Goeie nuus!

Waaraan meet jy jou waarde? Aan jou suksesse of jou mislukkings?

Hopelik nie een van die twee nie, want dit is ’n skewe maat. Nóg jou grootste oorwinning, nóg jou ergste mislukking mag jou waarde bepaal.

Maande gelede het ek erg gesukkel om my waarde reg te meet. Dit het gevoel asof alles misluk.

Een oggend lê ek heel beteuterd op my bank en vra die Here om my deur sy Heilige Gees te bemoedig, want siestog, foeitog.

As antwoord hoor ek ’n fluistering in my gees: Jy weeg mos nou ’n leeftyd se sukses op teen iets wat jy as ’n mislukking beskou, al is dit nie werklik ’n mislukking nie.

Ek het skielik regop gesit en nagedink oor my situasie. Ek het besef die Here is reg. Dit waarmee ek besig was, wás suksesvol. Daar was belangrike aspekte wat nie wou regkom nie, hoofsaaklik omdat die inwerkingstelling daarvan moeilik was en groter uitdagings gebied het as wat ek verwag het. Ál wat ek kon raaksien, was die probleme. Dít het my blind gemaak vir die dinge wat wél gewerk het.

Ons almal doen dit: Ons beskou wat nie werklik mislukkings is nie as mislukkings, bloot omdat dit nie heeltemal uitwerk soos ons gedink het dit moet nie. Maar selfs al hét ons misluk, is dit nie onoorkombaar nie. Talle hoogs suksesvolle en bekende mense het misluk voordat hulle sukses bereik het. Ons weet net nie van hul stryd nie.

Ons moet ons waarde met die regte maat meet. Dit kan moeilik wees wanneer jy midde-in ’n suurlemoenseisoen is. Ons meet ons waarde aan dít wat ons in ons lewe as waardevol beskou. As daar baie waarneembare waarde is, verhoog dit ons eiewaarde. Min waarneembare waarde verlaag ons eiewaarde.

Maar nie een van ons staan gelyk aan die waarneembare waarde in ons lewe nie.

Jy is nie jou foute nie. Jy is nie jou mislukkings nie. Jy is nie jou omstandighede nie. Jy is nie wie ander sê jy is nie. (Jy is ook nie jou suksesse nie!) 

Jy is wie God sê jy is.

Almal maak foute. Dit is maar hoe dit gaan. Almal misluk van tyd tot tyd. Baie van ons beland in situasies en omstandighede wat pynlik is en ons weet nie hoe om te hanteer nie.

Dit mag nie ons identiteit word nie. ’n Leeftyd van goeie besluite en suksesse kan nie ongedaan gemaak word deur enkele foute of mislukkings nie.

Sorg dat jy die skaal reg instel sodat jy jouself en jou lewe met die regte maat kan meet.

Lei in Deernis en Besorgdheid

Hoe moet ons reageer wanneer ons gekoesterde ideale, uit die bloute, ons gesin se huidige en toekomstige veiligheid en ook alle ander lewensdrome waarvoor ons gewerk en waarin ons belê het, skielik bedreig word? Terwyl ek oor hierdie vraag nagedink en gebid het, het dit vir my duidelik geword dat daar tog antwoorde is.

Eerstens, moet ons met deernis en besorgdheid reageer teenoor diegene wat ly en diegene wat seer het. Sedert die koms van sosiale media is ons nie meer omstanders of verbygangers nie. Ons het deel geword van deurlopende gebeure en spelers wat deel van die aksie is. Hierdie medium kan ons ten diepste beïnvloed en deernis in ons wek wanneer ons sien hoe ander in ons wêreld swaarkry. Daar moet egter ‘n groter rol vir ons wees as om net diep geroer te word deur dit wat ons deur die luggolwe sien en hoor. 

Wat is ons verantwoordelikheid? 

Wanneer ons teenspoed ervaar, is dit gerusstellend om iemand te hê wat die pad saam met ons stap. Dit is vertroostend om te weet dat ons God, “die God [is] wat ons bemoedig” (2 Kor. 1: 3-5), wat belowe het om ons nooit te versaak of in die steek te laat nie. Een van die dinge wat ons te midde van tragiese omstandighede kan doen, is om met deernis en begrip na ander uit te reik — om mense in nood by te staan en hulle te vertroos (Matt. 5: 4). Ons moet in moeilike tye na ander uitreik. Deernisvolle mense is diegene wat die pyn van ander ervaar en optree om daardie pyn op enige manier te help verlig. 

Terwyl ons in vertroosting na ander uitreik, wil ek jou egter ook daaraan herinner dat God ons grootste bron van troos is en altyd sal wees. Hy identifiseer met ons in ons hartseer en pyn, omdat sy Woord ons leer dat “Hy ‘n man van lyding is wat pyn geken het” (Jes. 53: 3). Hy verstaan ​​ons unieke omstandighede, onsekerhede en vrese beter as onsself. Terwyl Hy ons in die moeilike tye van ons lewens vertroos, is ons dan beter toegerus om ander op ons beurt te help vertroos. 

Mag ek vir jou wat ly, wat diep bedroef en seergemaak is oor die verliese in jou lewe, sê dat God jou bron van vertroosting en krag sal wees.

Hy treur saam jou terwyl jy die laste van jou verliese dra en Hy deel die erge gevoel van leegheid en hulpeloosheid wat jy mag ervaar. Nietemin, te midde van daardie smart, verlaat Hy jou nie. Hy bly aan jou sy en bied jou Sy genade in die donkerste dae, want dit is Sy begeerte om jou hart te vertroos (2 Kor. 1: 4).