‘n Veranderde Lewe

Ons is kinders van die Koning. Ons het ‘n koninklike afkoms wat aan ons ongeëwenaarde mag en krag gee. Saam met daardie geskenk kom daar ‘n verantwoordelikheid om in God se waarheid gevestig te wees en vir ons geliefdes te veg. 

Saam met ‘n weermag van gelowiges, geklee in die volle wapenrusting van God, kan ons die vyand stormloop sonder om te skrik vir die dolke wat hy na ons toe gooi. Ons kan in die geveg beide onsself én sterk wees. Met opleiding kan ons leer om Satan se leuens te beveg, totdat dit ons nie meer affekteer nie.

As ‘n vriend/in sê hy/sy is nie goed genoeg nie, is jy die eerste wat sê dat dit nie waar is nie. Tog is ons geneig om dit oor onsself te glo. Die verskriklike leuens wat die vyand in ons ore fluister maak seer. Ons sal dit nie eens vir iemand anders sê nie, dus moet ons dit ook nie vir onsself sê nie. 

Ons moet op dieselfde manier veg teen negatiewe denke oor onsself. As jy dink: “Ek is nie mooi nie,” “Ek is nie goed genoeg nie,” of “Ek verdien dit,” hou dadelik op. Verwerp daardie leuens en sê hardop God se waarheid.

God sê dat Hy vestings sal neerwerp. Dis nie tydelik of passief nie.

Dit beteken dit is verby en vir altyd weg. Hoe meer ons met die wapens van die vyand bekend raak en hoe meer ons gevestig is in wat God van ons sê, hoe makliker sal dit word om die aanvalle af te weer. Hierdie dolke is nie letterlik nie, maar kan ons aandag aflei van dit waarop ons veronderstel is om te fokus. 

‘n Veranderde lewe beteken dat jou identiteit in Christus geanker is. Jy weet hoe om geestelike oorlogvoering te herken en daarin te veg. Jy vergeet wat agter lê en kan in vryheid vorentoe beweeg. Jy is gewillig om die stryd aan te sê en jou geliefdes met fiere vriendelikheid te beskerm. 

Om God se waarheid te glo en daarin te wandel, is die enigste manier waarop ons ‘n veranderde lewe kan begin lei.

Die tussen kritiese denke…

Om maar net te kies vir positiwiteit sal nie invloed kultiveer by jou werkgewer en die mense om jou nie. Alhoewel, `n positiewe houding gekombineer met die vermoë om krities te dink is `n kragtige kombinasie.  Kritiese denkers voeg waarde toe tot enige posisie en situasie waarin hulle hulself bevind.  Die gevaar, egter, is dat kritiese denke kan oorgaan in `n kritiese gees.  Die lyn tussen kritiese denke en `n kritiese gees is bitter fyn.

Jesus het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie; Hy’t gekom om die wêreld te red.

Kritiese mense dra `n notabord saam waarop hulle ander kan gradeer, maar kritiese denkers dra `n handdoek waarmee hulle ander wil help.  As daar enige iemand is wat die reg het om ander te gradeer, is dit die perfekte, sondelose Seun van God, maar Jesus het nooit `n notabord gedra nie. Hy het `n handdoek gedra.  Jesus het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie; Hy’t gekom om die wêreld te red.  Hy was vêr meer geïnteresseerd om ander te help as om hulle te gradeer.

So dink positief.

En wees `n kritiese denker daarby.  Wees bekend as `n waarde-toevoeger, `n probleemoplosser.  Soos wat jy die vermoë om krities te dink najaag, hou die beeld in jou gedagtes, die prentjie van Jesus op Sy knieë, handdoek in die hand, besig om die vuil voete van Sy naaste navolgers te was.  Die Skepper van sterre en sterrestelsels het vir ons `n prentjie gegee van wat ons die mees nodigste het — om gedien en skoongewas te word in ons hart van harte.

Jesus het vir ons gedoen wat ons die meeste nodig gehad en die minste verdien het.

Hy kon ons gegradeer het, uitgewys het waar ons misluk en die merk gemis het, maar Hy het nie. In plaas daarvan, het Hy ons bekend gestel aan die radikale konsep van diensbare leierskap deur `n handdoek te gryp en die notabord te laat val.  Om krities te dink is noodsaaklik om `n leier te word wat lei, wanneer jy nie aan die stuur is nie.  En soos wat jy leer om krities te dink, moet nooit vergeet dat die handdoek die manier is waarop God ons lei, en dat dit altyd meer kragtig is as die notabord.

Dink dalk bietjie hieroor:

  • Wat doen jy wat waarde toevoeg tot die span waarvan jy deel vorm?
  • In jou pogings om `n waarde-toevoegende, kritiese denker te wees, het enige deel van jou al sinies, negatief of pessimisties geraak?

Indien jy voel jy wil dalk jou gedates ruil, los dalk ‘n comment onder sal graag wil weet wat is jou siening oor hierdie gedagte..