Teleurstelling

Ons volgende held, Elia, is nie net die bekendste profeet nie, maar ook een van die mees invloedryke mense in die hele Ou Testament.

God stuur Elia om Israel te red van Baäl-aanbidding. Elia daag die profete van Baäl op die berg Karmel uit om te kyk wie die ware God is – of God of Baäl met vuur uit die hemel sal antwoord. Toe die ware God met vuur antwoord, het die mense op hul gesigte geval en uitgeroep: “Die Here is God!” Elia het toe al 450 profete van Baäl doodgemaak, gebid vir reën om die droogte te laat eindig (waarop ’n groot reënstorm volg) en toe hardloop hy al die pad tot by die hoofstad van Jisreël.

Maar in Jisreël het dinge vir Elia begin ontrafel.

Koningin Isebel het gehoor dat Elia die profete van Baäl om die lewe gebring het en sy het vir hom die volgende boodskap gestuur: “Mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie.” (1 Konings 19:2)

Dis ongelooflik as mens dink aan al Elia se heldedade tot op hierdie punt, dat Elia nou bang word en vlug. Wat het dan gebeur?

Elia het breekpunt bereik.

Om dit eenvoudig te stel, hy is uitgeput. Boonop word hy nou ook met sy eie beperkings gekonfronteer. Hy het al die pad tot by Jisreël gehardloop, waar hy herlewing verwag het, maar toe hy daar kom, het niks verander nie. Ten spyte van sy beste pogings het hy nie daarin geslaag om Israel te red nie. En nou is hy diep teleurgesteld.

Teleurstelling kan ons in ’n krisis dompel. Voeg uitputting by die mengsel en alles lyk tien keer erger.

Onder hierdie omstandighede gebeur dit dikwels dat ons as mans onsself isoleer. Ons ontsnap na ons grot of dalk die gholfbaan. Ons bestee ons tyd deur sport te kyk, of ons vind ons ontsnapping in destruktiewe gedrag, soos om te veel alkohol te drink of pornografie te kyk. 

Elia het homself ook isoleer. Hy reis alleen na die woestyn, gaan sit onder ’n besembos en bid om dood te gaan. “Nou is dit genoeg, Here! Neem my lewe, …” (1 Konings 19:4)

Ons is ook dikwels oormoeg in ons oomblikke van krisis, soos Elia hier voel. En al wat ons moet doen (tensy die huis besig is om af te brand) is om te rus en te herlaai. Ek hou van hierdie aanhaling van die Amerikaanse sokkerspeler,Vince Lombardi:

“Uitputting maak lafaards van ons almal.”

God verstaan dat ons fisiese liggame beperkings het. Die engel van die Here berei ’n maaltyd vir Elia voor, maak hom wakker en moedig hom aan om te eet, want die reis is nog glad nie verby nie.

Sien jy, jou beperkings is nie die einde nie, selfs al voel dit asof jy die stryd verloor het. God was nog nie klaar met Elia nie. God se plan vir Elia en vir Israel is steeds op koers. God stuur vir Elia om twee konings te salf, sowel as sy opvolger, Elisa. Tydens die verheerliking op die berg het God vir Elia langs Moses ingesluit, waar hulle twee met Jesus kan praat oor God se ware plan om nie slegs Israel te red nie, maar die hele mensdom.

Ek wonder wat Elia vir ons sou sê as hy vandag hier was?

Dalk sou hy sê: “Wees sterk! Moenie moed verloor nie. God is saam met jou in hierdie ding. Hy is jou Rots, jou skild, jou skuilplek, jou krag, jou helper. En Hy ken geen beperkings nie.”