Wat as ek dit nie kan deursien nie?

Het jy dalk ‘n paar goeie doelwitte in gedagte en vertrou jy dat die Here jou sal lei maar, wat daarvan as jy nie daarin slaag nie? Jy is dalk bang dat jy dit nie sal kan deursien nie, die moontlikheid dat jy dit dalk sal verbrou is tog groot en nou is jy dalk bang dat jy God sal teleurstel.

Welkom, jy is nie al een wat so voel nie, dit vreet soos ‘n kanker aan my! Wat nog gepraat van die wat reeds vir jou vertel het jy is die rede vir….

Daar is ‘n gewilde spreekwoord wat lei: “Hy het geglo hy kon en hy het.”

God se Woord onthul egter aan ons ‘n dieper, bevrydende waarheid: Hy het geglo hy kon nie, daarom het God. Vriend(in) jy hoef dit nie alles alleen te doen nie. God verwag nie van jou om perfek te wees nie. Dit is waarom Hy Jesus gestuur het om ons te red – Hy het geweet ons het ‘n Redder nodig om ons krag te wees wanneer ons swak is, om ons te lei, om ons die weg te wys, en om die straf vir ons sondes op Hom te neem.

Die Evangelie dien as aanmoediging tot God-geleide doelwitte, en motiveer ons om weer op die regte pad te kom indien ons val.

Waar jy nie kan nie, kan God. In werklikheid het Hy dit reeds aan die kruis gedoen. Dit maak nie saak wat jy bereik of nie bereik nie, God het reeds die uiteindelike oorwinning oor die dood behaal vir jou en vir my! Daar is niks wat jy so kan verbrou dat Hy nie iets moois daaruit kan skep nie.

Kom ons bring alles bymekaar:

  • Soek God se wysheid in God-geleide doelwitte en wyse beplanning. Hy sal dit vir jou gee!
  • Neem stappe in geloof, in die groot doelwitte, maar ook in die skynbaar alledaagse stappe tussen-in.
  • Vertrou God om Sy genade oor jou uit te giet in die tye waar jy droogmaak op die pad – want droogmaak, sal jy! Maar, indien jou doelwitte na God wys, sal jy nie die skip verlaat nie. Jy sal na Hom keer vir krag en wysheid, wetende dat hoe jy die doelwit bereik nie soveel saak maak as hoekom nie.

Dalk is dit nodig om dalk saam te bid en te vra: Here, wat ‘n avontuur was dit uit u lewe-gewende Woord! Help my om iets te doen van wat ek geleer het en, meeste van alles, help my om u Goeie Nuus van Jesus te deel. Laat al my doelwitte, klein of groot, lei na U voete. In tye waar ek faal, herinner my aan U veranderende genade. Laat die genade my voortdryf om my doel vir my lewe uit te leef! In Jesus se Naam. Amen!

Minderwaardigheid

Ons volgende ou is eintlik ’n anti-held. Met ander woorde, hy beskik nie oor die gewone karakter eienskappe van ’n held nie. Koning Saul se grootste fout is dat hy nie homself in lyn met God instel nie, met ander woorde homself nie op God rig nie.

Dink aan ’n motorband met foutiewe belyning. Die hele motor trek na die een kant toe en jy moet gedurig oorkompenseer om in die regte rigting te bly beweeg. Dis wat gebeur wanneer jou hart en gedagtes nie in lyn met God is nie – jy word van koers af gedwing en jy sukkel om op die regte pad te bly.

Saul se siening van homself is eerstens nie in lyn met wat God oor hom en sy toekoms sê nie. God stel Saul aan om oor Israel te heers, maar Saul weier om te glo dat hy dit werklik kan doen. Later, toe die stamme byeengekom het om te sien hoe Saul as koning bekendgestel gaan word, was hy nêrens te vinde nie, omdat hy tussen die bagasie weggekruip het.

Wanneer God ons roep om iets belangrik te doen….

