8x Maniere Om God Se Wil Te Ontdek

In ons soektog om God se wil vir ons lewens te verstaan en na te jaag, het ek hier agt maniere uiteengesit hoe die Vader ons help om Sy wil te ontdek en die planne wat Hy vir ons het. 

 1. Gemeenskap Met God Deur Die Skrif  God leer ons deur middel van Sy woord hoe die Christen se lewe behoort te lyk, wat nie meer by ons pas nie en hoe om die strikke van die lewe te vermy (2 Tim. 3:16-17). Die Bybel leer ons dus wat die Vader van ons verlang en help ons om dit te bereik. Dis Sy handleiding vir die lewe. Hy sal ons nooit na iets lei of sê om iets te doen wat Sy woord weerspreek nie.
 2. Omstandighede Van Die Lewe — God praat met ons deur die omstandighede in ons lewens — waar Hy ons plaas, die omstandighede waarin ons onsself bevind en die mense met wie Hy ons omring. Hy is heeltyd aan die werk in ons lewens, oomblik-vir-oomblik, om ons in Sy wil te lei en dit deur ons te bereik. (Rom. 8:28).
 3. Raad — God praat met ons deur die goddelike raad van ander gelowiges. Soms het ons die hulp van ander Christene nodig om te weet wat om op gebiede te doen waarmee ons nie vertroud is nie. Dis hoekom die Skrif ons vermaan om mekaar in liefde te onderrig, met ‘n skoon gewete en in opregte geloof (1 Tim. 1:5). 
 4. Gewete — Nog ‘n faktor om God se wil te onderskei, is deur ons gewete, daardie stemmetjie in ons wat as ‘n morele filter dien. Dis die waarskuwing as ons in die versoeking kom om iets te doen wat nie reg is nie, of wanneer ons die verkeerde pad wil loop (Rom. 2:14-15).
 5. Gesonde Verstand — Die Geesbeheerde gelowige behoort sy denke en gesonde verstand te gebruik om die wil van God te onderskei (Titus 2:11–12).
 6. Verpligting — Die Here gee jou die sterk begeerte of die drang om Sy wil te doen, volgens die aansporing van Sy Heilige Gees (Fil. 2:13)
 7. Tevredenheid — Ons onderskei God se wil deur die tevredenheid of kalmte wat ons voel as ons iets doen. Wanneer jy teen die Here werk, sal jy geestelike wrywing ervaar, wat jou ongemaklik laat voel; wanneer jy in die wil van God is, sal jy vrede ervaar (Fil. 4:7). 
 8. Kommunikasie Met God Deur Middel Van Gebed — Wanneer ons ons vrae en kommer in gebed na God toe bring, belowe Hy om ons te laat verstaan wat ons ervaar en Hy sal ons help om sy begeerte vir die toekoms te verstaan (Ps. 119:105).

God is deurentyd besig om Sy hulpbronne namens ons te gebruik. Hy is die Een wat al die maniere gebruik wat hier bo genoem is, om vir jou Sy wonderlike wil vir jou lewe te wys.

Moenie bang wees dat jy die Vader se wil sal misverstaan of Hom verkeerd sal verstaan nie. Hy kan baie duidelik praat en sal jou bemagtig om te doen wat Hy jou ook al vra om te doen. 

Al wat jy moet doen is om aandag te gee aan Hom, te luister en dan gehoorsaam te wees.

Kan Ek Seker Wees?

Kan jy die wil van God vir jou lewe ken? Nadat jy hierdie gelees het, hoop ek jy sal oortuig wees dat jy kan weet wat Sy wil en plan vir jou lewe is. Jy sal leer om Hom te hoor op enige plek waar jy jouself in die lewe bevind; ‘n kruispad of in totale chaos.

Terwyl jy jou lewensreis voortsit en versekering van Sy wil vir jou soek, vra jouself die volgende vrae, aandagtig af in gebed: 

 • Is dit in lyn met die woord van God? 
 • Is dit ‘n wyse besluit? 
 • Kan ek eerlikwaar vir God vra om my die vermoë te gee om hierdie doel te bereik? 
 • Het ek werklike vrede oor hierdie pad? 
 • Is hierdie besluit toepaslik vir wie ek as ‘n volgeling van Christus is? 
 • Pas dit by God se hele plan vir my lewe? 
 • Sal hierdie besluit God eer? 

