Leef Vreesloos

Ons moet dapper wees om enige tragedie in die gesig te staar — met vasberadenheid en sonder vrees.

Ons is nie ‘n vreesbevange volk nie. Ons gee nie skielik op, net omdat iets ons bang maak nie. Nou is daar miskien sommige van julle wat diep bang of oorweldig is met vrees. As jy jouself tans in ‘n situasie bevind waar jy ‘n stryd voer in ‘n gees van vrees, laat my dan ‘n vers met jou deel wat God deur die jare gebruik het om my te help in tye toe rasionele en irrasionele vrees my vertroue en tevredenheid bedreig het: 

Ek is die HERE jou God, ek vat jou hand, Ek sê vir jou: Moenie bang wees nie, Ék help jou. (Jes. 41:13)

Ons het die reg om godvresend te wees, sonder vrees. Ons het die reg om dapper en vol selfvertroue te wees om die eenvoudige rede dat God belowe het om namens ons in te gryp. Beteken dit dat ons nooit sal ly onder gevolge nie? Nee, glad nie. Sal ons altyd vry wees van swaarkry en teenspoed? Natuurlik nie. Beteken dit dat tragedie nie ons lewens sal raak nie? Definitief nie. Dit beteken dat wanneer ons individueel of gesamentlik soewerein onder die beskerming van God staan, ons verseker kan wees dat Hy ons nie sal faal nie.

Ongeag die ramp wat ons in die gesig staar of die vyand by ons deur, met ons God, sal ons seëvier. 

Onthou jy my vorige opmerkings oor Dawid? Hy het geweier om verstrik te raak deur vrees, omdat hy vol vertroue was dat God met hom was en hom sou verlos van die vyande wat hom agtervolg het. In Psalm 46:2 sê Dawid: “God is vir ons ‘n toevlug en beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.” Hierdie skaapwagter het koning geword en geleer hoe om die teenwoordigheid van die almagtige God te ervaar, te midde van teenspoed en tragedie. Ongeag die omstandighede, was Dawid se absolute versekering dat God in sy lewe teenwoordig was.

Die 57ste Psalm van Dawid was ook deur die jare vir my nuttig: 

Wees my genadig, o God! Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is (vers 1).

Miskien dink sommige van julle, omdat ek ‘n pastoor is, dat ek ‘n lewe gehad het wat vry is van teenspoed en tragedie. Dit kan nie verder van die waarheid af wees nie! By baie geleenthede, te midde van uiters moeilike omstandighede, het ek myself aangetrokke tot hierdie verse gevind, terwyl ek troos en sekerheid by God gesoek het. En hier het ek my geanker aan sy belofte: wanneer ons harte so leeg en ons pyn so intens is, wanneer ons seer so diep loop en ons hartseer oorweldigend is, moet ons na die Vader kom in die skadu van sy vleuels en toevlug vind “totdat die vernietiging verbygaan.”

Ek het in my lewe gevind dat enige rampspoedige tragedie wat ek ervaar het of pyn wat ek gevoel het, uiteindelik verby gegaan het. Vriend, maak nie saak hoe diep jy seergemaak is nie, hoe skerp jou pyn is of hoe hopeloos jy voel nie, wanneer jy na jou hemelse Vader kom vir hulp, medelye en liefde, sal Hy daar wees vir jou.

Hy sal jou versterk in jou vrees, en Hy sal jou dra totdat jy weer sterk genoeg is om op jou eie te staan.