Stel Jou Grense

Regdeur die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, beskryf hulle hoe baie tyd Jesus in afsondering spandeer het—weg van sy dissipels, die skares en die gewoel van sy bediening. Die feit dat Sy optrede so dikwels genoem word, dui daarop dat Jesus dit reggekry het om grense te stel wat Sy tyd aan betref. Net soos Jesus, moet ons ook grense stel en ons tyd bestuur sodat ons van hulp kan wees vir ander.

Net soos Jesus, moet ons tyd inruim vir gebed (Markus 1:35) en Bybelstudie. Die meeste van ons is gewoond daaraan om ‘n tiende van ons inkomste vir die werk van die Here te gee. Moet ons nie ook ‘n tiende van ons tyd gee nie? As ons program net aan werk en huis spandeer word en ons dan probeer om tyd in te ruim vir gebed en Bybelstudie, sal ons verseker misluk. Voordat jy verder aangaan met hierdie gedagte, neem tyd en bepaal hoeveel tyd jy daagliks uitsluitlik aan gebed en Bybelstudie gaan spandeer.

As jy eers duidelike grense gestel het vir jou geestelike roetine, sal dit help as jy ‘n soortgelyke houding inneem teenoor jou tyd by die werk en die huis.

Dit help my as ek ‘n roetine het wat werk en vrye tyd balanseer. Ek oorweeg tans om omtrent elke dag 4h45 kantoor toe en is 16h00 terug by die huis te kom. Hierdie voorspelbare roetine stel duidelike grense sodat ek op my werk kan konsentreer. Is my werk ooit klaar? Natuurlik nie. Dit sal egter dieselfde wees al begin ek op ander tye werk. Werk is nooit klaar nie. As ek ‘n duidelike streep trek wat my kantoorure aan betref, het ek genoeg tyd om saam met my vrou, kinders en kerkfamilie te spandeer.

As jy nie grense stel vir jou tydsbesteding nie, sal iemand anders dit doen.

As jy dit nie alreeds doen nie, volg Jesus se voorbeeld en stel duidelike grense oor hoeveel tyd jy waar spandeer. Dit is die eerste stap as jy begin om jou tyd en kalender goed te bestuur.