Indien jy op hierdie sewe vrae “ja” kan antwoord, sal jy weet dat jy God se wil bevestig het. Indien jy hierdie sewe vrae nie dadelik kan antwoord nie, moenie gefrustreerd raak nie. Jy moet dalk herhaalde kere deur hierdie vrae werk voor jy God se wil weet. Oor tyd sal die Vader dit egter baie duidelik maak, of jy op die regte pad is en of jy aanpassings moet maak. Soos wat ek al voorheen op hierdie blog gesê het: jy kan God altyd vertrou om met jou te praat. 

Onthou ook net dat die Here omgee vir die keuses wat jy oorweeg, maar Sy groter doel is dat jy ‘n dieper verhouding met Hom sal hê. Hy wil nie net jou vrae beantwoord nie — Hy wil ‘n gewoonte kweek dat jy Hom altyd in elke aspek van jou lewe sal toelaat. Hy begeer dat jy voortdurend bewus sal wees van Sy doel vir jou, die maniere waarop Hy met jou praat, wat Sy wil verhinder en hoe jy sekerheid kan kry oor Sy pad vir jou lewe.

Wy jou dus daaraan toe om God se wil te doen — nie net met jou huidige besluite nie.

Wy jou dus daaraan toe om God se wil te doen — nie net met jou huidige besluite nie, maar vir jou hele lewe. Verwys dikwels terug na die maniere waarop jy Sy wil kan ontdek en maak dit ‘n daaglikse deel van jou lewe. Van tyd tot tyd kan jy jouself ondersoek om te sien of daar enige hindernisse is wat jou verhouding met Hom kan benadeel. Gaan weer deur die sewe vrae so dikwels as wat dit nodig is en onthou dat jy die almagtige God by jou het om presies vir jou te wys wat Hy wil hê jy moet doen.

En laastens: wees altyd gewillig om te doen wat jou hemelse Vader ook al van jou vra — ongeag hoe groot of klein, prakties of onredelik, maklik of moeilik, gewild of ongewild en hoe bevredigend dit is of hoe baie dit jou kos.   

Sê altyd ja vir Hom.

Selfs al wil jy nie, jy’s dalk bang, of verstaan nie Sy aanwysings nie, of dis pynlik — onthou dat Jesus die een is wat jou red, jou sondes vergewe, jou heilig maak, vir jou voorsien, jou beskerm, jou ‘n tuiste in die hemel gee en jou onvoorwaardelik en ewig lief het.

Laat jou Verlosser toe om vir jou die oorvloedige seëninge en volkome vreugde te gee wat Hy vir jou beplan het. Sê ja vir Sy wil … want as jy dit doen, sal jy die lewe ten volle ervaar en ewige belonings kry wat nie gemeet kan word nie. 

Die Hindernisse: Wat Jou Vordering Belemmer

Indien jy ‘n paar jaar saam met Jesus agter die rug het, behoort jou selfvertroue om God se wil vir jou lewe te ken en te doen, toe te neem. Die Een wat die heelal deur Sy woorde geskep het, is dieselfde God wat met jou praat. En as Hy die son, maan, sterre en sterrestelsels in hulle bane kon plaas, kan Hy beslis Sy begeertes aan jou openbaar. 

So waarom hoor ons Hom soms nie? Per slot van sake belowe die Bybel dat God nooit sal ophou om met ons te praat en vir ons instruksies en rigting te gee nie. Die waarheid is dat die probleem wat ons soms het om die Vader se stem te hoor, by onsself lê. Indien ons ‘n gebrek aan kommunikasie met die Here beleef, is dit nie omdat God onbevoeg of onwillig is om met ons kontak te maak nie.

