‘n Persoonlike Doelgerigtheid

Jy het gawes, talente en ervaring wat net jy kan gebruik om jou te kry waar jy behoort te wees. Jou doel dryf jou passie sodat jy jou persoonlike roeping met mening kan vervul.

Jy besef dit miskien nie, maar jou doel is daardie begeerte of droom wat jou aangryp, wat vir jou opwindend is en wat jou aanvuur. Dit is dikwels iets wat onmoontlik lyk, wat oneindig ver verwyderd voel van waar jy tans is. Jou persoonlike doel gee jou die geleentheid om weg te breek van die oortuigings wat jou beperk en maak jou hart wyd oop om die dinge aan te gryp waarvoor jy so doelbewus geskape is (sien Psalm 138:8). “Maar hoe vind ’n mens jou ware plek in die lewe?” vra jy miskien.

Menigte mense dwaal deur die lewe en wonder of daar werklik ’n doel met hul lewe is.

Waar begin ’n mens om te probeer uitvind waarvoor God jou geskape het en in die wêreld gebring het? Jy kan sinies wees oor die lewe en konsentreer op die dinge wat jy nie het nie, in plaas daarvan om ’n potensiële gawe in jouself raak te sien. Maar jou negatiewe selfspraak kan veroorsaak dat jy wonderlike geleenthede misloop.

As jy ’n oomblik stilstaan, jou ’n bietjie afsonder van jou besige lewe en nadink oor hoeveel keer jy al ’n innerlike gevoel van opwinding gekry het wanneer jy aan ’n moontlikheid in die toekoms dink, oor die kere wat jy al verskeie tekens voor jou gesien en aangevoel het, sien jy dalk net daardie hartsbegeerte van jou raak.

Gryp daardie hartsbegeerte aan, want die Here het dit daar gesit. Hy het jou toekoms vooruitbestem en Hy het jou reeds die mag gegee om dit te laat gebeur (sien Jesaja 14:24). Jou begeerte is jou bloudruk.

Sy plan vir jou is nie ’n afskrif van iemand anders s’n nie; dis uniek

Gee die volgende tree  

Baie mense het my al gevra, hoe kan ek die geloof wat jy tentoonstel ook ontvang, en ek het meeste van die geleenthede nie antwoorde vir hulle nie, my mees algemeenste antwoord:- “As jy my geloof wil he, moet jy my battles ook wil he!”

Maar ek wil vandag eerder daai antwoord uit die woord gee, soos wat ek dit leef ek het nie altyd dit besef nie maar die antwoord van hoe ek dit uit leef is in die woord:

Job leer ons: Dan sal jy jou in die Almagtige verlustig en jou weer tot God wend.
Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou gebed verhoor,die beloftes wat jy gemaak het, sal jy nakom. Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig gaan met jou. JOB 22:26-28

Om jou droom op ’n werklike en praktiese manier uit te leef, moet jy die volgende doen:

• Jou huidige situasie evalueer

• Jouself toerus

• Die hulpbronne wat jy nodig het, identifiseer

• Daaglikse doelwitte stel

Dit is ’n voortgaande proses. Jy moet jouself gereeld evalueer en toerus, nuwe hulpbronne wat vereis word, identifiseer en nuwe doelwitte stel. Dit is die enigste manier om te kan groei.

Evalueer

Die evalueringstadium het te doen met jou wete van waar jy wil wees en om dit te vergelyk met waar jy nou is. Dit kos moed om te bepaal wat gedoen moet word, skep dus diep asem en skryf in enkele sinne wat dit jou gaan kos om hierdie droom uit te leef.

Rus jouself toe

Die bereiking van jou droom mag dalk nuwe vaardighede en die verbetering van jou huidige vaardighede vereis.

Identifiseer die hulpbronne wat jy nodig het

Mense beperk hulself dikwels deur te sê dat hulle nie die geld, toerusting of tyd het nie, of dat die risiko te groot is. As jy die hulpbronne wat jy sal nodig hê, neerskryf, sal dit twee dinge vir jou doen: Dit sal jou weer tot die proses verbind; en jy sal besef dat dit nie so oorweldigend is as wat jy aanvanklik gedink het nie.