Wanneer God ons roep om iets belangrik te doen, is dit nie omdat ons reeds so belangrik is nie. God kan “… dinge wat nie bestaan nie, tot stand bring deur sy woord.” (Romeine 4:17) Dan sal God dit in ons en deur ons laat gebeur. God het vir Abraham gesê dat Hy hom die vader van baie nasies sal maak, toe Abraham nog kinderloos was en Sara al te oud was om kinders te kry. Die verskil tussen Abraham en Saul is dat Abraham “ten volle daarvan oortuig was dat God mag het om te doen wat Hy beloof het.” (Romeine 4:21)

Soms verwar ons minderwaardigheid met nederigheid.

Maar “ware nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, dit is om minder aan jouself te dink” (Dit is ’n aanhaling deur Rick Warren wat dikwels verkeerdelik aan CS Lewis toegeskryf word.) Koning Saul se minderwaardigheid is geheel en al op homself gerig. Hy dink altyd aan homself, selfs wanneer hy min van homself dink!

Tweedens is Saul se gedrag nie in lyn met God se planne en doelwitte nie. Saul is óf ongehoorsaam, óf slegs gedeeltelik gehoorsaam (wat eintlik dieselfde ding is). ’n Goeie voorbeeld is wanneer God spesifiek vir Saul instruksies gee om die hele nasie van die Amalekiete te vernietig – ál die mense, hul diere en hul besittings. Maar Saul en sy manne spaar Koning Agag se lewe en hou alles waarvan hulle hou, insluitend al die beste skape, bokke en beeste. Dan reis Koning Saul na Karmel om vir homself ’n gedenkteken op te rig.

Eintlik wil Saul dus God se hulp hê sonder om dinge volgens God se wil te doen.

Terwyl Saul sy oorwinning vier, sien God hom as ’n koning wat misluk het as gevolg van sy hardkoppigheid en rebelsheid. Die Here sê selfs vir Samuel, “Ek is bedroef daaroor dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie.” (1 Samuel 15: 10 – 11)

Saul draai nooit terug na die regte pad nie.

Toe Samuel hom konfronteer oor waarom hy nie al die Amalekiete vernietig het nie, het Saul sy manskappe blameer en gemaak asof hy beplan het om die buit aan God te offer (sien 1 Samuel 15:20 – 21). Omdat hy nooit sy belyning met God herstel nie, dwaal Koning Saul verder en verder van God se pad af.

Ek sluit gewoonlik af deur my te verbeel wat ons held vir my sou sê as hy vandag hier was. Maar kom ek sluit die keer af met iets wat God vir Samuel sê wanneer hy gaan om Koning Saul se opvolger, Dawid, te salf: “Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.” (1 Samuel 16:7)

Gee die volgende tree  

Baie mense het my al gevra, hoe kan ek die geloof wat jy tentoonstel ook ontvang, en ek het meeste van die geleenthede nie antwoorde vir hulle nie, my mees algemeenste antwoord:- “As jy my geloof wil he, moet jy my battles ook wil he!”

Maar ek wil vandag eerder daai antwoord uit die woord gee, soos wat ek dit leef ek het nie altyd dit besef nie maar die antwoord van hoe ek dit uit leef is in die woord:

Job leer ons: Dan sal jy jou in die Almagtige verlustig en jou weer tot God wend.
Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou gebed verhoor,die beloftes wat jy gemaak het, sal jy nakom. Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig gaan met jou. JOB 22:26-28

Om jou droom op ’n werklike en praktiese manier uit te leef, moet jy die volgende doen:

• Jou huidige situasie evalueer

• Jouself toerus

• Die hulpbronne wat jy nodig het, identifiseer

• Daaglikse doelwitte stel

Dit is ’n voortgaande proses. Jy moet jouself gereeld evalueer en toerus, nuwe hulpbronne wat vereis word, identifiseer en nuwe doelwitte stel. Dit is die enigste manier om te kan groei.