God kan en Hy sal tot ons deurbreek, indien ons die begeerte het om Hom te hoor. Wat Hy egter nie sal doen nie, is om Homself op ons af te dwing — en Hy sal nie ons weiering om na Hom te luister ignoreer nie. 

Vandag gaan ons stilstaan by ‘n paar faktore wat ons kan weerhou daarvan om God te hoor. Indien ons nie vinnig daarvan werk maak nie, kan hierdie dinge ‘n geraas in ons lewe word wat ons verhinder om die Here se stem te hoor. 

 1. Eie Wil — Die mees algemene en vernietigende van hierdie faktore is ons eie wil. Ons kan so op ons eie behoeftes en begeertes gefokus wees dat ons nie kan hoor wat die Here vir ons sê nie. 
 2. Ander se Invloed — Mense beïnvloed ons lewens, en hulle sal altyd ‘n mening hê wanneer ons besluite moet maak. Maar hulle is nie jy nie en hulle kan nooit beter as jyself weet wat God se wil vir jou lewe is nie. 
 3. Onkunde oor God se Karakter en Beginsels — Nog iets wat kan verhinder dat ons God hoor, is dat ons nie God en sy manier van doen ken nie.
 4. Ongeloof — Nog ‘n faktor wat kan verhinder dat jy God kan hoor, is ongeloof—’n kombinasie van vrees in jou hart oor jou omstandighede en twyfel oor God se beloftes en Sy karakter.
 5. Skuldgevoelens of Minderwaardigheid — Hoe jy oor jouself voel kan verhinder dat jy God kan hoor, veral wanneer jy jouself as waardeloos beskou en dink dat jy nie God se liefde en besorgdheid werd is nie.
 6. Besig Wees — Almal van ons kies hoe ons ons tyd deurbring—en dikwels wys ons daardeur dat die Here ons laaste prioriteit is, deur die min tyd wat ons aan Hom afstaan.
 7. Woede Teenoor God — Die rede waarom jy bewustelik of onbewustelik vermy om God se wil te ken, kan wees omdat daar ‘n wrok en ongeneesde woede teenoor God in jou lewe is. 
 8. Vertroetelde Sonde — Wanneer jy sonde in jou lewe toelaat, kan dit jou verhinder om God se wil vir jou lewe te hoor. Wanneer ‘n mens beweeg van sonde doen na sonde vertroetel (dit koester en sien as deel van wie ek is en iets wat ek geregtig is om te doen), bou jy ‘n skans tussen jou en God.

Die grootste rykdom, buiten om Christus as jou persoonlike verlosser te ken en om Sy Gees in jou te hê, is om God se doel en plan vir jou lewe te ken. Moenie toelaat dat enige van die bogenoemde hindernisse jou hierdie wonderlike gawe ontneem nie.

In plaas daarvan, bid dikwels en vra God om jou te evalueer … en moenie iets wat Hy vir jou uitwys ignoreer nie. Bring jouself in harmonie met Hom en jy sal verstom staan oor die wonderlike maniere waarop Sy wil in jou lewe ontvou.

Toegrus Met ‘n Doel

Dit was uiteindlik tyd dat die belofte van God vervul moes word. Sonde sou binnekort vir ewig oorwin word, maar eers moes die Verlosser in die moederskoot geplaas word. Kan jy jouself indink hoe opgewonde God moes wees toe Hy die engel gestuur het om Sy plan aan Maria bekend te maak?

Hierdie oomblik was al eeue lank beplan!

Dink ‘n bietjie na oor Maria: jonk en nederig, maar deur God gekies. God het die engel met woorde van liefde na haar toe gestuur. Hy het haar laat weet dat sy uitgekies is en nie bang hoef te wees nie. Voordat sy nog kon twyfel of gevoelens van onsekerheid kon ontwikkel, het God haar die selfvertroue gegee om Sy doel in haar lewe uit te leef. 

Met Kersfees wat naderkom, plaas jouself in Maria se skoene en dink vir ‘n oomblik daaroor na. Hoe ongelooflik, selfs oorweldigend, was dit vir haar om die volle omvang van God se doel vir haar lewe te ontdek.

