Om die bose te oorwin

Hoe reageer jy op iemand wat jou nie terug liefhet nie? Of nog erger, iemand wat antagonisties is tot jou geloof, selfs vyandig? Hoe reageer ware spiritualiteit op onreg?

As jy ’n duidelike voorbeeld hiervan soek, kyk net na Jesus. Jesus het ’n klomp vyande gehad en het die grootste van onregte verduur. Hoe het Hy reageer?

Met liefde. Geen wraak, geen vervloeking, geen vergelding nie. Net liefde. 

Dit kan baie moeilik wees om mense te hanteer wat die oorsprong van baie boosheid was in ons lewens. Ongeag of dit mishandeling, onregverdigheid of opsetlike verraad was nie, dit kan onmoontlik voel om verby ou wonde en bitterheid te beweeg. 

Tog gee Paulus vir ons twee groot opdragte in Romeine 12:14-21 wat ’n prentjie skilder van liefde ondanks teenstand:

Eerstens: “Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie” (v. 14)

Tweedens: “Moenie vir enigiemand kwaad met kwaad terugbetaal nie” (v. 17)

Ons moet boosheid beveg nes Jesus het. Ons word geroep om lewende offers te wees wat nie meer gelyk is met hierdie wêreld nie. Ons moet seën, want dit is wat God doen. 

Trouens so ver dit moontlik is, moet ons “goeie verhoudings handhaaf met alle mense” (v. 18). Dit is nie maklik nie, maar God skenk ons die genade om dit te doen. Ons moet die boodskap van die evangelie vergestalt.

Konflik is soms onafwendbaar, maar as ’n lewende offer met ’n hernude gees is jy nie geroep om in enige situasie ’n antagonis te wees nie. Ware spiritualiteit beteken om te weier om sake in eie hande te neem en dit aan God oor te laat. Is jy bereid om God te glo en vertrou dat jou lewe, jou verhoudings en jou roeping veilig is by Hom?

Bitterheid maak jou doof.

Bitterheid teenoor God verhinder jou om Sy stem te hoor. Wanneer bitterheid ookal probeer om ‘n houvas op jou te kry, weier dit. Baie keer probeer die duiwel ons laat dink dat ons die enigste een is wat deur ‘n moeilike tyd gaan. Ek wil nie onsimpatiek klink nie, maar hoe erg ons probleme ookal is, iemand anders het altyd ‘n erger probleem.

‘n Vrou het vir my gewerk wie se man haar na nege en dertig jaar se getroude lewe verlaat het. Hy het eenvoudig vir haar ‘n nota gelos en is weg. Dit was ‘n tragedie vir haar! Ek was so trots op haar toe sy na ‘n paar weke vir my sê: ” Pieter, bid asseblief vir my dat ek nie kwaad word vir God nie. Satan versoek my baie ernstig om kwaad te word vir Hom. Ek kan nie kwaad word vir God nie. Hy is die enigste Vriend wat ek het. Ek het Hom nodig!”

Bitterheid wou wortel skiet in die hart van die tannie, omdat haar lewe nie geword het wat sy gehoop het nie. Wanneer ons seerkry, moet ons onthou dat elke mens ‘n vrye wil het en dat ons nie daardie vrye wil kan beheer nie – selfs nie deur gebed nie. Ons kan bid dat God sal praat met die mense wat ons seermaak; ons kan Hom vra om hulle te lei om die regte ding te doen in plaas van die verkeerde, maar die uiteinde is dat Hy hulle moet toelaat om hul eie keuses te maak.

As iemand ‘n keuse maak wat ons seermaak, behoort ons God nie daarvoor te blameer en bitter te word teenoor Hom nie.

God se Woord vir jou vandag: As jy seerkry, moenie God ooit blameer nie. Hy is die beste Vriend wat jy het.

Waarheid maak vry

Ons leef in ’n land waar ons soveel vryheid van regte en spraak en godsdiens het, en tog leef meer mense as slawe in ’n tronk as wat die korrektiewe dienste se statistieke vir ons sou weergee. 

Vryheid is nie beperk tot ’n plek of omstandighede nie.

Paulus was vasgeketting en geboei in ’n fisiese tronk, maar hy was vry. Ander mense leef weer gemaklike lewens in gemaklike huise en werke, en tog is hulle die slawe van bitterheid, gejaagdheid, geketting en geboei aan materialisme en perfeksionisme.

Die grootste vonnis is nie tronkstraf agter tralies nie, maar ’n lewe en ’n ewigheid sonder Jesus.

Waarheid en vryheid gaan saam soos Oros en water. En Jesus verduidelik dit vir ’n groepie geleerde Jode. Hy sê in Johannes 8:31-32: “Julle is regtig my volgelinge as julle glo wat Ek sê. Hou vas daaraan en leef daarvolgens. So sal julle ontdek wat vir God belangrik en sinvol is. En hoe meer julle dit ontdek, hoe meer sal julle word wat God julle gemaak het, vry mense.”

Bly getrou aan Jesus se woorde, leef in noue verbintenis met Jesus se boodskap. Dan sal jy die waarheid ken en hierdie waarheid sal jou vrymaak, dit sal jou maak wat jy bedoel is om te wees – vry!

Waarheid is ’n Persoon, Jesus Christus. Vryheid kom deur geloof in Hom en ’n verhouding met Hom waar ek ontdek en meer en meer die mens word wat God my gemaak het om te wees.

Dit is alles waarheid wat jou kan vrymaak van bitterheid en geldgierigheid en uitbranding, maar die waarheid moet eers toegepas en geleef en gedoen word voordat dit jou kan vrymaak. Mark Twain het gesê: “The truth will set you free, but first it will make you miserable.” 

Jy weet jy moet iets gaan doen wat nie altyd so lekker en maklik is om te doen nie, maar jy doen dit om vry te kom en vry te leef soos God bedoel het jy moet leef. En dan die bevestiging in Jakobus 1:25: “Iemand wat so ernstig in God se wil belangstel en dit wat hy daar hoor ook gaan doen, het die ware geluk en sin van die lewe ontdek.”