Die Regte Fokus

As daar ’n sak suurlemoene voor jou voete lê, is dit belangrik dat jy begin dink aan wat jy daarmee gaan doen. As jy net daarna kyk as ’n oneetbare vrug, gaan jy voel soos Dawid in Psalm 55.

Hy het onrustig en verward geraak omdat sy aandag sterk gevestig was op die “geroep van die vyand” en “die geraas van die goddelose”. In so ’n mate dat hy vervolg: “Ag, had ek maar vlerke soos ’n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn!” (Ps 55:7-8, 1953-vertaling).

Klink dit bekend?

Wat van vers 5-6? “My hart krimp inmekaar in my, doodsangs oorval my, vrees en skrik oorweldig my, my hele liggaam bewe.”

Ek en jy kon dalk self dié woorde geskryf het! Maar ons kan by Dawid leer. Hy het oorweldig geraak toe sy aandag gevestig was op die geroep van die vyand en die geraas van die goddelose. Hy wou in die woestyn gaan wegkruip. Sy hele liggaam het van angs gebewe.

Dit is nou dieselfde Dawid wat ’n reus met ’n klip doodgegooi het!   

Maar in sy onderonsie met Goliat (1 Sam 17:33-37) was Dawid se aandag gevestig op God en hoe groot Hý is. Dawid het onthou dat hy leeus en bere met die kaal hand oorwin het terwyl hy skape opgepas het. Hy het ook geglo en gewéét dat die Here by hom sou wees terwyl hy dié “onbesnede Filistyn” aandurf.

Saul het vir Dawid gesê hy is heeltemal verspot om te dink hy kan Goliat aandurf, maar Dawid was glad nie bang nie. Hy wou nie wegvlug nie en het beslis nie van angs gebewe nie. Dit is omdat sy fokus geheel en al op die grootsheid en almag van God gerig was.

Terwyl hy Psalm 55 geskryf het, was Dawid se fokus op die bedreiging wat die vyand ingehou het, op die goddeloses om hom, op die ellende waarin hy hom bevind het en op die vyandskap wat hy van ander ervaar het.

Hy het skynbaar heeltemal vergeet hoe groot sy God is. Al in daardie strik getrap? Sodra ons aandag op God gerig en ons hart gevul is met die wete van wie Hy is en wat Hy in en deur ons kan doen, kan ons ’n reus met ’n paar klippies in die sak aandurf. Vol moed.

Maar sodra ons aandag gerig is op dít waarmee die vyand besig is en ons hart vol raak van wat ons dink of glo hý aan ons kan doen, word ons oorweldig deur angs en vrees.

Kies vandag waarop jy jou aandag wil vestig.

Kies waarmee jy jou hart wil vul. Die vyand wat raas en blaas om jou? Of God en sy grootsheid?