Dit is belangrik om te besef dat God ook ‘n goddelike doel vir jou lewe het, net soos Hy vir Maria gehad het. Net soos vir haar, het Hy ook wonderlike planne vir jou en het gekies om iets wonderbaars aan jou toe te vertrou! Vra vir God om aan jou te openbaar waarvoor Hy jou gemaak het, en wees verseker dat Hy jou sal toerus om dit te doen.

Is dit nie dalk nodig dat ons die volgende gebed dalk bid nie? Vader, baie dankie vir die geskenk, Jesus. Dankie dat U ‘n vrou soos Maria gekies het om Jesus in die wêreld in te bring. U het haar as ‘n kanaal gebruik vir U grootste wonderwerk. Dankie dat U ook vir my ‘n goddelike doel gee. Help my om tydens hierdie feestyd stil te word, U te soek en so ook dan U beter te leer ken. Maak in hierdie tyd meer van u doel vir my bekend, terwyl ek op die rede van Kersfees fokus.

Rut

Ek het Rut se storie in die Bybel al tientalle kere vantevore gelees, maar een Sondag het ek iets onverwags opgemerk. Rut het nie net die nodige gedoen om te oorleef nie. Sy het dit na gejaag. Sy het hard gewerk, met respek gewerk, gerus wanneer dit nodig was, en die werk afgehandel wat sy moes doen. Sy het van vroeg môre tot die aand toe gewerk en 13 kg se koringare opgetel om haar gesin te help. Rut het opgedaag vir werk, en God het ‘n plan d.m.v. haar lewe uitgewerk wat sou lei tot haar huwelik met Boas en haar plek in die stamboom van Jesus.

Dit is heilige gejaagdheid.

Rut was nie gemotiveer deur gewildheid of erkenning nie. Om koringare bymekaar te maak was harde werk. Dit was nie spoggerig of beroemd of indrukwekkend nie. Dit was vernederend. Rut se werk het betekenis en ‘n doel gehad, en ek glo ons s’n ook. 

 • Wat sou gebeur het as Rut in die huisie wat sy met Naomi gedeel het, rondgekyk en meer gefokus het op wat hulle ontbreek het as wat sy kon bied?
 • Wat as Rut uitgegaan het om werk te soek wat haar belangrik sou maak in plaas daarvan om die werk te doen wat haar presies wou plaas waar God haar wou hê?
 • Sy kon die oes heeltemal mis, sowel as die seëninge wat God haar wou gee toe Hy haar gesin verlos het.

Dit kan moeilik wees om uit te gaan en die harde werk te doen wat God ons geroep het om te doen.

Miskien is jy gevra om te dien in ‘n werkplek wat God nie eer nie, en jy voel soos die vreemdeling in ‘n vreemde land. Of dalk het God jou na ‘n nuwe plek gebring, en jou drome om indrukwekkende werk te doen, wat erkenning en bekendheid sal bring, is vervang met ‘n oproep om op ‘n baie kleiner manier te dien. Miskien het jy getrou gedien in ‘n rol wat jy lief het, maar jy voel gefrustreerd, omdat jy nie die vrug van jou werk sien nie.

As ons ophou probeer en begin om te dien, begin ons om God te vertrou om te oes wat ons getrou plant. Die vriendelikheid wat jy na jou werkplek bring, kan die enigste ding wees wat iemand nader aan God trek. Die liefde wat jy aan ander wys in die klein, onsigbare, getroue plekke, kan die heel eerste poging wees wat God sal gebruik om mense nader aan Homself te bring. En die sade wat jy in geloof plant, kan eendag, geslagte nadat jy gesterf het, die katalisator wees vir ‘n pragtige geskenk wat God met die wêreld wil deel.

Leer om NEE te sê

Markus begin sy weergawe van Jesus en Sy bediening met ‘n genesingsdiens; die uitdryf van duiwels uit ‘n man in die sinagoge en die genesing van Petrus se skoonma in Kapernaum. Daardie selfde aand het mense al die siekes en duiwelbesetenes na Jesus toe gebring. Die hele dorp was voor die deur en Jesus het baie gesond gemaak.

