Volharding

In ‘n wêreld waar ons toegang tot soveel onmiddellike bevrediging het, is dit maklik om oor iets om te gee, maar moeilik om jou aan iets te verbind — of dit nou ‘n televisieprogram, ‘n saak waaroor jy omgee of selfs ‘n vriendskap is. 

Dink daaroor. Wanneer onreg gepleeg word, kan jy maklik met ‘n sosiale media plasing aan jou woede uiting gee en teen die volgende dag al daarvan vergeet het. Wanneer jy eensaam voel is dit maklik om vir ure deur kommentare te blaai in plaas daarvan om doelbewus met iemand anders in verbinding te tree.

Tog mis ons iets teen die einde van die dag en dis waar die deug van volharding ter sprake kom. 

Volharding moet egter bewys word — dit kan nie bloot verkondig word nie. Wat dit nogal uitdagend maak, is dat volharding gewoonlik die resultaat van pyn en lyding is. 

Niemand het dit beter as Paulus geweet nie. Hy was sekerlik meer as enigeen in staat om kort, kragtige praatjies te lewer oor wat dit beteken om gedurende beproewings te volhard. 

Kom ons hersien sy pyn en terugslae: 

  • Hy is herhaaldelik in gevangenis geneem. 
  • Hy het nie een keer nie, maar drie keer skipbreuk gely. 
  • Hy is nie net een keer nie, maar vyf verskillende kere uitermate geslaan. 
  • Hy is gestenig, geslaan, het gevaar oral in die gesig gestaar en die las gedra om verskeie kerke te bedien. 
  • Hy het dikwels honger gely en was sonder voldoende klere.

Enige van hierdie dinge sou geweldig baie volharding vereis het, maar almal? Dit lyk onmoontlik. 

Soms lees ons die Skrif en vergeet ons lees van regte mense met regte gevoelens, regte vrese en regte fisieke behoeftes. Paulus was nie ‘n soort superheld nie. Hy was maar net ‘n doodgewone man. 

Tog het hy nie handdoek ingegooi toe hy voor hierdie beproewinge te staan gekom het nie. Hy het nie gekla oor sy aaklige lewe nie. Hy het nie op God begin skreeu oor die onregverdigheid om alles te verloor deur Hom te volg nie. 

Hy het sy pyn in ‘n doelwit verander. Terwyl hy in die tronk was het hy hierdie woorde geskryf: 

“Ek wil hê julle moet weet broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek ‘n gevangene is.” Filippense 1:12-13

Paulus het nie die werklikheid van sy ervaringe ontken nie. Hy het erken dat dit moeilik was. Trouens, hy het al sy pynlike ervaringe en lyding in 2 Korintiërs gelys. Tog het hy besef dat hy ‘n keuse het.

Hy kon kies om na die lewe deur die pyn van sy omstandighede te kyk; of hy kon kies om God se goedheid te midde van sy lyding raak te sien. 

Ons het net soos Paulus, daagliks die keuse om te volhard. Jesus het ons mos belowe dat ons dit in hierdie lewe moeilik sal hê. Tog, op daardie moeilike dae — die dae wanneer dit swaar is om die goedheid van God raak te sien — kan ons kies om aan te gaan in die wete dat ons ewige loon meer werd is as ons tydelike pyn en lyding. 

Wanneer ons voel ons kan regtig nie meer volhou nie, ontmoet God ons met nog meer van Sy genade, krag en mag. 

Hoekom Ons Versoekings en Beproewings Ondervind

Beproewings veroorsaak dat die eerste woord wat ons uiter, waarom is. Beproewings en versoekings is moeilik, pynlik en maak ons terneergedruk, daarom vra ons gewoonlik: “Hoekom gebeur dit met my?” , sonder om ooit die antwoord wat ons hierop verwag te ontvang. Ons geloof word hierdeur getoets en dikwels oorweldig twyfel ons omdat ons eie begeertes getoets word. 

Jesus leer ons dat ons moeilikheid sal hê.

Die lewe van Christus se volgelinge is nie sonder moeilikhede nie. Ons leef in ‘n gebroke en gevalle wêreld saam met gebroke en gevalle mense wat gebroke en gevalle dinge doen. Natuurlik sal daar altyd beproewings wees. Mense sal dinge doen wat ons beïnvloed. Ons sal dinge wat onsself en ander mense beïnvloed. Sonder dat ons dit moedswillig doen, veroorsaak ons dade soms pyn in die lewe van ander, miskien ook in ons eie.

Die volgende is enkele redes hoekom ons deur beproewings gaan:

Geestelike Ontwikkeling
Ongeag hoe beproewings ons lewens binnedring, kan hulle gebruik word as ‘n middel om ons te versterk en ons karakters en geloof te ontwikkel. Wanneer ons dinge beleef wat ons geduld en uithouvermoë toets, kan ons óf meewerk en dit toelaat om ons te versterk óf ons kan aanhou om daarteen te veg. Dit is ongelooflik moeilik om toe te laat dat ons gevorm word deur moeilike omstandighede, maar wanneer ons toelaat dat dit ons suiwer, is die produk wat gelewer word ‘n meer Goddelike weergawe van onsself en vir seker die moeite werd.

Gevolge van Keuses
Daar is ‘n harde werklikheid wanneer dit by keuses en die gevolge daarvan kom. Dikwels is ons beproewings en moeilike tye ‘n direkte gevolg van hoe ander hulle lewens lei of hoe ons ons lewens lei. Ons kan ly as gevolg van iemand anders se aksies of dié van onsself. Sommige dade is sondig en wanneer dit so is, is die gevolge glad nie goed nie. 

Geestelike Aanvalle
Ons gee aan Satan, ons geestelike vyand, óf te veel eer óf ons onderskat hom. Elke slegte ding wat met ons gebeur is nie altyd sy skuld nie, maar hy speel wel ‘n rol in die slegte omstandighede wat ons in die gesig staar. 

Dink terug aan ‘n beproewing wat jy deurgemaak het. Dink jy dit was ‘n karaktertoets as gevolg van ‘n keuse of ‘n geestelike aanval?