‘n Persoonlike Doelgerigtheid

Jy het gawes, talente en ervaring wat net jy kan gebruik om jou te kry waar jy behoort te wees. Jou doel dryf jou passie sodat jy jou persoonlike roeping met mening kan vervul.

Jy besef dit miskien nie, maar jou doel is daardie begeerte of droom wat jou aangryp, wat vir jou opwindend is en wat jou aanvuur. Dit is dikwels iets wat onmoontlik lyk, wat oneindig ver verwyderd voel van waar jy tans is. Jou persoonlike doel gee jou die geleentheid om weg te breek van die oortuigings wat jou beperk en maak jou hart wyd oop om die dinge aan te gryp waarvoor jy so doelbewus geskape is (sien Psalm 138:8). “Maar hoe vind ’n mens jou ware plek in die lewe?” vra jy miskien.

Menigte mense dwaal deur die lewe en wonder of daar werklik ’n doel met hul lewe is.

Waar begin ’n mens om te probeer uitvind waarvoor God jou geskape het en in die wêreld gebring het? Jy kan sinies wees oor die lewe en konsentreer op die dinge wat jy nie het nie, in plaas daarvan om ’n potensiële gawe in jouself raak te sien. Maar jou negatiewe selfspraak kan veroorsaak dat jy wonderlike geleenthede misloop.

As jy ’n oomblik stilstaan, jou ’n bietjie afsonder van jou besige lewe en nadink oor hoeveel keer jy al ’n innerlike gevoel van opwinding gekry het wanneer jy aan ’n moontlikheid in die toekoms dink, oor die kere wat jy al verskeie tekens voor jou gesien en aangevoel het, sien jy dalk net daardie hartsbegeerte van jou raak.

Gryp daardie hartsbegeerte aan, want die Here het dit daar gesit. Hy het jou toekoms vooruitbestem en Hy het jou reeds die mag gegee om dit te laat gebeur (sien Jesaja 14:24). Jou begeerte is jou bloudruk.

Sy plan vir jou is nie ’n afskrif van iemand anders s’n nie; dis uniek

Jou Beste Lewe…Later

Jy besef seker teen hierdie tyd dat jy ‘n keuse moet maak: laat die lewe sy eie gang gaan, wat in werklikheid beteken dat jy moontlik God met jou oorskiet dien, of dalk hardloop jy doelbewus na Christus.

Besef jy hoe doelloos dit is om vervulling te vind sonder Hom? Verstaan jy dat dit onmoontlik is om God tevrede te stel op enige ander manier as om jouself totaal aan Hom oor te gee? Begryp jy die wonder en vreugde van ‘n intieme lewe saam met God, ons Hemelse Vader en Vriend?

Begeer jy God meer as wat jy veiligheid verlang?

Dalk is jou antwoord ‘ja’ op al hierdie vrae, maar jy wonder tog dalk wat dit als behels. Kom ek gee jou ‘n voorbeeld.

Hoe sal jou lewe verander as jy elke persoon waarmee jy in aanraking kom, sien as Christus—die persoon wat so stadig ry hier voor jou, die kassiere in die winkel wat eerder met die een langsaan wil gesels, of die familielid wat jou iriteer?

In Matteus 25 seën Jesus sommige mense vir wat hulle gedoen het. Hulle vra verward:“Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?”

Sy antwoord is verstommend:“En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’” Jesus sê in der waarheid dat ons God se liefde op ‘n tasbare wyse aan ander bewys as ons vir die omgee vir die armes en die wat ly. Hy verwag dat ons sulke mense moet hanteer asof hulle Christus self is.

  • Behandel jy die mense met wie jy op ‘n daaglikse basis in aanraking kom soos jy Christus sou behandel?
  • Is jy besorg oor die“geringstes” al is dit tot jy eie nadeel?
  • Hoe kan jy jou hart en gedagtes verander sodat jy nie geleenthede sal miskyk waar jy Christus se liefde met ander kan deel nie?