Geen wonder dat die dissipels die volgende oggend na Jesus toe kom en sê dat almal Hom soek nie! Dis duidelik dat die hele dorp gehoor het van Jesus se wonderwerkende krag om te genees en hulle wou ‘n herhaling van die vorige dag hê. Jesus het egter ‘nee’ gesê. Dit was seker vir die dissipels ‘n skok toe Jesus sê: “Kom ons gaan na die buurdorpe dat ek daar ook kan preek. Ek het vir hierdie doel gekom.”

Dit is die eerste, maar definitief nie die laaste keer wat dit in die evangelies aangeteken is dat Jesus ‘nee’ gesê het nie.

Hoekom het Jesus ‘nee’ gesê? Hy het tog die vermoë gehad om meer mense te genees. Hy het seer sekerlik die begeerte gehad om die mense se pyn te verlig. Alhoewel Hy hulle sou wou genees, het Hy geweet dat Sy tyd op aarde beperk was om Sy doel te bereik. Hy het nie aarde toe gekom net om siekes gesond te maak en Homself te openbaar nie. Hy het aarde toe gekom om die evangelie te verkondig as voorbereiding van Sy kruisdood. Jesus was goed bewus van Sy doel en daarom kon hy ‘nee’ sê vir goeie dinge, sodat Hy op die belangrike rede kon fokus hoekom Hy aarde toe gekom het.

As Jesus nie vir alles kon ‘ja’ sê nie, kan ons dit ook nie doen nie.

Ek en jy het beperkte tyd en bronne. As ons die tyd wat ons oor het ten volle wil gebruik, moet ons spesifiek weet waarvoor God ons geroep het en vir party geleenthede ‘nee’ sê, selfs die goeies wat ons aandag van ons opdrag aflei.

Onthou, jy lewe vir ‘n spesifieke rede! Ek bid dat die skrifgedeeltes wat jy tans dalk ondersoek, jou sal uitdaag om die tyd wat ons oor het slim te gebruik. Ons moet die laaste ure gebruik om God en ander lief te hê, en dissipels van Jesus Christus te maak deur ons voorbeeld.

My Weergawe

Die skrywer van die boek Hebreërs, sê dat Jesus die Begin en Voleinder van die geloof is. Hy was nog altyd die Een wat ons kom soek het. Hy het ons nie net gesoek nie, maar skryf ook ons storie van verlossing. Net soos stukkies papier wat weggegooi word terwyl ‘n skrywer aan ‘n storie werk, sal sommige stories nie realiseer of ondervind word nie. Jesus is egter produktief en omvattend in sy soektog. Vir elkeen is daar ‘n verlossingsplan.

Jesus het alreeds jou storie beplan, ook die dele wat nog moet plaasvind. Dit is meer as net ‘n storie. Dit is eerder soos ‘n bloudruk, ‘n reisprogram, of ‘n plan — God se plan — vir jou. Ek het dit al so dikwels gehoor, dat dit nie vir my waar klink nie.

God het ‘n plan vir jou lewe.

Maar Hy het regtig ‘n plan. Ek weet nie alles van jou plan af nie, maar ek weet daar is ‘n oomblik waar jy kan kies om God se vergifnis te aanvaar en ‘n volgeling van Christus kan word. As dit nog nie met jou gebeur het nie, kan jy dit nou kies.

Fiksieskrywers skryf dikwels hoofstukke wat nie in die finale konsep opgeneem word nie. Soms stel ‘n skrywer verskillende weergawes van ‘n hoofstuk op. Net een sal in die finale boek opgeneem word.

Op God se tafel lê daar verskillende weergawes van jou storie, en Hy wag vir jou om te sien watter een in die “gepubliseerde” weergawe van jou lewe opgeneem gaan word. Hy is die skrywer van jou geloof en ook die een wat die einde bepaal. In die Bybel lees ons dat “Hy wat ‘n goeie werk in jou begin het, sal dit end-uit voer en voleindig.”