Evalueer

Die evalueringstadium het te doen met jou wete van waar jy wil wees en om dit te vergelyk met waar jy nou is. Dit kos moed om te bepaal wat gedoen moet word, skep dus diep asem en skryf in enkele sinne wat dit jou gaan kos om hierdie droom uit te leef.

Rus jouself toe

Die bereiking van jou droom mag dalk nuwe vaardighede en die verbetering van jou huidige vaardighede vereis.

Identifiseer die hulpbronne wat jy nodig het

Mense beperk hulself dikwels deur te sê dat hulle nie die geld, toerusting of tyd het nie, of dat die risiko te groot is. As jy die hulpbronne wat jy sal nodig hê, neerskryf, sal dit twee dinge vir jou doen: Dit sal jou weer tot die proses verbind; en jy sal besef dat dit nie so oorweldigend is as wat jy aanvanklik gedink het nie.

Stel daaglikse doelwitte

Jy kan maklik oorweldig word as jy dit nie stapsgewys aanpak nie. Al wat jy nodig het, is om die eerste tree te gee.

Gaan voort om doelwitte te stel op jou reis om jou droom uit te leef. Skryf dit neer, stel ’n keerdatum vir jouself. Besluit vandag dat jy God gaan vra om jou te help om die onbekende binne jou te verken sodat jy jou ware self kan ervaar en alle verwagtings kan oortref. Onthou, God werk nie vinnig nie, maar Hy werk skielik, en jy is op die punt om jou “skielike” oomblik te beleef. God maak alles op die regte tyd mooi.

 

Watter soort doelwitte dra se God seën?

Nie elke doelwit wat jy vir jouself stel, is ‘n goeie doel en een wat God sal seën nie.

So, hoe weet jy watter doelwit God sal seën? Vra jouself die volgende vrae:

Sal my doelwitte God eer?

Watter soort doelwit bring eer aan God? Enige doel wat veroorsaak dat jy Hom meer moet vertrou, meer van Hom moet afhanklik wees, meer lief vir Hom sal word, om ander mense meer lief te hê, God ten volle te dien, ander te dien, om meer onselfsugtig te wees.

Die Bybel sê in 1 Korintiërs 10:31, “Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.“. Alles kan gedoen word om God te eer. Jy kan die vullis uitneem om God te eer. Jy kan skottelgoed was om eer aan God te bring. Jy kan self leer vir ‘n toets om God te eer. Maar Hoe? Deur dit met die regte motief te doen: dankbaarheid. Indien jy wil hê dat jou lewe eer aan God moet bring, sodat jou doelwitte jou moet help om die beste te wees wat jy vir God se glorie kan wees.

Is my doelwitte gemotiveerd deur liefde?

God sal nie doelwitte wat word deur gierigheid, afguns, skuld, vrees of trots, seën nie. Maar Hy eer jou doelwit wat gemotiveer word deur ‘n begeerte om liefde aan Hom en ander te bewys, want die lewe gaan alles oor hoe om lief te hê.

Hoekom is dit belangrik vir jou om doelwitte te hê wat op liefde gebaseer is? Want as jy liefdelose doelwitte stel, gaan jy mense as projekte behandel. Jy gaan heeltemal oor hulle hardloop om jou doel te bereik. Jy gaan oor jou huwelik, jou vriende en ander mense hardloop terwyl jy op die leer van sukses klim. God sê, “Nee. Jy het dit alles verkeerd. Dit gaan nie oor prestasies nie. Dit gaan oor verhoudings. Dit gaan oor hoe om lief te hê.”

“Laat alles by julle in liefde geskied.” (1 Korintiërs 16:14). Die eerste doel in jou lewe moet wees om te leer om regtig lief te hê – jou familie, bure, onaangename mense, en diegene wat moeilik is om lief te hê.

Dit maak jou meer soos God, want God is liefde.