tog is dit wat ons gereeld doen in plaas daarvan om ‘n keuse daarteen te maak. 

Bekommernis Is Onnodig

Jesus het in Matteus ses vir ons gesê dat daar voorsiening gemaak word vir die voëls in die lug en die blomme in die veld. En dit is net voëls en blomme! Hoeveel te meer sorg Hy vir ons? ‘n Enorme hoeveelheid! Hy gee meer vir ons om as vir enige ander geskape dinge. Hy het nie vir hulle aan die kruis gesterf nie — Hy het vir ons gesterf! Dus, as daar voorsiening gemaak word vir hulle, hoeveel te meer sal Hy aan ons voorsien?

Bekommernis Ontbloot Ons Toewyding

Of ons oor ons geld, mense of loopbane bekommerd is, is ons tyd op bekommernis toespits, is dit waaraan ons ons toewy. Ons moet onsself eerder toewy aan die mense wat God in ons lewens geplaas het en ons beste doen in ons werk. Volgens Matteus ses moet ons die koninkryk van God eers soek, en daarna sal alles vir ons bygevoeg word.  

Daar is tye in ons lewens waar ons wettige bekommernisse het oor waarheen ons op pad is, of diegene vir wie ons lief is. Die apostel Paulus sê in Filippense 4:19: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

God se voorsiening beteken nie ons kry alles wat ons wil hê nie of selfs alles wat ons dink ons nodig het nie. Om die waarheid te sê, Paulus was in die tronk toe hy Filippense 4:19 geskryf het! Tog het hy steeds erken dat al sy geestelike behoeftes in Christus bevredig is. Dieselfde is waar vir ons: as ons in Hom bly, sal ons alles hê wat ons nodig het.

Dink dalk bietjie hieraan:

  • Waaroor bekommer jy jou gewoonlik? (geld, loopbaan, gesondheid, ens) 
  • Watter negatiewe gevolge het bekommernis vir jou al veroorsaak?

Dagboek jou Twyfel

‘n Kragtige eerste stap om te neem wanneer twyfel toeslaan, is om heeltemal eerlik te wees, met jouself en met God.

Toe God aan my uitgewys het dat twyfel besig was om ‘n wig tussen Hom en my te veroorsaak, het ek geweet dat ek iets daaraan moes doen. Ek het ‘n lys begin maak van elke situasie waarin ek God betwyfel het, soos wat ek opreg ‘n voorraadopname van my lewe, situasies en twyfel begin neem het, het ek gesien dat die problem veel groter is as wat ek besef het.

Raak vandag stil voor God en neem ‘n opregte voorraadopname van jou hart.

Vra God om elke twyfel waaraan jy vashou aan jou te ontbloot. Sluit dinge in van die verlede wat jou vertroue in God skade berokken het, huidige omstandighede en ook toekomstige dinge wat jou bekommerd maak. Gaan deur jou lys met God… een vir een… en na elke item wat jy genoem het, vra God om jou te vergewe en om jou te help. Gee elke item of omstandigheid oor aan God en vra Hom om elkeen te laat uitwerk volgens sy doel.

Skeur dan jou lys stukkend en vra God om jou ten volle vry te maak van enige twyfel, bekommernis of vrees. Wanneer twyfel, bekommernisse of vrees in die toekoms kop uitsteek, bid onmiddellik en vra God om in te tree. Gee onmiddellik jou vrees, bekommernisse en twyfel vir Hom en kies om te vertrou in sy goedheid, sy liefde en sy doel.

Ontwikkel ‘n nabye, liefdevolle verhouding en vriendskap met die Here. Soos jou liefde vir Hom ontwikkel, groei vertroue as ‘n natuurlike byproduk. Hoe groter die liefde, hoe groter die vertroue… en hoe groter die vertroue, hoe groter die dankbaarheid in ons harte teenoor God.

Vertroue, dankbaarheid en liefde is inderwaarheid geestelike spiere. Hulle moet elke dag versterk word. Ons kan God vertrou… Hy is meer as betroubaar.

Ons kan dankbaar wees teenoor God… Hy is so goed vir ons. Ons kan ‘n dinamiese liefdesverhouding met God hê… Sy liefde is ‘n waardevolle skat. Hy wil die heel beste hê vir elkeen van ons!

God IS goed. Hy is ‘n waardevolle skat!

Spandeer elke dag tyd met God en lees Sy Woord. Ontwikkel ‘n opregte liefdesverhouding en vriendskap met Hom. Dank God vir elke goeie ding in jou lewe. Soos wat jy dieper in God in delf, sal opregte vertroue die skat wees wat jy vind.

Onthou dit: God is instaat om onmeetbaar meer te doen as wat ons ooit kan vra, dink of voorstel! Hy is nog nie klaar met jou of met jou situasie nie! Vra Hom om jou deur jou twyfel te help… Hy is werklik in beheer daarvan!