Dit is vreemd dat ‘n God wat alles van ons af weet, vir ons wag om te besluit watter storie ons gaan kies, maar dit is hoe broos die wêreld is waarin ons leef. Elke dag gebeur daar verskriklike dinge, omdat God vir die mens die mag gegee het om self ‘n keuse te maak. Ons kan kies tussen sleg of goed, en aksie of onaktiwiteit. God weet alreeds wat jou keuse gaan wees, maar dit maak nie jou vermoë om te kies tot niet nie.

Hoe gaan jou storie eindig? Gaan daar ‘n hoofstuk wees waar jy vergifnis, vrede en vreugde ontdek, wat vir jou wag? Of sal die einde hartseer en ironies wees, met jou wat naby aan verlossing gekom het, maar dit nie wou aanvaar nie, omdat jy bang was vir die risiko om soos ‘n gek te lyk?

Is dit nie dalk tyd dat ek dalk God vra om my te vergewe omdat ek nie dapper genoeg is om na U toe uit te reik nie. Help my om slim genoeg te wees om dit te kies wat u vir my beplan. Ek wil die beste weergawe van U storie vir my lewe leef.

Hou Vas Aan God!

As jy vasgevang voel, voel jy waarskynlik ook verwyderd van God. Dalk voel jy dat God jou verstoot het. Of dalk het jy gekies om Hom te verstoot, omdat jy nie meer glo dat Hy die krag het om jou lewe te verander nie. Jy mag voel dat Hy nie omgee nie, of dat Hy téén jou instede van vir jou is. Jy gaan kerk toe, maar vind dit ‘n afgesaagde roetine. Jy lees die Woord, maar kry niks daaruit nie. Jy mag regtig kwaad wees. God, wat belowe het dat Sy weg nie bedoel is om seer te maak nie, het toegelaat dat iets vreesliks in jou lewe gebeur. Jy voel dat God jou verraai het. Jy voel teleurgesteld in sy beskerming.

Jy gaan kerk toe, maar vind dit ‘n afgesaagde roetine.

‘n Seisoen van geestelike worsteling na ‘n tragedie of teleurstelling is normaal. Ons het ‘n verhouding met God en natuurlik sal daardie verhouding sekere tye sterker wees as ander kere. Maar as ons vasgevang raak as gevolg van vernietigende teologie of denke, is ons vatbaar vir ‘n lang termyn skeiding. Jy sien, God is ‘n ware Heer, Hy dwing Homself op niemand af nie. Wanneer ons ruimte wil hê, gee Hy dit vir ons. Ongelukkig kan dit gebeur dat ons worsteling ons permanente fokus raak. Dis nie ons plan om ons lyding te aanbid nie, maar wanneer ons vasgevang raak, raak ons onbewustelik oormatig toegewyd daaraan. Hierdie oormatige toewyding kan lei tot ‘n vorm van onbewuste afgodsdiens, wat ‘n normale periode van geestelike worsteling kan verleng tot ‘n lang termyn verwydering van God.

Een ding is seker — God verlang jou, of jy nou voel dat Hy doen of nie. Hy is die grootste bron van jou veerkragtigheid en hierdie verwydering moet aangespreek word sodat jy kan terug bons uit die seer wat jou gevange hou. Om hierdie verwydering te oorbrug verg risiko. Jy mag voel dat jy nie meer op God kan ertrou nie. Jy mag bang wees vir wat Hy sal doen met jou geloof in Hom of met jou soeke na daardie verhouding. Ek moedig jou aan om daardie onbekende te ondersoek.

Jy voel dat God jou verraai het. Jy voel teleurgesteld in sy beskerming.

Ek word herinner aan die Psalms waar Dawid in angs en wanhoop uitroep na God. Volg sy voorbeeld volg en roep vandag uit na God. Lê al jou gemors voor Hom neer. Laat jouself toe om kwesbaar en deursigtig te wees. Nooi God uit om deel te word van ‘n gesprek oor areas in jou lewe waarin jy Hom voorheen nie toegelaat het nie. Wat het jy om te verloor?

Spandeer tyd om vandag uit te roep na God oor dit wat vir jou lyding veroorsaak.