Stel daaglikse doelwitte

Jy kan maklik oorweldig word as jy dit nie stapsgewys aanpak nie. Al wat jy nodig het, is om die eerste tree te gee.

Gaan voort om doelwitte te stel op jou reis om jou droom uit te leef. Skryf dit neer, stel ’n keerdatum vir jouself. Besluit vandag dat jy God gaan vra om jou te help om die onbekende binne jou te verken sodat jy jou ware self kan ervaar en alle verwagtings kan oortref. Onthou, God werk nie vinnig nie, maar Hy werk skielik, en jy is op die punt om jou “skielike” oomblik te beleef. God maak alles op die regte tyd mooi.

 

Ontdek jou lewensdoel

Dit is ‘n spliternuwe Jaar 2019! Dink bietjie na oor die volgende drie elemente in die proses om jou roeping uit te leef:

  • Jou passie – wat geniet jy om te doen?
  • ’n Droom – jou grootste ambisie
  • Jou lewensdoel – hoe jy jou droom gaan vervul

Passie en lewensdoel pas soos ’n hand in ’n handskoen. As jy wil weet wat jou doel is, moet jy jou passie ontdek. As jy weet wat jou doel is, sal dit jou help om jou passie te verstaan.

Jou lewensdoel is dit waarvoor jy gebore is, die rede waarom jy op aarde geplaas is. As jy jou doel ken, sal dit jou help om jou gawes en talente te gebruik en te verstaan. ’n Doel stimuleer jou sodat jy die dinge doen wat jy veronderstel is om te doen en nie besig bly met onnodige dinge wat jou energie tap nie.

Mense met ’n doel is in voeling met hul natuurlike voorliefde en hulle het dus ’n innerlike dryfkrag om suksesvol te wees en hul lewensdoel te bereik. Hulle sien hul drome verwesenlik en begryp dat sukses ’n reis en nie ’n bestemming is nie. Dit stel hulle in staat om ware sukses te meet.

1. Watter dinge kan jy goed doen? Hier konsentreer ons op jou vaardighede, vermoëns en talente eerder as op persoonlikheidseienskappe.

2. Vra ook iemand wat jou goed ken wat hy/sy as jou sterkpunte sien. Watter gawes en talente sien hy/sy raak wanneer hy/sy na jou kyk?

3. Gebruik die formaat hier onder om jou doel neer te skryf.

Die maklikste vir my om dit te verduidelik is die volgende 4x punte met jou te deel, dit was die manier wat ek my doel en passie otdek het, dalk net dalk werk dit vir jou ook,

  • Gebruik ’n werkwoord om jou doel te beskryf, bv. dien, onderrig, ondersteun, help of skep.
  • Kies dan ’n selfstandige naamwoord om te beskryf wie of wat, bv. kinders, bejaardes, armes, tieners.
  • Sluit in vaardighede of talente wat jy sal gebruik sowel as jou passie, bv. sang, vermoë om iets te verduidelik, lees of om ’n knap atleet te wees.
  • Sluit in die resultate wat jy wil bereik – wat jy as ’n resultaat van bogenoemde wil bereik.

Iets wat nog altyd by my staande gebly het vs die woorde van Habakuk 2:2-3 

So het die Here my geantwoord: Skryf versigtig en duidelik op kleitablette neer wat Ek jou gaan wys sodat enige mens wat dit lees, nie kan wag om dit aan ander mense te vertel nie. Die dinge wat Ek vir jou gewys het en wat jy opgeskryf het, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Maar binnekort gaan dit vir seker gebeur. Dit voel dalk vir jou of dinge sloer en of niks aan die gebeur is nie, maar wees geduldig. Jy sal sien, kom sal dit kom en niks en niemand sal dit kan terughou nie.