Angs kan onvoorspelbaar wees.

Angs kan onvoorspelbaar wees. Die een oomblik gaan alles goed. Die volgende, word jy meegesleur in ‘n golf van verlammende emosionele en geestelike chaos. Jy haal diep asem. Maak jou oë toe. Oefen die kalmerende fisiese reaksies wat jy geleer is om te doen wanneer jy angs ervaar. Maar angs affekteer ons nie net fisies nie. Dit neem alles oor.

Dit is die rede waarom ons ons fisiese reaksies met geestelike waarhede moet bymekaar bring omdat dit ons help om ons fokus te verskuif. Ons gedagtes moet rus vind.

Die Bybel help ons om ons harte te herkalibreer en te kalmeer.

Eerstens, moet ons onsself met die Skrif bewapen wanneer ons in die regte gemoedstoestand is, sodat ons gereed is om te veg wanneer ons aangeval word. Memoriseer Skrifgedeeltes wat jy as wapens kan gebruik wanneer die golwe van angs jou tref. Daardie verse herinner ons aan die waarheid oor God en lei ons aandag van die donker plekke af weg.

Jesaja 12:2 sê vir ons dat ons op God kan vertrou om ons te red, en dat ons nie bang hoef te wees nie. Hoe kragtig is dit? Ons hoef nie te vrees nie. Ons kan God vertrou. Hy sal ons red. Hy is Heer. Hy heers oor alles, en Hy kan ons red, ongeag hoe vêr ons verdwaal het. Hy is daar.

Wanneer ons ons gedagtes met sulke waarhede vul, gee ons God toestemming om die las van ons swaar belaaide harte te neem en ons rus te gee. Hierdie waarhede gee ons ook die krag om die stryd te veg en te wen.

Herhaal hierdie waarhede totdat jy voel dat die angsgolwe jou verlaat, want die herhaling van waarhede stel ons vry van die leuens van angs.

God verwag hierdie soort afhanklikheid van ons.

Ons hoef nie te wag vir ‘n traumatiese geestelike stryd om Sy Woord te mediteer nie. Ek glo dat as my verstand op die waarheid van die Skrif gefokus is, die oorsaak van die angs wat my vroeër oorweldig het, dan minder krag het. (sien Romeine 8: 6).

Nader God deur Sy Woord. Laat dit jou gedagtes oorneem en jou siel se angs, wat onder die oppervlak lê, genees. Kies om jou vrees vir Hom te gee. Vertrou op Hom om jou te red.

Christen of “Christen-ish”?

Drie klein letters maak ‘n wêreld van verskil. Saam onderskei “I, “S”, en “H” Christen van “Christenish” en merk die verskil tussen reg en verkeerd, lewe en dood, hemel en hel. Daar is niks beter vir jou geestelike welstans as om in ‘n Christelike kerk te wees nie. Daar is niks erger vir jou geestelike welstans as om in ‘n “Christenish” kerk te wees nie.

Hier is ‘n paar punte van elk.

‘n Christelike kerk leer jou die Bybel. Dit is verbind tot die onfeilbaarheid, genoegsaamheid, duidelikheid en gesag van die Woord van God en preek dit weekliks met selfvertroue en konsekwentheid. ‘n “Christenish” kerk leer jou oor die Bybel. Dit is daartoe verbind om lewenslesse te gee en gebruik die Skrif as ‘n beginpunt om mense te leer hoe om lewens van sukses en vervulling te leef.

‘n Christen erken die diep verdorwenheid van homself. Hy/Sy erken dat ons almal diep afwykend is omdat nie een van ons selfs die minste geregtigheid het om voor God te kan staan sonder Jesus nie. ‘n “Christenish” verkondig die ingebore goedheid van die mensdom. Hy/Sy erken dat ons nie is wat ons kon en behoort te wees nie, maar moedig ons aan om te glo dat ons met genoeg moeite daar kan kom.

‘n Christen maak sy/haar kern-deklarasie in die lewe die voltooide werk van Christus. Die goeie nuus van genade bevry ons van die onmoontlike taak om ons eie verlossing te verdien en ontvang net wat Christus Jesus alreeds bereik het. ‘n “Christenish” het sy/haar kernverklaring die onvoltooide werk van die mensdom. Die slegte nuus van werke word die wrede en onmoontlike pad om God te beïndruk met dade wat Sy oog sal vang en Sy guns sal wen.

‘n Christen verklaar die plaasvervangende dood van Jesus Christus. Om te glo dat ons sonde die regverdige toorn van God uitgedaag het, verklaar dit in ontsag dat die Seun van God ons sondes gewillig op Homself geneem het en die volle woede van die Vader se toorn geabsorbeer het namens ons. ‘n “Christenish” verkondig die wroklose liefde van God en die voorbeeldige lewe van Jesus Christus, en handhaaf Christus as die uiteindelike voorbeeld van wat ‘n mens kan en moet wees.

‘n Christen kerk preek die evangelie van regverdigmaking deur genade alleen, deur geloof alleen in Christus Jesus alleen. Dit roep mense om hul van hul sondes te laat bekeer en om Jesus Christus vir vergifnis te vra. ‘n “Christenish” kerk preek ‘n evangelie van sosiale geregtigheid of persoonlike voorspoed. Dit noem mense om sosiale ongelykhede te regverdig of om finansiële verryking te eis, om slegs van onvoldoende aksie of onvoldoende geloof te bekeer.

‘n Christelike kerk vergader elke week om die God van die Bybel volgens die Bybel te aanbid. Om hul wanhopige behoefte aan goddelike wysheid te ken, lees hulle die Bybel, preek die Bybel, bid die Bybel, sing die Bybel en gemeenskap rondom die Bybel. ‘n “Christenish” kerk vergader elke week vir bemagtiging of vermaak. Hul dienste word meer gevorm deur popkultuur of persoonlike voorkeur as deur die Heilige Skrif.

‘n Christelike kerk preek die eksklusiwiteit van Jesus Christus. Dit spreek Skrif uit deur te sê dat Jesus die weg is, die waarheid en die lewe en dat daar geen ander manier is om met die Vader versoen te word nie, maar deur Hom. ‘n “Christenish” kerk dring daarop aan dat Jesus Christus ‘n weg kan wees, maar nie noodwendig die weg nie, en verklaar eerder dat alle paaie uiteindelik na dieselfde bestemming lei.

‘n Christelike kerk verkondig die bestaan van hemel en hel. Dit hou die gesag van die Bybel in om met mense te pleit om na Jesus Christus te draai en gered te word van vernietiging. ‘n “Christenish” kerk bevestig ‘n hiernamaals, maar ontken die moontlikheid van ewige straf vir diegene wat gekies het om die vrye aanbod van die evangelie te verwerp.

Daar is niks in die hele wêreld so kosbaar as ‘n ware Christelike kerk nie. Daar is niks in die hele wêreld so gevaarlik soos een wat net Christenish is nie. Kies jou kerk goed.