God is getrou

Dit is al gesê dat hoop soos suurstof is vir die siel. Ons moet kan glo iemand sal ons help, dat omstandighede reg sal uitwerk, dat drome regtig waar kan word en dat God goeie dinge vir ons beplan.

Sonder hoop het ons niks wat ons in ons binneste lewend hou nie. Ons word moedeloos, gooi tou op en begin wegkwyn.

God se getrouheid is die fondament van ons hoop.

Soos die profeet Jeremia in die Ou Testament kan ons verby ons omstandighede kyk en glo in God se getrouheid. Jeremia het gesien hoe Jerusalem in puin lê en dat God skynbaar sy beloftes verbreek het, maar hy het bly vertrou in God se onfeilbare karakter.

Wanneer ons verstaan hoe getrou en betroubaar God is, kan ons baie verduur. Gesondheidskrisisse, finansiële uitdagings, gesinsdisfunksie, stres, eensaamheid, enige beproewing — God se getrouheid bied hoop. Sy liefdevolle medelye sal nooit, ooit eindig nie.

Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot (Klaagliedere 3:22-23, NLV).

Eintlik is dit die geheim tot ’n lewe van nimmereindigende vreugde en vrede.

  • Om te weet die almagtige, liefdevolle, alwyse God sal ons te hulp snel 100 persent van die tyd is bemagtigend en bevrydend.
  • Dit bevry ons van vrees, motiveer ons om aan te hou en stel ons in staat om moontlikhede te kan sien. 
  • Maak nie saak hoe omstandighede Sy getrouheid in twyfel trek nie, ons weet Hy sal ons nie teleurstel nie. 

Glo jy dit? Christene is geroep om nie net ’n getroue God te vertrou nie, maar om Hom te verkondig aan ’n wêreld sonder hoop. Die God wat goed, soewerein, heilig, wys, regverdig, liefdevol en getrou is bied redding van elke sonde, herstelling van elke verlies en seën in die plek van wanhoop.

Hy is die regte God van alle hoop, en Hy sal jou nooit in die steek laat nie. 

God Gebruik Beproewing

Soos ons deur die uitdagende tye in ons lewens gaan, kan ons een van twee dinge doen: groei of stagneer. Daar is ook geen veroordeling as jy teenoor God ontsteltenis voel wanneer moeilike tye jou pad kruis nie. Ons het almal al so gevoel, maar as ons Hom soek, sal ons Hom vind. Een van die maniere hoe ons weet dat ons geloof gedurende die moeilikhede groei, is wanneer die “hoekom” vrae verander na “hoe” vrae. 

Hoe gaan U dit in my lewe gebruik?
Hoe gaan U ander beïnvloed deur hierdie beproewing in my lewe?
Hoe gaan U deur hierdie verwoesting die goeie na vore laat kom?

Daar is ‘n baie gewilde gesegde onder Christene wat lui: “God laat alles ten goede meewerk.” Dit is ons algehele, hoopvolle waarheid. Ongeag of ons in ongewensde, uitdagende omstandighede beland het; of dit ons eie keuse was wat ons daarnatoe gelei het; God sal elke krieseltjie daarvan gebruik om ons lewens los te koop, ander te beïnvloed en eer te ontvang. Kom ons bespreek wat God met ons pyn doen.

Hy Verander Ons
Wanneer ons deur uitdagende beproewings gaan wat ons diep seermaak, wil ons meestal net “daaroor kom.” Om egter werklik oor iets te wees moet ons eers daardeur gaan. Ons moet deur die pyn werk, dit wat ons harte breek, hanteer om by die genesing aan die anderkant uit te kom.

Soos ons deur storms in ons lewe gaan sal ons sterker word. 

Hy Verander Ander
Baie mense gaan deur uitdagings in hul lewens wat uiteindelik aan hulle die ondervinding gee wat geen formele onderrig kan nie. Ons het dalk nie almal ‘n universiteitsgraad nie, maar ons is deskundiges in ons soort pyn. God sien dit en oorweeg ons as sy instrumente om ander te help. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1:4 dat “Hy ons bemoedig sodat ons ook ander kan bemoedig.” Hy laat ons nie deur die diepste, donkerste teëspoed gaan net om te sê dat ons daardeur is nie. Nee, sy begeerte is dat ons die vertroosting wat Hy ons gee ook met ander sal deel. 

Romeine 8:28 sê dat God alles ten goede laat meewerk.

Nie net sekere goed nie maar alles.

God het die ergste ding wat ooit kon gebeur—Jesus se dood aan die kruis—laat meewerk om die verlossing van die mensdom teweeg te bring. Hoe erger die pyn, hoe groter is die geleentheid vir God se verlossing om pragtig vertoon te word. Met elke verhaal van verlossing ontvang God die eer omdat Hy die tragedies in ons lewens in oorwinnings verander. 

Dink dalk bietjie hieroor:

  • Wat was die mees uitdagende beproewing wat jy al deurleef het?
  • Hoe kan jy die pyn gebruik om die lewe van ander te beïnvloed daarmee?

Neem jy notas?

George Mueller noem iets interesant hy sê:

Indien ons begeer om ons geloof te versterk moet ons nie wegskram van geleenthede waar ons geloof getoets, en dus, deur beproewing, versterk word nie.

Hoe reageer jy wanneer die lewe op jou intuimel? Wat is jou natuurlike reaksie, die dinge waarheen jy hardloop vir vertroosting, verligting of om te ontsnap? 

Om ‘n situasie te probeer vermy, vererger sake en ons eindig meer gefrustreerd omdat niks verander het nie. Ons mag selfs skuldig voel omdat ons nie sterk genoeg is om die doring in ons vlees te hanteer nie. Die uiteinde is dat ons verder weghardloop van die enigste persoon wie ons werklik kan help. 

Totdat ons gewillig is om ‘n eerlike gesprek met die Here te hê, sal ons nooit vrede beleef nie. Die vraag is egter hoe? 

Habakuk begelei ons deur hierdie vallei, met drie spesifieke aksies. Eerstens het Habakuk die skynbare onregverdigheid van die Here bevraagteken. Daarna het hy besluit om die bevraagtekening te staak en na God te luister. Derdens het hy notas geneem. Die Here het vir Habakuk beveel: “Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees.” (Habakuk2:2)

Hoekom sou God wou gehad het hy moet dit doen?

God het in der waarheid vir Habakuk gesê: “Skryf dit neer, sodat wanneer Ek myself waar en regverdig bewys, almal kan onthou dat Ek ‘n God van My woord is.” Wanneer die Here vir jou iets sê, hou rekord daarvan, want jou geestelike vyand is bedrewe daarin om die saad van waarheid wat God wil plant, te steel. 

Dalk dink jy: ” Komaan Pieter! Ek hoor wat jy wil sê, maar ek is net nie juis ‘n skrywer nie. Dit is ‘n goeie idee, maar verwag jy regtig dat ek my foon, tablet – of selfs belagliker, pen en papier – moet uithaal om neer te skryf wat ek dink God vir my sê? 

Dit is presies wat ek sê.

Die handeling om woorde op papier of ‘n skerm te sit, lewer ‘n getuienis, verseël ‘n gedagte en help om jou verantwoordbaar te hou. Hou rekord van God se boodskap aan jou. 

Bedink ‘n plan hoe jy op ‘n gereelde basis gaan rekord hou van jou gesprekke met God. Begin sommer vandag al.