Onthou God is in Beheer

Ons het opgemerk dat ons reaksie op tragedie met deernis en besorgdheid moet wees, en dat ons ons geloof, moed en vertroue in God moet uitoefen, wat belowe het om ons nooit te verlaat of in die steek te laat nie. Daar is ook ‘n derde reaksie. 

Dit is natuurlik vir diegene wat met skielike ellende te doen het, om te vra: “God waarom het U toegelaat dat dit gebeur?” Hierdie vraag moenie geïgnoreer word nie, maar moet gekonfronteer word. Vir diegene wat God as hul hemelse Vader ken, is ons nie bang om moeilike vrae aan Hom te stel nie. Ons weet dat die duidelike beloftes wat in Sy woord gevind word en om te verstaan ​​waarom Hy tragedie toelaat, ‘n gepaste reaksie is.

Daar is egter mense wat glo dat ons nooit vrae aan God moet stel nie.

Dit is nie Bybels nie. Die moedige koning Dawid het dikwels kommentaar gelewer op sy onvermoë om die weë van God te verstaan ​​en was soms reguit in sy ondersoekende vrae aan die Vader. Ons kan die weë van God leer deur sy antwoorde te vind vir die moeilike probleme en hartseer wat ons ervaar. Ons mag God nooit buite rekening laat nie. 

Het God geweet van die struikelblok, ellende of tragedie voordat dit met jou gebeur het? Ja, omdat Hy alwetend is (Ps. 139). Het God hierdie ellende of tragedie geïnisieer? Nee — maar Hy het toegelaat dat dit gebeur. As Hy van hierdie dinge geweet het, waarom laat Hy dan toe dat dit gebeur? Dink mooi oor hierdie vrae. Die Skrif leer ons dat die troon van God in die hemel gevestig is en dat Sy heerskappy oor alles regeer (Psalm103:19). Dit is duidelik dat ons vertel word dat God in beheer is. Punt.

Niks gebeur sonder Sy kennis, begrip en krag nie.

Kom ons verbeel ons egter vir ‘n oomblik dat God nie in beheer is nie. As Hy nie is nie, wie is dan? As die struikelblokke of tragedie wat in jou lewe kom, nie deur God gekeer is nie, bestaan ​​daar iewers iets kragtiger as God. En dit is eenvoudig nie die geval nie! Diegene van ons wat gelowig is, is deur ervaring en geloof oortuig dat daar geen mag in hierdie heelal gelyk is aan ons God nie — en ons glo dat Hy in absolute en totale beheer is.

Sommige sal egter steeds vrae vra: “Waarom het God toegelaat dat dit gebeur?” Met alle eerlikheid in my hart reageer ek deur te sê: Vra Hom. Betrek Hom biddend by jou vrae en bekommernisse. Hy is toegewyd om op die openhartige en opregte hart te reageer. Hy is nie bang vir jou vrae nie. Hy gee eerlike antwoorde. Wanneer jy Hom opreg soek, waarborg ek dat Hy vir jou die antwoorde op jou vrae sal begin gee en terselfdertyd jou lewe sal verander.

Jy mag dalk selfs vind dat jy Hom vra: “Here wat wil U my leer deur hierdie gebeure?”

Volgens my ervaring werk God alles ten goede mee en selfs in moeilike omstandighede beloof Hy om vertroosting en krag te bied aan die bedroefde hart.

Lei in Deernis en Besorgdheid

Hoe moet ons reageer wanneer ons gekoesterde ideale, uit die bloute, ons gesin se huidige en toekomstige veiligheid en ook alle ander lewensdrome waarvoor ons gewerk en waarin ons belê het, skielik bedreig word? Terwyl ek oor hierdie vraag nagedink en gebid het, het dit vir my duidelik geword dat daar tog antwoorde is.

Eerstens, moet ons met deernis en besorgdheid reageer teenoor diegene wat ly en diegene wat seer het. Sedert die koms van sosiale media is ons nie meer omstanders of verbygangers nie. Ons het deel geword van deurlopende gebeure en spelers wat deel van die aksie is. Hierdie medium kan ons ten diepste beïnvloed en deernis in ons wek wanneer ons sien hoe ander in ons wêreld swaarkry. Daar moet egter ‘n groter rol vir ons wees as om net diep geroer te word deur dit wat ons deur die luggolwe sien en hoor. 

Wat is ons verantwoordelikheid? 

Wanneer ons teenspoed ervaar, is dit gerusstellend om iemand te hê wat die pad saam met ons stap. Dit is vertroostend om te weet dat ons God, “die God [is] wat ons bemoedig” (2 Kor. 1: 3-5), wat belowe het om ons nooit te versaak of in die steek te laat nie. Een van die dinge wat ons te midde van tragiese omstandighede kan doen, is om met deernis en begrip na ander uit te reik — om mense in nood by te staan en hulle te vertroos (Matt. 5: 4). Ons moet in moeilike tye na ander uitreik. Deernisvolle mense is diegene wat die pyn van ander ervaar en optree om daardie pyn op enige manier te help verlig. 

Terwyl ons in vertroosting na ander uitreik, wil ek jou egter ook daaraan herinner dat God ons grootste bron van troos is en altyd sal wees. Hy identifiseer met ons in ons hartseer en pyn, omdat sy Woord ons leer dat “Hy ‘n man van lyding is wat pyn geken het” (Jes. 53: 3). Hy verstaan ​​ons unieke omstandighede, onsekerhede en vrese beter as onsself. Terwyl Hy ons in die moeilike tye van ons lewens vertroos, is ons dan beter toegerus om ander op ons beurt te help vertroos. 

Mag ek vir jou wat ly, wat diep bedroef en seergemaak is oor die verliese in jou lewe, sê dat God jou bron van vertroosting en krag sal wees.

Hy treur saam jou terwyl jy die laste van jou verliese dra en Hy deel die erge gevoel van leegheid en hulpeloosheid wat jy mag ervaar. Nietemin, te midde van daardie smart, verlaat Hy jou nie. Hy bly aan jou sy en bied jou Sy genade in die donkerste dae, want dit is Sy begeerte om jou hart te vertroos (2 Kor. 1: 4).